Dịch vụ Kiểm toán Tuân thủ hiện nay rất phổ biến và nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía doanh nghiệp, vậy kiểm toán tuân thủ là gì? Có những phương pháp thực hiện cụ thể như thế nào và chúng mang lại gì cho doanh nghiệp? Hãy cùng anh Lê Hoàng Tuyên – Founder MAN sẽ tìm hiểu chi tiết trong bài viết ngày hôm nay nhé.

Kiểm toán tuân thủ là gì?

Về định nghĩa, có thể xem “Kiểm toán Tuân thủ” là một loại Dịch vụ Kiểm toán mà việc thực hiện hoặc thủ tục của họ chủ yếu tập trung vào việc đơn vị, doanh nghiệp có tuân thủ vào luật pháp, quy định của địa phương và các quy tắc liên quan hay không.

Kiểm toán tuân thủ là gì?

Kiểm toán tuân thủ cũng xem xét liệu một đơn vị có tuân thủ các quy tắc, quy định, chính sách, quyết định và thủ tục nội bộ hay không.

Một thực thể bắt buộc phải tuân thủ luật pháp và các quy định của địa phương nếu không họ sẽ phải đối mặt với hình phạt hoặc tiền phạt. Một số khoản tiền phạt chỉ áp dụng cho một số tiền nhất định và một số khoản tiền phạt đòi hỏi một hoạt động chặt chẽ.

Phương pháp kiểm toán tuân thủ

Các loại đánh giá tuân thủ:

Nhìn chung, kiểm toán tuân thủ thực hiện kiểm toán theo một số yêu cầu nhất định như sau:

1) Luật pháp và quy định địa phương:

Đơn vị cần đảm bảo rằng họ đang hoạt động tuân thủ luật pháp và các luật liên quan. Để đảm bảo doanh nghiệp này có thể cần thiết lập các quy trình và thủ tục kinh doanh phù hợp. Hoặc đôi khi, họ có thể cần đến nhà tư vấn pháp lý để tư vấn quyết định của họ.

Cùng với đó, đơn vị có thể cần bộ phận kiểm toán nội bộ của mình xem xét lại phần việc tuân thủ các quy định của pháp luật địa phương.

Đánh giá viên nội bộ có thể cần đánh giá các thủ tục và quy trình quan trọng, cũng như một số tài liệu chính thức nhất định.

Phương pháp kiểm toán tuân thủ

2) Quy định và khuôn khổ liên quan đến kinh doanh:

Bên cạnh việc xem xét lại các quy định và luật pháp địa phương, kiểm toán viên tuân thủ cũng có thể cần phải xem xét việc tuân thủ các quy định và khuôn khổ liên quan.

Ví dụ, nếu công ty được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán bên ngoài quốc gia mà họ đang hoạt động. Sau đó, họ cần đảm bảo rằng đơn vị đó tuân thủ các yêu cầu trao đổi chứng khoán đó.

Kiểm toán viên tuân thủ cũng cần xem xét các lĩnh vực này bằng cách kiểm tra xem các thông lệ hiện tại của đơn vị liên quan có tuân thủ yêu cầu hay không.

Nếu không tuân thủ, kiểm toán viên tuân thủ cần thảo luận với các bộ phận liên quan cũng như giám đốc điều hành về những phát hiện được tìm thấy cũng như đề xuất mà kiểm toán viên đưa ra.

Tất cả các phát hiện cần phải báo cáo cho ủy ban kiểm toán và ban giám đốc để họ hành động.

3) Chính sách, thủ tục và quy trình của thực thể:

Kiểm toán viên tuân thủ cũng thực hiện đánh giá lại chính sách, thủ tục và quy trình nội bộ của đơn vị. Các chính sách và thủ tục nội bộ đó rất quan trọng đối với đơn vị để tăng trưởng bền vững.

Không tuân thủ chính sách và quy trình nội bộ có thể dẫn đến lãng phí thời gian và nguồn lực. Việc tuân thủ nghiêm trọng có thể dẫn đến gian lận nghiêm trọng.

Đánh giá tuân thủ đôi khi được thực hiện bởi nhân viên tuân thủ và đôi khi được thực hiện bởi đánh giá viên nội bộ.
Công ty lớn có các bộ phận tuân thủ làm việc tách biệt với bộ phận kiểm toán nội bộ.

Chủ thể kiểm toán

Ai thường thực hiện kiểm toán tuân thủ?

Đánh giá tuân thủ thường được thực hiện bởi đánh giá viên nội bộ và đôi khi các dịch vụ có thể được cung cấp bởi đánh giá viên bên ngoài.

Ai thường thực hiện kiểm toán tuân thủ?

Đôi khi, bộ phận kiểm toán nội bộ bị rò rỉ nguồn lực hoặc rò rỉ năng lực cung cấp dịch vụ. Trong trường hợp này, đơn vị có thể cần tìm kiếm dịch vụ từ một công ty bên ngoài để cung cấp dịch vụ.

Kiểm toán nội bộ là bộ phận độc lập và làm việc dưới sự giám sát trực tiếp của ủy ban kiểm toán.

Báo cáo kiểm toán tuân thủ được thông báo cho bộ phận hoặc bộ phận liên quan, Giám đốc Điều hành và Giám đốc Tài chính. Kết quả báo cáo trực tiếp cho Ban Giám đốc và Ủy ban Kiểm toán.

Đối với các tập đoàn lớn, cán bộ tuân thủ là người thực thi từng đơn vị, bộ phận hoặc bộ phận tuân thủ các quy trình, chính sách, quy định và luật pháp bắt buộc.

Đôi khi trong một số trường hợp nhất định, án bộ tuân thủ cũng là người thực hiện kiểm toán tuân thủ.

Dịch vụ kiểm toán tuân thủ chuyên nghiệp tại MAN

Việc cần phải làm của Quý Khách hàng:

Ban Giám đốc Quý Doanh nghiệp muốn tập trung vào một số khu vực của thông tin tài chính để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng bên ngoài như: xác định số dư hàng tồn kho, xác nhận số dư các khoản phải trả, xác định số dư tiền mặt, kiểm kê tài sản cố định, công cụ dụng cụ hoặc rà soát việc sử dụng hợp lý nguồn tài trợ,…

Ban Giám đốc Quý Doanh nghiệp muốn tìm kiểm đầy đủ thông tin cho một thuyết minh nào đó phải trình bày theo yêu cầu của các chuẩn mực.

Ban Giám đốc Quý Doanh nghiệp muốn các khoản mục cụ thể trong dữ liệu tài chính được cung cấp một cách linh hoạt được thiết kế cho các hoàn cảnh khác nhau.

Dịch vụ kiểm toán tuân thủ chuyên nghiệp tại MAN

Quý Doanh nghiệp yêu cầu thực hiện các công việc cụ thể cũng như xác định hình thức báo cáo đồng thời các phát hiện thực tế có thể được báo cáo liên quan tới việc hoạt động hiệu quả của quy trình và các kiểm soát báo cáo tài chính.

Ban Giám đốc Quý Doanh nghiệp muốn Báo cáo về các thủ tục thỏa thuận trước hàng năm là một phụ lục đính kèm báo cáo tài chính để bổ sung sự tin cậy và tính đầy đủ cho Ban Giám đốc và nhân viên.

Ban Giám đốc Quý Doanh nghiệp muốn có Báo cáo về các thủ tục thỏa thuận để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của nhà tài trợ hoặc nhà cung cấp.

Chúng tôi thực hiện những Giải pháp giá trị gì cho Quý Doanh nghiệp?

Kiểm toán viên, kế toán viên chuyên nghiệp sẽ thực hiện các thủ tục đã thỏa thuận với Quý Doanh nghiệp từ trước và cung cấp một báo cáo dựa trên các phát hiện thực tế về thông tin tài chính mà trong đó không đưa ra sự đảm bảo và cũng không trình bày kết luận hay ý kiến. Báo cáo này không được cung cấp cho công chúng mà chỉ cung cấp giới hạn cho các bên đã tham gia thỏa thuận các thủ tục. Các thủ tục cụ thể được thảo luận và thống nhất với Quý Doanh nghiệp và có thể tập trung vào một số khu vực mà Quý Doanh nghiệp tin rằng sẽ cung cấp giá trị lớn nhất.

Thành công của chúng tôi là các thành viên của MAN. Với năng lực chuyên môn cao, được đào tạo tốt, năng động, sáng tạo, có phong cách làm việc chuyên nghiệp và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, khả năng nắm bắt vấn đề và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, chúng tôi đã và sẽ đáp ứng được mong đợi của khách hàng bằng những dịch vụ không ngừng đổi mới và hoàn thiện.​​

MAN sở hữu đội ngũ chuyên viên được tuyển chọn, sàng lọc kỹ lưỡng, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ có chất lượng cao. Chúng tôi tự hào có được đội ngũ nhân viên có năng lực và kinh nghiệm được tích lũy, hoàn thiện và đào tạo thường xuyên thông qua các chương trình đào tạo của Bộ Tài Chính, các tổ chức quốc tế và đào tạo nội bộ. Bên cạnh việc tập trung đào tạo các kỹ năng chuyên môn, chúng tôi còn tập trung đào tạo các kỹ năng tổ chức quản lý.

Chúng tôi thực hiện những Giải pháp giá trị gì cho Quý Doanh nghiệp?

Đội ngũ nhân viên này luôn nắm bắt các hướng dẫn mới về các chuẩn mực kế toán và kiểm toán Việt Nam, các quy định về tài chính và pháp lý hiện hành. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của MAN chính là đại diện cho cam kết của MAN về chất lượng dịch vụ và uy tín với khách hàng.

Tại MAN, mục tiêu chính của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng một cái nhìn sâu sắc rõ ràng về chiến lược Quý Doanh nghiệp, quy trình kinh doanh và báo cáo tài chính của họ. Chúng tôi có thể cung cấp cho Quý Khách hàng một loạt các dịch vụ kiểm toán, báo cáo, quản trị Quý Doanh nghiệp và quản lý rủi ro.

Chúng tôi đã nhấn mạnh khi nói đến chất lượng như chúng ta biết thông tin đáng tin cậy quan trọng như thế nào. Vì vậy, chúng tôi sẽ giúp Quý Khách hàng quản lý rủi ro hoạt động và tài chính của Quý Khách hàng và đảm bảo rằng các quy trình trong tổ chức của Quý Khách hàng hoạt động hiệu quả hơn. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Quý Khách hàng và giúp Quý Khách hàng đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn.

Cảm ơn bạn đã tham khảo bài viết.

Trao đổi từng trường hợp cụ thể, liên hệ ngay Dịch vụ Kế toán – Báo cáo Thuế tin cậy cho Quý Khách.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TƯ VẤN THUẾ MAN

Ban Biên Tập: Man.net.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!