Dịch vụ Kiểm toán tại MAN, uy tín chuyên nghiệp, đúng pháp luật

Kiểm toán là một hoạt động quan trọng không kém kế toán trong mỗi doanh nghiệp. Thế nhưng, rất nhiều doanh nghiệp vẫn chưa hiểu rõ về hoạt động này. Do vậy, việc lựa chọn một đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán là điều cần thiết. Cùng công ty kiểm toán MAN tìm hiểu kỹ càng hơn về dịch vụ kiểm toán qua bài viết dưới đây nhé!

Dịch vụ kiểm toán là gì?

Dịch vụ kiểm toán có thể hiểu đơn giản là dịch vụ giúp kiểm tra, xem xét số liệu thực tế của một doanh nghiệp cụ thể. Kiểm toán với mục đích đánh giá doanh nghiệp đã tuân thủ về quy định kế toán tài chính hay chưa. Đồng thời, nhìn nhận tính hợp lý, chuyên nghiệp và trung thực trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp đó.

Các doanh nghiệp nên thuê dịch vụ kiểm toán chuyên nghiệp bên ngoài để tránh những rủi ro hay sai sót không đáng có. Bên cạnh đó, doang nghiệp cũng đảm bảo tính chính xác và trung thực của Báo cáo tài chính (BCTC).

Hoạt động kiểm toán được thực hiện bởi các đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán bên ngoài thường chuyên nghiệp và mang tính khách quan hơn.

Mời xem thêm: Kiểm toán là gì? Những điều cần biết về ngành kiểm toán

Đối tượng nào bắt buộc phải kiểm toán theo pháp luật Việt Nam

Các thông tin trên báo cáo tài chính luôn là một khía cạnh rất nhạy cảm trong kinh doanh. Cả đối với doanh nghiệp và những nhà đầu tư, đối tác khách hàng. Báo cáo tài chính cần có tính trung thực nhằm bảo vệ quyền lợi của các bên sử dụng. Theo luật hiện hành, những đối tượng sau đây nằm trong diện bắt buộc phải kiểm toán:

Tổ chức và doanh nghiệp được pháp luật quy định BCTC định kỳ hàng năm phải được chi nhánh, doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam thực hiện kiểm toán. Bao gồm:

 • Doanh nghiệp Đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI)
 • Công ty tín dụng hoạt động và thành lập căn cứ vào Luật các tổ chức tín dụng
 • Công ty tài chính, bảo hiểm, môi giới bảo hiểm.
 • Công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh và phát hành chứng khoán.

Đối tượng nào bắt buộc phải kiểm toán theo pháp luật Việt Nam

Doanh nghiệp và tổ chức phải được chi nhánh, doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

 • Công ty nhà nước (trừ công ty hoạt động bí mật theo quy định Nhà nước phải được kiểm toán đối với BCTC hàng năm).
 • Công ty, tổ chức thực hiện các dự án quốc gia, dự án nhóm A có vốn Nhà nước (trừ dự án thuộc bí mật quốc gia phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành).
 • Công ty và dự án sử dụng vốn của Nhà nước được quy định bởi Chính phủ phải được kiểm toán với BCTC hàng năm hoặc báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.
 • Công ty, chi nhánh công ty kiểm toán nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với BCTC hàng năm.

Các quy định về việc kiểm toán bắt buộc

Dưới đây là tổng hợp những quy định về việc kiểm toán bắt buộc:

Kiểm toán bắt buộc được thực hiện đối với BCTC định kỳ hàng năm, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành cũng như những số liệu tài chính khác của đơn vị được kiểm toán.

Hợp đồng kiểm toán BCTC của doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc hàng năm phải được giao kết tối thiểu là 30 ngày trước thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm.

Công ty, tổ chức bắt buộc thực hiện kiểm toán khi nộp BCTC cho cơ quan có thẩm quyền và khi công khai BCTC phải đính kèm báo cáo kiểm toán. Nếu cơ quan có thẩm quyền khi nhận BCTC của công ty, tổ chức bắt buộc kiểm toán mà không có đính kèm báo cáo kiểm toán thì phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền cao hơn để xử lý theo quy định.

Trường hợp không thực hiện kiểm toán, công ty và tổ chức sẽ chịu mức phạt hành chính từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Phân loại dịch vụ kiểm toán phổ biến hiện nay

Kiểm toán được phân thành nhiều loại và nhiều mức độ đảm bảo khác nhau tùy theo mục tiêu, phạm vi, mục đích và thủ tục kiểm toán. Việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính thường tuân theo các chuẩn mực kiểm toán Quốc tế (ISA) và các chuẩn mực kiểm toán địa phương khác. Có nhiều loại kiểm toán bao gồm kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán theo luật định, kiểm toán tuân thủ… Trong bài viết này công ty dịch vụ kiểm toán MAN sẽ giải thích 15 loại kiểm toán chính đang được thực hiện trong ngành hoặc thông lệ kiểm toán hiện nay.

Phân loại dịch vụ kiểm toán phổ biến hiện nay

Dưới đây là danh sách 15 loại kiểm toán và dịch vụ đảm bảo:

 1. Kiểm toán Nhà nước

kiểm toán Nhà nước Việt Nam trực thuộc Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kiểm toán Nhà nước hoạt động độc lập, thực hiện công việc tuân thủ theo pháp luật Việt Nam. Cơ quan này có chức năng kiểm toán việc quản lý, sử dụng tất cả các loại tài chính, tài sản có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, giúp việc sử dụng ngân sách một cách hiệu quả, minh bạch, ngăn ngừa và phòng chống tham nhũng.

 1. Kiểm toán độc lập

Kiểm toán độc lập bên ngoài đề cập đến các công ty kiểm toán cung cấp các dịch vụ kiểm toán, bao gồm các dịch vụ như: dịch vụ đảm bảo (là dịch vụ mà kiểm toán viên tại công ty MAN tiến hành thu thập các bằng chứng đầy đủ và thích hợp nhằm đưa ra kết luận giúp tăng mức độ uy tín của khách hàng), dịch vụ tư vấn, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ pháp lý, tư vấn tài chính và tư vấn quản lý rủi ro.

Kiểm toán viên bên ngoài thường nói đến các nhân viên kiểm toán đang làm việc trong các công ty kiểm toán. Các vị trí nhân sự có thể được xếp hạng từ: tập sự, trợ lý kiểm toán, cộng tác viên kiểm toán, kiểm toán viên, kiểm toán viên cao cấp, đối tác kiểm toán và đối tác quản lý.

Những loại công ty này đôi khi được gọi là Công ty CPA vì chúng được pháp luật yêu cầu phải có bằng cấp, chứng chỉ CPA để điều hành công ty kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán.

Loại hình kiểm toán này yêu cầu duy trì quy tắc đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực quốc tế về kiểm toán và hoặc các chuẩn mực địa phương theo yêu cầu của luật pháp địa phương.

Các công ty hoạt động một cách việc độc lập với các khách hàng kiểm toán mà họ đang kiểm toán. Các công ty luôn phải áp dụng, tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn, thủ tục thích hợp để giảm thiểu xung đột về lợi ích. Doanh nghiệp kiểm toán sẽ xem xét rút khỏi hợp đồng kiểm toán nếu không thể giảm thiểu mức độ thiệt hại đến mức có thể chấp nhận được.

Một số công ty kiểm toán độc lập cũng đang cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ. các dịch vụ phổ biến được cung cấp bởi các công ty kiểm toán độc lập bên ngoài là: kiểm toán báo cáo tài chính, tư vấn thuế và dịch vụ tư vấn.

 1. Kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ là một dịch vụ tư vấn độc lập và khách quan được thiết kế để gia tăng giá trị cho doanh nghiệp và cải thiện hoạt động của đơn vị.

Kiểm toán nội bộ cung cấp một cách tiếp cận có hệ thống và chặt chẽ để đánh giá và đánh giá quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và quản trị công ty.

Ủy ban kiểm toán thường xác định phạm vi kiểm toán nội bộ, hoặc hội đồng quản trị hay giám đốc cũng có thể được ủy quyền tương đương để xác định phạm vi kiểm toán nội bộ. Nếu không có ủy ban kiểm toán và hội đồng quản trị, kiểm toán nội bộ thường báo cáo cho chủ sở hữu đơn vị.

Hoạt động kiểm toán nội bộ thường bao gồm việc xem xét các vấn đề như: kiểm soát nội bộ, soát xét hoạt động, điều tra gian lận, soát xét tuân thủ và các nhiệm vụ đặc biệt khác do ủy ban kiểm toán hoặc hội đồng quản trị giao.

 1. Kiểm toán bằng chứng

Việc kiểm toán bằng chứng thường được thực hiện bởi kiểm toán viên kết hợp hiểu biết về pháp lý, người có kỹ năng trong cả kế toán và pháp luật.

Kiểm toán bằng chứng là loại hình hợp tác thực hiện cuộc kiểm tra tài chính để giải quyết một vấn đề cụ thể. các kết quả điều tra thường được sử dụng làm bằng chứng trước tòa hoặc giải quyết mâu thuẫn giữa các cổ đông.

Cuộc kiểm toán bằng chứng bao gồm một số lĩnh vực: củng cố hồ sơ bồi thường thiệt hại, củng cố hồ sơ phá sản, điều tra gian lận, điều tra tội phạm, kinh tế, yêu cầu bồi thường bảo hiểm và tranh chấp giữa các cổ đông,….

Kiểm toán bằng chứng cũng cần có kế hoạch, thủ tục và báo cáo thích hợp giống như các cuộc kiểm toán khác.

Phân loại dịch vụ kiểm toán phổ biến hiện nay

Kiểm toán bằng chứng cũng cần tuân theo các nguyên tắc đạo đức như kiểm toán báo cáo tài chính. Hình thức kiểm toán này không phổ biến như kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán thuế hoặc kiểm toán tuân thủ.

 1. Kiểm toán theo luật định

Kiểm toán theo luật định là cuộc kiểm toán báo cáo tài chính cho đơn vị cụ thể như: một doanh nghiệp, một ngân hàng, một tổ chức – đơn vị … được yêu cầu bởi luật pháp hoặc chính quyền địa phương.

Ví dụ, các ngân hàng đều được yêu cầu báo cáo tài chính của họ phải được kiểm toán bởi các công ty kiểm toán đủ năng lực được luật kiểm toán độc lập và ngân hàng trung ương yêu cầu.

Kiểm toán theo luật định có thể khác với kiểm toán báo cáo tài chính vì kiểm toán tài chính đề cập đến việc kiểm toán tất cả các loại báo cáo tài chính của đơn vị, bao gồm cả việc đáp ứng hoặc không đáp ứng yêu cầu của luật pháp. Trong khi đó, kiểm toán theo luật định chỉ đề cập đến việc kiểm toán các báo cáo tài chính của đơn vị mà pháp luật chuyên ngành yêu cầu.

Top công ty dịch vụ kế toán, kiểm toán độc lập thường thực hiện cuộc kiểm toán theo luật định và báo cáo kiểm toán sẽ do kiểm toán viên phát hành và các đơn vị này sẽ nộp cho các cơ quan quản lý nhà nước.

Các tiêu chí phổ biến mà pháp luật quy định bắt buộc các đơn vị phải có báo cáo tài chính được kiểm toán bởi các công ty kiểm toán là: nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu hàng năm, giá trị tài sản và số lượng nhân viên mà đơn vị sử dụng. Tại Việt Nam, các đơn vị bắt buộc phải kiểm toán được quy định trong luật kiểm toán độc lập.

Các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính 100% được yêu cầu bởi sở giao dịch chứng khoán để có đủ điều kiện giao dịch trên sàn chứng khoán.

 1. Kiểm toán tài chính

Kiểm toán tài chính là hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính của một đơn vị được thực hiện bởi một kiểm toán viên độc lập, người sẽ đưa ra ý kiến ​​kiểm toán về các báo cáo tài chính sau khi công việc kiểm toán được thực hiện.

Kiểm toán viên thực hiện một cuộc kiểm toán tài chính thường là đại diện cho một công ty dịch vụ kiểm toán độc lập có đủ điều kiện hoạt động và các cuộc kiểm toán thường được thực hiện hàng năm và vào cuối kỳ kế toán. Loại hình kiểm toán này còn được gọi là kiểm toán báo cáo tài chính.

Tuy nhiên, đôi khi, theo yêu cầu của ban giám đốc, ngân hàng, quy định bảo mật, pháp luật hoặc cách khác, kiểm toán tài chính cũng thực hiện nửa năm hoặc hàng quý.

Hầu hết các đơn vị lập báo cáo tài chính của mình dựa trên Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và một số đơn vị lập báo cáo tài chính dựa trên chuẩn tại địa phương. Tại Việt Nam, báo cáo tài chính được lập trên chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS 21).

Nếu báo cáo tài chính được lập dựa trên IFRS thì kiểm toán tài chính cần phải kiểm toán theo IFRS. Tuy nhiên, nếu báo cáo tài chính được lập dựa trên Chuẩn mực kế toán (GAAP) tại địa phương, thì việc kiểm toán cần được thực hiện dựa trên GAAP địa phương đó.

Các chuẩn mực kiểm toán mà kiểm toán viên sử dụng để thực hiện kiểm toán tài chính cần phải tuân theo các chuẩn mực Quốc tế hoặc theo chuẩn mực và yêu cầu của luật pháp địa phương.

Tại Việt Nam, chính phủ yêu cầu công ty kiểm toán tuân theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và đang trong lộ trình áp dụng các chuẩn mực Quốc tế.

 1. Kiểm toán thuế

Kiểm toán thuế là một loại kiểm toán do cục thuế địa phương thực hiện hoặc thanh tra thuế – thanh tra tài chính của chính phủ thực hiện. Tại Việt Nam kiểm toán thuế được gọi là thanh tra thuế hay quyết toán thuế.

Việc kiểm tra thuế được thực hiện do sự tuân thủ pháp luật thuế của cơ quan Chính phủ hoặc lịch trình do tổng cục thuế Chính phủ đặt ra.

Tại Việt Nam, doanh nghiệp sẽ được kiểm tra thuế theo kế hoạch và đột xuất, cơ quan thuế sẽ đến doanh nghiệp để kiểm tra, doanh nghiệp không cần mời nhưng phải tham gia với cơ quan thuế để thực hiện kiểm toán thuế. Doanh nghiệp có thể mời cơ quan thuế trong một số trường hợp đặc biệt. Đơn vị phải tự kê khai nghĩa vụ thuế đúng và kịp thời căn cứ vào luật thuế.

Để giảm thiểu các khoản phạt trong kết quả kiểm toán thuế, đơn vị được khuyến nghị tuân thủ tất cả các yêu cầu do luật thuế đặt ra và đối với những quy định pháp luật thuế mà doanh nghiệp không chắc chắn đã tuân thủ hết chưa, doanh nghiệp nên cộng tác, tham gia với công ty tư vấn thuế để được tư vấn thuế. Chúng tôi đang cung cấp một dịch vụ như vậy.

Để có nhanh chóng “báo giá dịch vụ kiểm toán thuế”, quý khách vui lòng liên hệ: phone/ zalo: 0903 963 163, email: man@man.net.vn

Kiểm toán thuế

 1. Kiểm toán hệ thống thông tin hoặc kiểm toán công nghệ thông tin (kiểm toán CNTT)

Kiểm toán hệ thống thông tin đôi khi được gọi là kiểm toán công nghệ thông tin (CNTT). Loại kiểm toán này đánh giá và kiểm tra độ tin cậy của hệ thống bảo mật, cấu trúc an toàn thông tin và tính toàn vẹn của hệ thống để đầu ra mà hệ thống tạo ra là đáng tin cậy.

Đôi khi, kiểm toán tài chính cũng yêu cầu phải có kiểm toán CNTT vì hiện nay công nghệ ngày càng phát triển và hầu hết các báo cáo tài chính của khách hàng được ghi lại bằng phần mềm kế toán phức tạp.

Cách tiếp cận kiểm toán CNTT cũng thay đổi do ban giám đốc thay đổi cách tiếp cận trong việc ghi chép và lập báo cáo thông tin tài chính của đơn vị.

Thông thường, trước khi dựa vào hệ thống thông tin (phần mềm) sử dụng để lập báo cáo tài chính, kiểm toán viên bắt buộc phải có đủ hiểu biết CNTT, nhóm kiểm toán phải kiểm tra và xem xét hệ thống thông tin đó trước.

Đặc biệt, khi một đơn vị sử dụng hệ thống Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), các báo cáo hoạt động cũng được tích hợp với hệ thống kế toán. Chẳng hạn, hệ thống ngân hàng thường liên kết giữa báo cáo hoạt động với hệ thống kế toán.

Kiểm toán CNTT cũng được cung cấp và yêu cầu riêng biệt với kiểm toán tài chính.

Tại MAN có loại hình dịch vụ này, MAN không chỉ cung cấp dịch vụ kiểm toán CNTT mà còn cung cấp tư vấn về các lĩnh vực hệ thống thông tin.

 1. Kiểm toán tuân thủ

Kiểm toán tuân thủ là một loại kiểm toán nhằm kiểm tra các chính sách và thủ tục nội bộ của đơn vị cũng như luật pháp và quy định nơi đơn vị hoạt động. Luật và quy định ở đây đề cập đến luật của nhà nước và quy định của chính phủ nơi doanh nghiệp đang hoạt động.

Chẳng hạn như trong lĩnh vực ngân hàng, có nhiều loại quy định bắt buộc các ngân hàng phải tuân thủ các quy định của ngân hàng Nhà nước và quy định pháp luật khác nhau. Hầu hết các ngân hàng trung ương yêu cầu các ngân hàng thương mại thiết lập việc kiểm toán tuân thủ để đảm bảo rằng họ đang tuân thủ các luật và quy định đã đặt ra.

Doanh nghiệp cũng có thể giao chức năng kiểm toán nội bộ của mình để xem xét liệu các chính sách và thủ tục nội bộ của doanh nghiệp có được tuân thủ và tuân thủ hiệu quả hay không!

Kiểm toán tuân thủ là một phần của hệ thống được ban giám đốc của doanh nghiệp sử dụng để thực thi tính hiệu quả của việc thực hiện luật và quy định của nhà nước cũng như các chính sách và thủ tục nội bộ của doanh nghiệp.

 1. Kiểm toán hiệu quả chi phí

Kiểm toán hiệu quả chi phí đề cập đến các hoạt động kiểm toán thực hiện trong việc kiểm toán và đánh giá ba yếu tố khác biệt chính: tính kinh tế, hiệu suất và hiệu quả.

Về tính kinh tế, kiểm toán viên kiểm tra và đánh giá xem liệu các nguồn lực đầu vào mà đơn vị mua có với chi phí thấp và chất lượng có thể chấp nhận được hay không? Khi kiểm toán hiệu quả, kiểm toán viên kiểm tra xem các nguồn lực mà đơn vị sử dụng có tỷ lệ chuyển đổi lợi ích tốt hơn hay không?

Đồng thời, kiểm toán viên cũng xem xét bức tranh toàn cảnh về mục tiêu mà đơn vị sử dụng các nguồn lực có đáp ứng được mục tiêu đó hay không.

Chẳng hạn, kiểm toán viên có thể xem xét hệ thống mua hàng của đơn vị để kiểm tra và đánh giá xem liệu hệ thống đó có giúp đơn vị mua nguyên vật liệu hoặc dịch vụ với chi phí thấp hay không.

Việc kiểm toán hiệu quả chi phí thực sự quan trọng đối với đơn vị vì nó giúp đơn vị không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực mà còn đảm bảo rằng đơn vị có được nguyên vật liệu đầu vào có chất lượng tốt với chi phí thấp.

 1. Kiểm tra báo cáo tài chính

Kiểm tra báo cáo tài chính là một loại hoạt động kiểm toán mà kiểm toán viên tham gia để soát xét, kiểm tra báo cáo tài chính của đơn vị.

Kết quả của quá trình kiểm tra soát xét, kiểm toán viên sẽ không lập báo cáo kiểm toán nêu ý kiến về báo cáo tài chính là báo cáo tài chính là trung thực, hợp lý hay không có trọng yếu hay không.

Tuy nhiên, kiểm toán viên sẽ đưa ra ý kiến rằng không có gì còn đáng lưu ý về báo cáo tài chính theo quan điểm trung thực, hợp lý và không có sai xót trọng yếu sau khi đã thực hiện tất cả các điều chỉnh cần thiết.

Loại dịch vụ này thường được yêu cầu khi một tổ chức vay tiền từ ngân hàng. Và các ngân hàng, trong khuôn khổ chính sách của mình, yêu cầu tổ chức vay tiền cung cấp báo cáo tài chính đã được kiểm toán viên độc lập kiểm tra soát xét.

Hay thỉnh thoảng việc soát xét kiểm tra báo cáo tài chính được yêu cầu bởi người quản lý để sử dụng nội bộ của họ.

 1. Kiểm toán theo thủ tục thỏa thuận trước

Thủ tục thỏa thuận trước là loại hợp đồng kiểm toán trong đó kiểm toán viên thực hiện soát xét theo các thủ tục đã thỏa thuận với khách hàng. Loại cam kết này được gọi là dịch vụ đảm bảo có giới hạn.

Mặc dù các thủ tục với khách hàng đã được thiết lập, kiểm toán viên cũng cần đảm bảo rằng công ty có đủ nguồn lực để thực hiện công việc, đảm bảo đủ các thủ tục kiểm toán và mức phí không thấp.

Kiểm toán viên cũng sẽ cần đảm bảo không có xung đột lợi ích giữa nhóm kiểm toán và nhóm quản lý khách hàng.

Nếu kiểm toán viên nhận thấy có xung đột lợi ích, cần kiểm tra hướng dẫn đánh giá rủi ro và thực hiện để giảm xung đột lợi ích.

Sau khi kiểm toán viên hoàn thành việc xem xét hoặc thực hiện tất cả các thủ tục theo yêu cầu của ban giám đốc, kiểm toán viên sẽ phát hành báo cáo gọi là báo cáo kết quả thực tế theo danh sách tất cả các phát hiện mà họ tìm thấy trong quá trình kiểm toán, kiểm tra, đánh giá.

 1. Kiểm toán tích hợp

Kiểm toán tích hợp được thực hiện khi có hai lĩnh vực khác nhau được yêu cầu kiểm toán. Ví dụ, có kiểm toán tài chính và kiểm toán xã hội, hoặc có một số lĩnh vực cần được xác nhận với kiểm toán tài chính.

Chẳng hạn như, tổ chức phi chính phủ yêu cầu báo cáo tài chính của họ phải được kiểm toán và các lĩnh vực kỹ thuật mà các tổ chức phi chính phủ đó đang chi tiền.

Tương tự như vậy, tổ chức phi chính phủ đang hoạt động về sức khỏe cộng đồng và hầu hết số tiền chi tiêu đều liên quan đến sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh các báo cáo chi phí trình bày các khoản chi phí mà các tổ chức phi chính phủ đã chi trả và cần được kiểm toán bởi kiểm toán viên tài chính, đồng thời có nhiều báo cáo kỹ thuật như báo cáo sức khỏe cần được xác nhận bởi kiểm toán viên kỹ thuật đã có kinh nghiệm đánh giá, kiểm tra báo cáo sức khỏe. đây được gọi là kiểm toán tích hợp.

Kiểm toán hợp nhất là khi đơn vị hoạt động có nhiều công ty con, công ty liên kết hoặc hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau và báo cáo tài chính có thể là cuộc kiểm toán của các công ty kiểm toán khác nhau.

Kiểm toán tích hợp

 1. Kiểm toán đặc biệt

Kiểm toán đặc biệt là một loại kiểm toán thường được thực hiện bởi kiểm toán viên nội bộ.

Kiểm toán đặc biệt được thực hiện khi có một vấn đề trong tổ chức, như gian lận, các vấn đề trong kinh doanh hoặc các trường hợp đặc biệt khác.

chẳng hạn, khi gian lận xảy ra trong bộ phận tính lương và sự việc này được đưa lên ủy ban kiểm toán hoặc hội đồng quản trị, hoặc đôi khi có yêu cầu từ giám đốc điều hành để có một cuộc kiểm toán đặc biệt về những sự việc này.

kiểm toán đặc biệt có một chút khác biệt so với kiểm toán bằng chứng là kiểm toán đặc biệt do nhân viên nội bộ của đơn vị thực hiện.

Sau khi kiểm toán viên hoàn thành cuộc kiểm toán, báo cáo sẽ được nhóm kiểm toán chuẩn bị và sau đó trình lên ủy ban kiểm toán hoặc hội đồng quản trị. Nó đôi khi cũng được báo cáo cho giám đốc điều hành của đơn vị.

 1. Kiểm toán hoạt động

Kiểm toán hoạt động là loại hình dịch vụ kiểm toán chủ yếu tập trung vào các quy trình, thủ tục, hệ thống và kiểm soát nội bộ quan trọng. mục tiêu chính là nâng cao năng suất và hiệu suất, hiệu quả của hoạt động một lĩnh vực cũng như tổng thể doanh nghiệp.

kiểm toán hoạt động cũng đã nhắm mục tiêu đến những lỗ hổng của các quy trình kiểm soát chính và các quy trình không phù hợp, gây lãng phí nguồn lực và sau đó đề xuất cải tiến các quy trình hoạt động.

kiểm toán hoạt động là một phần của kiểm toán nội bộ và mục đích chính của kiểm toán hoạt động là tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp bằng các dịch vụ chuyên nghiệp của các công ty kiểm toán.

Tính hệ thống và tính kỷ luật cao của các công ty kiểm toán cũng là một phần giúp đảm bảo hoạt động kiểm toán làm tăng giá trị cho doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị.

Bảng giá dịch vụ kiểm toán kiểm toán mới nhất năm 2024

Báo giá phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố như: Quy mô, đặc thù hoạt động của doanh nghiệp Quý khách, hơn nữa mỗi công ty sẽ từng yêu cầu cụ thể khác nhau. Vì vậy, để được báo giá dịch vụ kiểm toán nhanh và chính xác nhất vui lòng liên hệ ngay Founder MAN – anh Lê Hoàng Tuyên theo Số điện thoại 0903 963 163 – Email: lehoangtuyen@man.net.vn – Ngôn ngữ hỗ trợ tư vấn bảng giá chi tiết: Tiếng Việt/ Tiếng Anh.

Công ty dịch vụ kế toán kiểm toán chuyên nghiệp tại Tp HCM

Ngoài dịch vụ kế toán thuế trọn gói thì dịch vụ kiểm toán là một trong những dịch vụ cốt lõi của MAN. Chúng tôi sở hữu hàng ngũ kiểm toán viên được đào tạo chuyên môn sâu, có nhiều kinh nghiệm sẽ sẵn sàng đồng hành với khách hàng. Công ty kiểm toán MAN đã và đang thực hiện cho 1000+ doanh nghiệp thuộc nhiều loại hình kinh doanh và ngành nghề đa dạng.

Công ty dịch vụ kế toán kiểm toán chuyên nghiệp tại Tp HCM

MAN tự hào là top đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán uy tín, luôn mang lại sự hài lòng cho quý đối tác từ cả chất lượng cho đến cung cách phục vụ. Đặc biệt, dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính giúp thể hiện những số liệu một cách minh bạch, độ tin cậy cao và đầy đủ nhất. Từ đó, giúp các doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư đưa ra được những chiến lược hoàn hảo nhất.

Điểm khác biệt làm nên thương hiệu và sự uy tín của công ty dịch vụ kiểm toán MAN là đội ngũ thành viên. Các thành viên của MAN luôn sở hữu năng lực chuyên môn cao, luôn chủ động bồi dưỡng và tự trau dồi kiến thức. Kết hợp cùng phong cách làm việc tận tâm, chuyên nghiệp, luôn tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và quy định của pháp luật.

Mục tiêu chính của chúng tôi là mang đến cho khách hàng một bức tranh chi tiết và rõ ràng hơn về quy trình kinh doanh, chiến lược hoạt động, báo cáo tài chính… MAN có thể cung cấp cho khách hàng đa dạng các dịch vụ kiểm toán, quản lý rủi ro tài chính, quản lý doanh nghiệp….

Cam kết của Công ty kiểm toán MAN khi làm dịch vụ

Chúng tôi cam kết mọi hoạt động và dịch vụ mang đến cho khách hàng đều tuân thủ 100% quy định của pháp luật. Đồng thời, chúng tôi cũng hỗ trợ quý khách hàng nâng cao năng lực kiểm soát tài chính và trình độ quản lý doanh nghiệp.

Đến với MAN, quý khách hàng sẽ được tư vấn miễn phí các vấn đề về kiểm toán, kế toán, pháp luật và quy định về thuế… cho dù bạn có phải là khách hàng chính thức của MAN hay không.

Cam kết của MAN khi làm dịch vụ kiểm toán

MAN cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp ngay cả khi đã kết thúc hợp đồng. Trường hợp xuất hiện sai sót, chúng tôi sẽ sẵn sàng hợp tác với doanh nghiệp để đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời và hợp lý. Nếu có bất kỳ tổn thất nào liên quan đến doanh nghiệp trong quá trình hợp tác do MAN thực hiện không đúng trách nhiệm và cam kết trong hợp đồng.

Nếu bạn đang lo lắng về vấn đề tài chính của công ty, hãy chủ động liên hệ với công ty kế toán kiểm toán MAN qua thông tin sau đây để được tư vấn và hỗ trợ về dịch vụ kiểm toán:

Thông tin liên hệ tư vấn:

Công Ty TNHH Quản Lý Tư Vấn Thuế MAN

 • Địa chỉ: Số 19A, Đường 43, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
 • Mobile/zalo:+84 (0) 903 963 163 hoặc +84 (0) 903 428 622
 • Email: man@man.net.vn

Ban biên tập: MAN – Master Accountant Network

DANH MỤC KIẾN THỨC: KIỂM TOÁN