Dịch vụ điều chỉnh, bổ sung, thay đổi báo cáo chuyển giá – Báo cáo Giao dịch liên kết cho các Doanh nghiệp tập trung vào việc thực hiện các thay đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung thông tin trong báo cáo chuyển giá và báo cáo giao dịch liên kết của các doanh nghiệp

I. Giới thiệu

Việc điều chỉnh, bổ sung và thay đổi báo cáo chuyển giá là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Điều này nhằm đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định về chuyển giá, giúp tránh các rủi ro pháp lý và tối ưu hóa các chiến lược thuế liên quan.

Các doanh nghiệp tham gia giao dịch liên kết là đối tượng hướng tới trong việc điều chỉnh, bổ sung và thay đổi báo cáo chuyển giá. Đây là những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh qua mạng lưới liên kết với các công ty con, chi nhánh, liên doanh, hay các đối tác kinh doanh khác.

II. Các dịch vụ có trong báo cáo chuyển giá điều chỉnh, bổ sung và thay đổi

 1. Xác định những điều chỉnh cần thiết
 2. Rà soát tài liệu và báo cáo chuyển giá hiện có.
 3. Xác định những lĩnh vực cần điều chỉnh, bổ sung, thay đổi.
 4. Thực hiện các thay đổi đối với báo cáo chuyển giá
 5. Điều chỉnh, bổ sung, thay đổi các báo cáo chuyển giá khi cần thiết.
 6. Đảm bảo thông tin chính xác và cập nhật.
 7. Đánh giá lại phân tích chuyển giá
 8. Đánh giá lại phân tích chuyển giá sau khi thực hiện các thay đổi.
 9. Đảm bảo tiếp tục tuân thủ các quy định về chuyển giá.
 10. Dịch vụ tư vấn
 11. Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung, thay đổi giá liên kết.
 12. Hỗ trợ duy trì các chính sách và chiến lược chuyển giá.

III. Lợi ích khi sử dụng Dịch vụ điều chỉnh, bổ sung, thay đổi Báo cáo chuyển giá

Đảm bảo báo cáo chính xác

 • Giảm sai sót trong tài liệu và báo cáo chuyển giá.
 • Duy trì thông tin chính xác và cập nhật.

Tuân thủ Quy định

 • Đảm bảo tuân thủ liên tục các quy định về chuyển giá.
 • Giảm thiểu rủi ro bị phạt và tổn thất do không tuân thủ.

Tiết kiệm thời gian và tài nguyên

 • Giải phóng thời gian để doanh nghiệp tập trung vào các hoạt động cốt lõi.
 • Quản lý hiệu quả các báo cáo điều chỉnh, bổ sung, thay đổi báo cáo chuyển giá.

Hỗ trợ chuyên gia

 • Tận dụng kiến thức chuyên môn của các chuyên gia về chuyển giá chuyên biệt.
 • Nhận hướng dẫn về tuân thủ và chiến lược chuyển giá.

IV. Rủi ro khi không sử dụng dịch vụ điều chỉnh, bổ sung, thay đổi Báo cáo chuyển giá

Báo cáo không chính xác

 • Lỗi trong tài liệu chuyển giá và báo cáo do thông tin lỗi thời hoặc không chính xác.
 • Tổn thất tài chính tiềm ẩn và các hình phạt do cung cấp thông tin không chính xác.

Không tuân thủ pháp luật

 • Phạt và thiệt hại do không tuân thủ quy định về chuyển giá.
 • Thiệt hại về uy tín doanh nghiệp.

Tốn nhiều thời gian và quy trình phức tạp

 • Khó quản lý báo cáo chuyển giá điều chỉnh, bổ sung, thay đổi nội bộ.
 • Tăng khối lượng công việc cho các nhân viên hiện có.

Cơ hội bị bỏ lỡ

 • Thiếu chuyên môn trong việc xác định các chiến lược tiết kiệm thuế liên quan đến chuyển giá.
 • Không thể tối ưu hóa các chính sách và chiến lược chuyển giá.

Thông tin liên hệ

MAN – Master Accountant Network

 • Địa chỉ: Số 19A, Đường 43, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
 • Mobile/zalo: +84 (0) 903 963 163 hoặc +84 (0) 903 428 622
 • Email: man@man.net.vn
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!