Năm 2024, ngành Thuế sẽ tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, đặc biệt là các doanh nghiệp có rủi ro cao về giá chuyển nhượng. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế nhằm ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, gây mất cạnh tranh trên thị trường, ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước và quyền lợi của người tiêu dùng. Bài viết này sẽ giới thiệu về những nội dung chính của Công văn số 5654/TCT-TTKT ngày 13/12/2023 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Khái niệm và quy định về doanh nghiệp liên kết

Theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019, giao dịch liên kết là giao dịch giữa doanh nghiệp với các bên liên kết, bao gồm:

  • Các bên có quan hệ về vốn, quản lý, quyền lợi kinh tế hoặc quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp nhau.
  • Các bên có quan hệ về vốn, quản lý, quyền lợi kinh tế hoặc quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp với cùng một bên thứ ba.
  • Các bên có quan hệ về vốn, quản lý, quyền lợi kinh tế hoặc quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp với cùng một bên thứ tư, nếu bên thứ tư là một tổ chức tài chính hoặc bảo hiểm.
  • Giá chuyển nhượng là giá bán, giá mua, giá thuê, giá cho thuê, giá trao đổi, giá dịch vụ, giá phí, giá lãi, giá chiết khấu, giá hoa hồng, giá bồi thường, giá bảo hành, giá bảo trì…

Giá chuyển nhượng là giá được thỏa thuận giữa các bên liên kết trong giao dịch liên kết, có thể khác với giá thị trường của giao dịch tương tự giữa các bên không liên kết. Khi giá chuyển nhượng khác với giá thị trường, có thể gây ra sự chuyển dịch thu nhập, lợi nhuận, chi phí, thuế giữa các bên liên kết, ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước và cạnh tranh công bằng trên thị trường. Do đó, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 quy định rằng, các doanh nghiệp phải áp dụng nguyên tắc giá thị trường đối với các giao dịch liên kết, tức là giá chuyển nhượng phải tương đương với giá mà các bên không liên kết sẽ thỏa thuận trong cùng một hoặc tương đương hoàn cảnh giao dịch.

Các nội dung chính của Công văn số 5654/TCT-TTKT ngày 13/12/2023 của Tổng cục Thuế

Công văn số 5654/TCT-TTKT ngày 13/12/2023 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết là một văn bản hướng dẫn chi tiết cho các Cục thuế các tỉnh về các nhiệm vụ, biện pháp và kế hoạch thực hiện quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết năm 2024. Các nội dung chính của Công văn bao gồm:

  • Định nghĩa các dấu hiệu sử dụng hóa đơn khống, như không có địa chỉ giao dịch, không có người đại diện, không có tài khoản ngân hàng, không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ.
  • Quy định các trường hợp được miễn, giảm, hoãn thời gian thanh tra, kiểm tra thuế, như các đơn vị kinh doanh đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, các đơn vị kinh doanh có doanh thu nhỏ, các đơn vị kinh doanh có nguy cơ cao về an ninh, trật tự.
  • Quy định các quy trình, thủ tục, biểu mẫu, hồ sơ liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra thuế, như quyết định thanh tra, kiểm tra, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, quyết định xử lý vi phạm, quyết định thu hồi hóa đơn, quyết định miễn, giảm, hoãn nộp thuế.
  • Quy định các biện pháp xử lý vi phạm đối với các đơn vị kinh doanh có dấu hiệu sử dụng hóa đơn khống, như tăng thuế suất, tính thuế trên giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ, phạt tiền, phạt tù, thu hồi hóa đơn, đình chỉ hoạt động kinh doanh.

Tài liệu: Công văn số 5654/TCT-TTKT ngày 13/12/2023

Kết luận

Qua công văn này, Tổng cục Thuế đã hướng dẫn rõ ràng và chi tiết về việc thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế đối với các đơn vị kinh doanh có dấu hiệu sử dụng hóa đơn khống. Công văn này góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, phòng ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, bảo vệ quyền lợi của ngân sách nhà nước và các đơn vị kinh doanh chân chính. Để thực hiện tốt công văn này, các cơ quan thuế cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các đơn vị kinh doanh, đồng thời nghiêm túc kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!