Giao dịch liên kết là gì? Nghị định 132 và các quy định mới

Giao dịch liên kết (viết tắt: GDLK) là các giao dịch đã phát sinh trong quá trình kinh doanh hoặc sản xuất của các bên có quan hệ liên kết. Ngoài ra, giao dịch liên kết trong Tiếng Anh còn được gọi là Transfer Pricing, đây cũng chính là chuyển giá.

Giao dịch liên kết là khái niệm được định nghĩa trong Nghị định số 132/2020/NĐ-CP, ngày 05/11/2020 của Chính phủ về “Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết”.

5/5 - (4 bình chọn)