Bạn có biết rằng, nếu bạn đã nộp tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế, bạn sẽ không được khai bổ sung tăng số thuế GTGT đề nghị hoàn cho kỳ tính thuế trước đó? Đây là quy định mới được Tổng cục Thuế ban hành trong Công văn số 15/TCT-KK ngày 3/1/2024 về việc khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn đối với dự án đầu tư. Bài viết này sẽ giải thích cho bạn về nội dung và lý do của quy định này, cũng như hướng dẫn bạn cách thực hiện đúng theo quy định.

Nội dung quy định mới của Tổng cục Thuế

Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng (GTGT) đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Theo đó, trường hợp Công ty còn số thuế đầu vào của dự án đầu tư chưa đề nghị hoàn trên tờ khai mẫu 02/GTGT kỳ tính thuế quý 1/2022, nếu Công ty đã nộp tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT của kỳ tính thuế tiếp theo (quý 2/2022) và đã chuyển số thuế đầu vào còn lại của dự án vào tờ khai mẫu 01/GTGT kỳ tính thuế hiện tại (quý 2/2023) để khấu trừ tiếp thì Công ty không được khai bổ sung tăng số thuế GTGT đề nghị hoàn trên tờ khai mẫu 02/GTGT kỳ tính thuế quý 1/2022.

Đây là quy định mới được Tổng cục Thuế ban hành trong Công văn số 15/TCT-KK ngày 3/1/2024 về việc khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn đối với dự án đầu tư.

Lý do của quy định mới

Theo Tổng cục Thuế, quy định mới này nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch và thống nhất trong việc quản lý, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về thuế. Đồng thời, quy định này cũng nhằm ngăn chặn những trường hợp lợi dụng khai bổ sung tăng số thuế GTGT đề nghị hoàn để trốn thuế, gian lận thuế hoặc chiếm đoạt tiền thuế.

Cách thực hiện đúng theo quy định mới

Để thực hiện đúng theo quy định mới của Tổng cục Thuế, bạn cần lưu ý những điểm sau:

  • Bạn chỉ được khai bổ sung tăng số thuế GTGT đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.
  • Bạn phải khai báo đầy đủ, chính xác và kịp thời số thuế GTGT đề nghị hoàn trên tờ khai mẫu 02/GTGT của kỳ tính thuế có số thuế GTGT đề nghị hoàn.
  • Bạn phải nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT.
  • Bạn phải tuân thủ các quy định khác về thuế GTGT theo luật thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công văn số 15/TCT-KK ngày 3/1/2024

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!