Các doanh nghiệp thực hiện kê khai giao dịch liên kết sẽ đối mặt với các thủ tục và nghĩa vụ tương ứng. Để hiểu rõ hơn, hãy xem xét những yêu cầu cụ thể mà các doanh nghiệp phải tuân thủ theo quy định hiện hành. Hãy tiếp tục theo dõi bài viết dưới đây.

Tạo báo cáo về các mối quan hệ liên kết và các giao dịch liên kết.

Thông tin về mối quan hệ liên kết và các giao dịch liên kết của doanh nghiệp cần được trình bày theo hướng dẫn trong Nghị định 132/2020/NĐ-CP, bao gồm các tài liệu và thông tin cụ thể như được quy định trong Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục III của nghị định này. Thông tin này phải được nộp cùng với Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Doanh nghiệp sẽ bị phạt nếu không nộp các tài liệu này kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, theo quy định cụ thể tại Điều 13, khoản 4 của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP, mức phạt có thể từ 08 đến 15 triệu đồng.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Doanh nghiệp được miễn khai báo chi tiết về giá trị giao dịch liên kết, nhưng vẫn phải cung cấp thông tin về mối quan hệ và giao dịch liên kết theo các yêu cầu tại mục I và II của Phụ lục I. Đồng thời, không cần lập Phụ lục II và Phụ lục III. Điều kiện để được miễn là chỉ thực hiện giao dịch với các đối tác liên kết tại Việt Nam, áp dụng cùng mức thuế thu nhập doanh nghiệp và không hưởng ưu đãi thuế trong kỳ tính thuế.

Trường hợp 2: Doanh nghiệp vẫn phải khai báo chi tiết về giá trị giao dịch liên kết (cụ thể là Phụ lục I), nhưng được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết trong các trường hợp sau đây:

    • Tổng doanh thu dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị giao dịch liên kết không vượt quá 30 tỷ đồng.
    • Đã có thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế và đã thực hiện nộp báo cáo thường niên theo quy định.
    • Doanh nghiệp kinh doanh đơn giản, không có doanh thu từ việc sử dụng tài sản vô hình, và có doanh thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận nhất định cho từng ngành nghề.

Trong trường hợp này, doanh nghiệp chỉ cần khai báo chi tiết trong Phụ lục I mà không cần lập Phụ lục II và Phụ lục III.

Bảo quản và cung cấp các hồ sơ để xác định giá kê khai giao dịch liên kết.

Đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết và không được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, có trách nhiệm lưu giữ và cung cấp Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết. Hồ sơ này bao gồm thông tin, tài liệu, số liệu, và chứng từ như sau:

  1. Thông tin về quan hệ liên kết và các giao dịch liên kết.
  2. Hồ sơ quốc gia liên quan.
  3. Hồ sơ toàn cầu liên quan.
  4. Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ tối cao, đặc biệt áp dụng cho các trường hợp sau: Công ty mẹ tối cao tại Việt Nam có doanh thu hợp nhất toàn cầu trong kỳ tính thuế từ 18.000 tỷ đồng trở lên; Công ty tại Việt Nam có công ty mẹ tối cao tại nước ngoài, mà công ty mẹ tối cao có nghĩa vụ lập Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia theo quy định của nước cư trú mà nhà chức trách có thẩm quyền của 2 nước không có hoặc đã đình chỉ Thỏa thuận quốc tế về thuế với Việt Nam.

Công ty mẹ tối cao được định nghĩa là công ty thuộc tập đoàn đa quốc gia có quyền kiểm soát và quyền sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp tại các công ty, tổ chức khác của một tập đoàn đa quốc gia, không bị kiểm soát hoặc sở hữu bởi bất kỳ công ty hoặc tổ chức nào khác. Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ tối cao không được hợp nhất vào bất kỳ báo cáo tài chính của một công ty hoặc tổ chức nào khác trên toàn cầu (theo khoản 26 của Điều 3 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14).

Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết phải được lập trước thời điểm kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hằng năm và phải được lưu giữ, xuất trình theo yêu cầu cung cấp thông tin của Cơ quan thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.