Hoàn thuế GTGT là khoản thuế được hoàn trả lại bởi Nhà Nước, khoản tiền này đã được đối tượng nộp thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước. Có nghĩa là nhà nước trả lại cho cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ, tổ chức doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh. Số tiền được trả là khoản mà đối tượng nộp thuế đã đóng vào ngân sách nhà nước.

Đối tượng cụ thể sẽ được hoàn thuế GTGT theo luật hiện hành

Các điều kiện để tổ chức kinh doanh được hoàn thuế VAT

Theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 219/2013 / TT-BTC, doanh nghiệp, cơ sở được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại các điểm 1, 2, 3, 4, 5 điều số 18 Thông tư số 219 nếu trường hợp đủ các điều kiện sau:

– Phải là doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo các phương pháp khấu trừ;

– Đã được cấp giấy phép đầu tư hoặc chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập của các cấp có thẩm quyền, đã đóng dấu theo những quy định của pháp luật, lưu giữ và lập chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định về kế toán của pháp luật;

– Mở tài khoản ngân hàng theo mã số thuế từ cơ sở kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.