Kiểm toán (Audit) là thuật ngữ được dùng để chỉ hoạt động thu thập, xác minh và đánh giá những bằng chứng về thông tin tài chính của một tổ chức, công ty. Từ đó lập báo cáo về tính phù hợp của các thông tin tài chính đã xác thực khi đối chiếu với những chuẩn mực do pháp luật quy định.

Hiểu một cách đơn giản hơn, kiểm toán là quá trình kiểm tra những số liệu, thông tin có trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp, công ty. Đó là những thông tin như chính sách kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán… Thông qua kiểm toán và báo cáo kiểm toán, doanh nghiệp có thể minh bạch hóa tình hình tài chính hiện tại của mình.

Vai trò của kiểm toán với các đối tượng có liên quan

  • Đối với nhà nước: Kiểm toán cho biết sự lưu chuyển của tài sản và ngân quỹ quốc gia. Là căn cứ để các cơ quan nhà nước thực hiện các quyết định, giải pháp nhằm quản lý kinh tế, tài chính đất nước một cách tối ưu nhất.
  • Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế: Kiểm toán giúp kiểm tra, xác minh và đánh giá những dữ liệu về tài chính – kế toán. Đồng thời đưa ra những tư vấn hữu ích để doanh nghiệp có những quyết định đầu tư kinh doanh đúng đắn.
  • Đối với nhà đầu tư, đối tác, khách hàng: Kiểm toán là cơ sở để đánh giá tình hình hoạt động và tài chính của doanh nghiệp được kiểm toán. Dựa trên kết quả kiểm toán, các nhà đầu tư, khách hàng, đối tác… sẽ biết được doanh nghiệp đó có đáng tin cậy hay không.

Các loại kiểm toán chủ yếu hiện nay, dựa trên chủ thể kiểm toán, sẽ có 3 hình thức kiểm toán chủ yếu đó là:

Kiểm toán nhà nước

Đây là loại hình kiểm toán do các cơ quan kiểm toán Nhà nước thực hiện. Kiểm toán nhà nước được tiến hành theo luật định và doanh nghiệp được kiểm toán không phải chịu chi phí. Thông thường, các doanh nghiệp nhà nước sẽ là những đối tượng được kiểm toán.

Kiểm toán độc lập

Hình thức kiểm toán này do các công ty độc lập tư nhân tiến hành. Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập phải được cấp phép và có đội ngũ kiểm toán viên được cấp chứng chỉ hành nghề. Ngoài dịch vụ kiểm toán thì những công ty độc lập này còn hỗ trợ khách hàng một số dịch vụ kinh tế – tài chính khác. Công ty kiểm toán độc lập thường được sự tín nhiệm của nhà đầu tư hoặc bên thứ ba.

Kiểm toán nội bộ

Đây được hiểu là hình thức kiểm toán mà chủ thể thực hiện là các kiểm toán viên thuộc nội bộ doanh nghiệp, tổ chức. Kiểm toán nội bộ sẽ được tiến hành dựa trên yêu cầu và chỉ đạo của Ban Giám đốc, Ban Quản trị Doanh nghiệp.

Kiểm toán nội bộ

Quy trình kiểm toán là gì? Gồm những bước nào?

Bước 1: Trước hết, đơn vị được kiểm toán sẽ lập báo cáo tài chính dựa trên các chuẩn và quy định của pháp luật hiện hành. Sau đó báo cáo tài chính sẽ được trình lên ban lãnh đạo, giám đốc của doanh nghiệp để phê duyệt.

Bước 2: Kiểm toán viên sẽ tiến hành thu thập thông tin, tìm hiểu hoạt động của doanh nghiệp được kiểm toán. Các vấn đề có thể tác động tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian làm báo cáo cũng sẽ được kiểm toán viên xem xét.

Bước 3: Mọi hoạt động được nêu trong báo cáo tài chính đều phải được kiểm toán viên xác minh, kiểm tra và đánh giá. Kiểm toán viên cũng cần nhận diện các rủi ro có thể gây ra những tác động tiêu cực đến tình hình hoặc kết quả tài chính của doanh nghiệp. Đồng thời đánh giá các biện pháp kiểm soát nội bộ mà doanh nghiệp đã áp dụng để hạn chế rủi ro.

Bước 4: Căn cứ vào các rủi ro và những biện pháp kiểm soát, kiểm toán viên sẽ đánh giá thực tế những hoạt động mà lãnh đạo công ty đã thực hiện cùng các bằng chứng hỗ trợ. Điều này nhằm đảm bảo tính trung thực, chính xác của báo cáo tài chính.

Bước 5: Tiếp theo, kiểm toán viên sẽ nhận xét về mức độ trung thực của báo cáo tài chính trong việc phản ánh vị thế, kết quả tài chính của doanh nghiệp. Đánh giá mức độ tuân thủ các quy định pháp luật của báo cáo tài chính.

Bước 6: Cuối cùng, kiểm toán viên sẽ lập dự thảo báo cáo kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán chính thức. Trong đó nêu ý kiến của người lập báo cáo về quá trình kiểm tra, xác minh đã thực hiện.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!