Bạn có biết rằng nếu bạn có giao dịch với các bên liên kết, bạn phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin về giao dịch đó? Việc kê khai giao dịch liên kết là một trong những nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tờ khai giao dịch liên kết, những thông tin cần kê khai, quy trình kê khai và lợi ích của việc kê khai đầy đủ giao dịch liên kết.

Tờ khai giao dịch liên kết là gì?

Tờ khai giao dịch liên kết là một loại tờ khai thuế mà doanh nghiệp phải lập và nộp khi có giao dịch với các bên liên kết. Căn cứ pháp lý của việc kê khai giao dịch liên kết là Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết và Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.

Bên liên kết là bên có quan hệ với doanh nghiệp theo các tiêu chí như tỷ lệ sở hữu, quyền kiểm soát, quyền lợi kinh tế, quyền quyết định hoặc ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Giao dịch liên kết là giao dịch mà doanh nghiệp có với các bên liên kết, bao gồm các loại hình như bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ, cho thuê tài sản, cho vay hoặc nhận vay, chuyển nhượng tài sản, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ, chia sẻ chi phí hoặc phân bổ chi phí chung.

Giá trị thương mại thông thường là giá trị mà hai bên không liên kết sẽ thỏa thuận trong cùng một hoàn cảnh và điều kiện. Việc xác định giá trị thương mại thông thường giúp ngăn chặn việc chuyển giá, tức là việc thay đổi giá trị giao dịch liên kết để chuyển lợi nhuận từ một quốc gia sang một quốc gia khác để trốn thuế.

Những thông tin cần kê khai về giao dịch liên kết

Những thông tin cần kê khai về giao dịch liên kết

Theo quy định, doanh nghiệp phải kê khai các thông tin sau về giao dịch liên kết:

  • Danh sách các bên liên kết: Bao gồm tên, mã số thuế, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ, tỷ lệ sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp, mối quan hệ liên kết và vai trò trong giao dịch.
  • Các loại hình giao dịch liên kết phát sinh: Bao gồm các loại hình như bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ, cho thuê tài sản, cho vay hoặc nhận vay, chuyển nhượng tài sản, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ, chia sẻ chi phí hoặc phân bổ chi phí chung.
  • Giá trị, phương thức thanh toán giao dịch: Bao gồm giá trị theo hợp đồng và theo thực tế của từng loại hình giao dịch, phương thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản, trao đổi hàng hoá…) và thời điểm thanh toán.
  • Phương pháp xác định giá trị thương mại thông thường: Bao gồm tên và mô tả phương pháp xác định giá trị thương mại thông thường (so sánh giá bán, so sánh lợi nhuận, phân phối lợi nhuận toàn cầu, chi phí cộng thêm, chia sẻ lợi nhuận hoặc phương pháp khác), lý do chọn phương pháp đó và các thông tin cần thiết để áp dụng phương pháp đó.

Quy trình kê khai giao dịch liên kết

Để kê khai giao dịch liên kết, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

  • Xác định các bên liên kết và các giao dịch liên kết: Doanh nghiệp cần xem xét các bên có quan hệ với mình theo các tiêu chí như tỷ lệ sở hữu, quyền kiểm soát, quyền lợi kinh tế, quyền quyết định hoặc ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Nếu có bất kỳ bên nào thỏa mãn một trong các tiêu chí trên, đó là bên liên kết. Sau đó, doanh nghiệp cần xác định các giao dịch mà mình có với các bên liên kết đó.
  • Thu thập các thông tin cần kê khai: Doanh nghiệp cần thu thập và lưu trữ các thông tin về danh sách các bên liên kết, các loại hình giao dịch liên kết phát sinh, giá trị, phương thức thanh toán giao dịch và phương pháp xác định giá trị thương mại thông thường. Các thông tin này có thể được lấy từ các nguồn như hợp đồng, hoá đơn, bảng kê, báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo kiểm toán, tài liệu nghiên cứu thị trường hoặc nguồn khác có tính minh bạch và khách quan.
  • Kê khai đầy đủ, chính xác vào tờ khai: Doanh nghiệp cần lập và nộp tờ khai giao dịch liên kết theo mẫu số 01/GDTL-KK vào cơ quan thuế có thẩm quyền. Tờ khai này gồm 4 phần: Phần I – Thông tin chung về doanh nghiệp; Phần II – Thông tin về danh sách các bên liên kết; Phần III – Thông tin về các loại hình giao dịch liên kết; Phần IV – Thông tin về phương pháp xác định giá trị thương mại thông thường. Tờ khai này phải được nộp cùng với tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.

nghiệp hàng năm.

Lợi ích của việc kê khai đầy đủ giao dịch liên kết

Việc kê khai giao dịch liên kết không chỉ là một nghĩa vụ mà còn là một lợi ích cho doanh nghiệp. Có thể kể đến một số lợi ích sau:

  • Tuân thủ quy định của pháp luật về thuế: Khi kê khai giao dịch liên kết, doanh nghiệp đã tuân thủ quy định của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và Thông tư số 41/2017/TT-BTC. Điều này giúp doanh nghiệp tránh được những rủi ro pháp lý và hậu quả tiêu cực khi bị kiểm tra hoặc kiểm tra
  • Tránh bị phạt và truy thu thuế: Nếu không kê khai giao dịch liên kết hoặc kê khai sai sự thật, doanh nghiệp có thể bị phạt từ 20% đến 40% số thuế chênh lệch hoặc bị truy thu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tài chính và uy tín của doanh nghiệp. Ngược lại, khi kê khai giao dịch liên kết đầy đủ và chính xác, doanh nghiệp sẽ được miễn phạt và truy thu thuế nếu có sự chênh lệch giữa giá trị giao dịch liên kết và giá trị thương mại thông thường.
  • Minh bạch hóa các hoạt động kinh doanh: Khi kê khai giao dịch liên kết, doanh nghiệp sẽ cung cấp các thông tin về các bên liên quan, các giao dịch phát sinh và các phương pháp xác định giá trị. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp minh bạch hóa các hoạt động kinh doanh của mình, tăng cường niềm tin và hợp tác với các bên liên quan như cơ quan thuế, ngân hàng, đối tác, khách hàng…

Kết luận

Tờ khai trong giao dịch liên kết là một nghĩa vụ và cũng là một lợi ích cho doanh nghiệp. Việc kê khai giao dịch liên kết giúp doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật về thuế, tránh bị phạt và truy thu thuế, cũng như minh bạch hóa các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Để kê khai giao dịch liên kết, doanh nghiệp cần xác định các bên liên kết và các giao dịch liên kết, thu thập các thông tin cần kê khai và kê khai đầy đủ, chính xác vào tờ khai theo mẫu số 01/GDTL-KK.

Nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ về việc kê khai giao dịch liên kết, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email man@man.net.vn. Chúng tôi là một công ty tư vấn thuế uy tín và chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Chúng tôi sẽ giúp bạn xác định các bên liên kết và các giao dịch liên kết, lựa chọn phương pháp xác định giá trị thương mại thông thường phù hợp, lập và nộp tờ khai giao dịch liên kết một cách nhanh chóng và chính xác. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận được dịch vụ tốt nhất và tiết kiệm thuế cho doanh nghiệp của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.