Kiểm toán nhà nước được hiểu là cơ quan thuộc bộ máy Nhà nước đảm nhiệm các chức năng chuyên môn về kiểm toán tài sản công và ngân sách nhà nước. Trong tiếng Anh, KTNN được dịch là “State audit“.

Kiểm toán nhà nước là gì

Ngoài ra, KTNN còn là thuật ngữ dùng để chỉ hoạt động kiểm toán do các công chức thuộc cơ quan Nhà nước thực hiện. Hoạt động này chủ yếu nhằm mục đích kiểm tra xem các doanh nghiệp có đang hoạt động hiệu quả và tuân thủ pháp luật hay không.

Kiểm toán nhà nước mang lại giá trị và lợi ích gì?

Kiểm toán nhà nước cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc minh bạch hóa tình hình tài chính hiện tại của đất nước. Nó bác bỏ mọi cơ chế quản lý, sử dụng công quỹ không thể kiểm soát và không rõ ràng – nguyên nhân hàng đầu làm suy giảm sự vững mạnh của nền dân chủ và gây cản trở sự phát triển của cơ chế quản lý tài chính trong sạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.