Dịch vụ Chuyển Giá, lập hồ sơ giao dịch liên kết MAN

Dịch vụ chuyển giá hiện nay ngày càng trở nên phổ biến hơn. Nhất là trong bối cảnh gia tăng nhanh chóng số lượng các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp có vốn nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Hiểu được nhu cầu sử dụng dịch vụ đang ngày càng tăng cao, MAN mang đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn giá chuyển nhượng – lập hồ sơ giao dịch liên kết uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Dịch vụ chuyển giá là gì?

Dịch vụ chuyển giá được hiểu là dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng Hồ sơ định giá giao dịch liên kết (giá chuyển nhượng). Đây là bộ hồ sơ có vai trò đặc biệt quan trọng mà doanh nghiệp thực hiện giao dịch liên kết đã được yêu cầu chuẩn bị để nộp cho cơ quan thuế. 

Bên cạnh đó, rủi ro chuyển giá là rủi ro mà các doanh nghiệp có giao dịch liên kết với các bên ở nước ngoài hoặc trong nước phải đối mặt khi xác định giá giao dịch nội bộ cho các hàng hóa, dịch vụ, tài sản hữu hình, tài sản vô hình, vay mượn, cung cấp dịch vụ tài chính… giữa các bên liên kết. Rủi ro chuyển giá có thể gây ra những hậu quả tiêu cực cho các doanh nghiệp như:

 • Mất thu nhập chịu thuế và các khoản thuế phải nộp do chuyển lợi nhuận sang các quốc gia có thuế thấp hơn hoặc không thuế.
 • Bị kiểm tra, xử phạt, truy thu thuế và lãi chậm nộp do vi phạm các quy định về chuyển giá của các cơ quan thuế.
 • Bị tranh chấp, kiện tụng, mất uy tín và danh tiếng do vi phạm các quy định về chuyển giá của các cơ quan quản lý, đối tác kinh doanh hoặc cộng đồng xã hội.

Dịch vụ chuyển giá là gì?

Trong Hồ sơ định giá chuyển nhượng cần có đủ những thông tin dưới đây:

 • Tất cả thông tin liên quan đến những giao dịch với bên liên kết;
 • Cấu trúc, sơ đồ bộ máy hoạt động của công ty;
 • Chi tiết về các giao dịch với bên liên kết nảy sinh trong quá trình báo cáo;
 • Thông tin giao dịch tương tự các bên độc lập.

Dịch vụ chuyển giá được hiểu là dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng Hồ sơ định giá giao dịch liên kết.

Phương thức chuyển giá của các doanh nghiệp

Các phương thức chuyển giá giúp doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận thu được bằng cách chuyển giá lỗ và chuyển giá lãi. Hiện nay, có 6 hình thức chuyển giá được các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… áp dụng đó là:

 • Chuyển giá bằng việc nâng cao giá trị tài sản góp vốn (thường là quyền sử dụng đất, thiết bị, công nghệ, máy móc…)
 • Chuyển giá bằng cách tăng  giá nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh, giảm giá bán sản phẩm đối với các công ty liên kết
 • Chuyển giá thông qua chuyển giao thương hiệu, công nghệ
 • Chuyển giá tài chính
 • Chuyển giá bằng cách tăng chi phí các dịch vụ quản lý và hành chính
 • Chuyển giá thông qua các công ty trung gian tái tạo hóa đơn

Phương thức chuyển giá của các doanh nghiệp

Các doanh nghiệp nào sẽ nằm trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế trong thời gian tới?

Công văn số 12454/BTC-TTr được Bộ Tài chính ban hành ngày 29/10/2021 về nội dung xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2022 đã nêu rõ những doanh nghiệp thuộc diện sau đây sẽ được chú trọng thanh, kiểm tra:

Các doanh nghiệp nào sẽ nằm trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế trong thời gian tới?

 • Doanh nghiệp có rủi ro về thuế cao
 • Doanh nghiệp được hưởng chính sách miễn, giảm thuế
 • Doanh nghiệp thực hiện chuyển nhượng dự án, thương hiệu, vốn
 • Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh mới và đặc thù
 • Tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phát sinh hoạt động chuyển giá
 • Doanh nghiệp nhập khẩu những mặt hàng có kim ngạch lớn và thuế suất cao
 • Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu để gia công cho các đơn vị nước ngoài hoặc sản xuất phục vụ xuất khẩu
 • Doanh nghiệp chế xuất
 • Doanh nghiệp kinh doanh trên nền tảng số, thương mại điện tử

Các doanh nghiệp thuộc nhóm cần được chú trọng trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế

Các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động chuyển giá

Hoạt động chuyển giá của doanh nghiệp đã được pháp luật Việt Nam quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP xoay quanh vấn đề quản lý thuế đối với những doanh nghiệp có giao dịch liên kết, được áp dụng từ ngày 01/05/2017. Cụ thể các quy định được nêu ra trong Nghị định như sau:

Điều 5. Các bên có quan hệ liên kết

1. Các bên có quan hệ liên kết (sau đây viết tắt là “bên liên kết”) là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp:

a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia.

b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.

Các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động chuyển giá

Điều 6. Phân tích so sánh, lựa chọn đối tượng so sánh độc lập để so sánh, xác định giá giao dịch liên kết

1. Nguyên tắc phân tích so sánh với các giao dịch độc lập và nguyên tắc bản chất quyết định hình thức để xác định bản chất giao dịch liên kết có tính chất tương đồng với các đối tượng so sánh độc lập.

2. Phân tích so sánh phải đảm bảo tính tương đồng giữa đối tượng so sánh độc lập và giao dịch liên kết, không có khác biệt ảnh hưởng trọng yếu đến mức giá; tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận giữa các bên. Trường hợp có khác biệt ảnh hưởng trọng yếu đến mức giá; tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận, phải phân tích, xác định và thực hiện điều chỉnh loại trừ khác biệt trọng yếu theo các yếu tố so sánh quy định tại khoản 3 Điều này và phù hợp với từng phương pháp xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại Điều 7 Nghị định này.

3. Phân tích so sánh áp dụng phương pháp đối chiếu, rà soát, điều chỉnh khác biệt trọng yếu đối với các yếu tố so sánh để lựa chọn các đối tượng so sánh độc lập.

4. Quy trình phân tích so sánh bao gồm các bước:

a) Xác định bản chất của giao dịch liên kết trước khi tiến hành phân tích tính tương đồng với các đối tượng so sánh độc lập.

b) Phân tích so sánh, tìm kiếm, lựa chọn các đối tượng so sánh độc lập tương đồng trên cơ sở xác định thời gian so sánh, đặc tính sản phẩm, điều kiện hợp đồng; phân tích ngành, thị trường, điều kiện kinh tế khi phát sinh giao dịch; phân tích giao dịch liên kết và người nộp thuế thực hiện giao dịch liên kết; nguồn cơ sở dữ liệu; phương pháp xác định giá giao dịch liên kết và điều chỉnh các khác biệt trọng yếu (nếu có).

c) Xác định mức giá, tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận căn cứ kết quả phân tích các đối tượng so sánh độc lập để làm cơ sở so sánh, áp dụng xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của người nộp thuế, không làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp ngân sách nhà nước. Phương pháp tính toán phải được áp dụng thống nhất trong chu kỳ, giai đoạn sản xuất kinh doanh phù hợp chức năng, mô hình kinh doanh theo quy định tại Điều 7 Nghị định này.

Điều 7. Các phương pháp so sánh xác định giá của giao dịch liên kết

1. Phương pháp so sánh giá giao dịch liên kết với giá giao dịch độc lập

2. Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận của người nộp thuế với tỷ suất lợi nhuận của các đối tượng so sánh độc lập

3. Phương pháp phân bổ lợi nhuận giữa các bên liên kết

Giới thiệu dịch vụ chuyển giá, dịch vụ lập hồ sơ báo cáo giao dịch liên kết tại MAN

Giới thiệu dịch vụ chuyển giá, dịch vụ lập hồ sơ báo cáo giao dịch liên kết tại MAN

Dịch vụ chuyển giá của MAN cung cấp bao gồm sau đây:

 • Lập Báo cáo Giao dịch Liên kết – Lập báo cáo chuyển giá
 • Tư vấn lập Hồ sơ Giao dịch liên kết – Tư vấn lập Hồ sơ Chuyển giá
 • Dịch vụ soát xét Hồ sơ Giao dịch liên kết – Dịch vụ soát xét Hồ sơ Chuyển giá
 • Đại diện, hỗ trợ Quý Doanh nghiệp trong thanh tra chuyển giá

Các dịch vụ báo cáo chuyển giá – báo cáo giao dịch liên kết được MAN cung cấp

Các bước cung cấp dịch vụ báo cáo chuyển giá

MAN sẽ tuân theo quy trình cung cấp dịch vụ báo cáo chuyển giá cho khách hàng như sau:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin, yêu cầu từ quý khách quan tâm đến dịch vụ chuyển giá

Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với MAN qua hotline +84 (0) 903 963 163 hoặc điền vào biểu mẫu đăng ký được chúng tôi cung cấp. Các thông tin mà MAN thu thập từ khách hàng bao gồm:

 • Lĩnh vực hoạt động
 • Mã số thuế Doanh nghiệp
 • Doanh thu theo tháng hoặc theo năm
 • Tổng vốn đầu tư
 • Số lượng công nhân viên, lao động
 •  …

Bước 2: Tìm hiểu cụ thể của quý khách

Bước tiếp theo, MAN sẽ nghiên cứu sâu hơn về mô hình sản xuất kinh doanh, sơ đồ tổ chức, ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp… Bên cạnh đó, chúng tôi còn cân nhắc kỹ lưỡng về thực tiễn hoạt động, yêu cầu và mục tiêu sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp đang hướng tới. Sau đó MAN sẽ trao đổi cụ thể với doanh nghiệp về nhu cầu sử dụng dịch vụ xác định giá chuyển nhượng.

Các bước cung cấp dịch vụ báo cáo chuyển giá

Bước 3: Xây dựng giải pháp chuyển giá cho doanh nghiệp

Tùy từng nhu cầu của quý Doanh nghiệp mà MAN sẽ xây dựng giải pháp chuyển giá tương ứng. Hiện tại, chúng tôi cung cấp các dịch vụ đa dạng về xác định giá chuyển nhượng như lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, lập phụ lục về thông tin giao dịch với các bên liên kết, phân tích và chỉ ra những thiếu sót trong hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết của doanh nghiệp…

Bước 4: Báo giá khách hàng

Dựa trên phạm vi các nhiệm vụ cần làm, MAN sẽ trao đổi với Ban Giám đốc của doanh nghiệp và cung cấp báo giá cụ thể, chi tiết nhất.

MAN sẽ trao đổi với Ban Giám đốc của doanh nghiệp và tính toán, cung cấp báo giá cụ thể

Báo giá dịch vụ chuyển giá, lập hồ sơ báo cáo giao dịch liên kết

Đang cập nhật

Điều gì làm cho MAN khác biệt?

Ưu điểm của dịch vụ lập hồ sơ giao dịch liên kết do MAN cung cấp
Dịch vụ tư vấn chuyển giá của MAN luôn làm hài lòng các doanh nghiệp trên toàn quốc nhờ những ưu điểm như:

 • MAN có đội ngũ chuyên gia trình độ cao làm việc tại bộ phận tư vấn giá chuyển nhượng. Vì vậy các giải pháp mà chúng tôi đưa ra luôn là tối ưu nhất và mang tính thực tiễn cao.
 • Các chuyên gia phụ trách về mảng chuyển giá của MAN được phân công, phụ trách nhiều ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh đa dạng. Nhờ vậy mà các chiến lược chuyển giá luôn đảm bảo sự phù hợp với từng đối tượng khách hàng.
 • Chúng tôi giúp các doanh nghiệp giảm thiểu những thách thức, rủi ro đến từ các cơ quan thanh tra, kiểm tra thuế và tạo ra hiệu quả về thuế.
 • MAN sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình diễn ra hoạt động chuyển giá.

Điều gì làm cho MAN khác biệt?

Cam kết của MAN với khách hàng

Sau đây là những cam kết của MAN đối với khách hàng khi cung cấp dịch vụ báo cáo chuyển giá:

 • MAN luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về chuyển giá, kiểm soát hiệu quả những rủi ro liên quan đến giá giao dịch liên kết.
 • Đảm bảo sự chính xác tuyệt đối trong mỗi nghiệp vụ phát sinh.
 • Luôn hỗ trợ khách hàng khắc phục những sai sót có thể nảy sinh.
 • Đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn công việc mà khách hàng yêu cầu.

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp quan tâm và có nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển giá. Trong số các đơn vị cung cấp dịch vụ, MAN là công ty uy tín hàng đầu trên thị trường và được các khách hàng đánh giá cao về mức độ uy tín, chuyên nghiệp. Nếu cần được tư vấn kỹ hơn về dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ:

Công Ty TNHH Quản Lý Tư Vấn Thuế MAN

 • Địa chỉ: Số 19A, Đường 43, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
 • Mobile/zalo:+84 (0) 903 963 163 hoặc +84 (0) 903 428 622
 • Email: man@man.net.vn

Có thể bạn chưa biết: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp mới nhất và những điều cần biết

Ban biên tập: MAN

DANH MỤC KIẾN THỨC: CHUYỂN GIÁ – GIAO DỊCH LIÊN KẾT