Trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển, việc quản lý và hạch toán các khoản chi cho thành viên Hội đồng quản trị là một vấn đề được quan tâm hàng đầu. Công văn số 14112/CTHN-TTHT ngày 22/3/2024 của Cục Thuế TP. Hà Nội đã đưa ra những quy định cụ thể về điều kiện hạch toán các khoản chi này, từ đó giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ ràng và chính xác về quy trình này.

Xác định thành viên Hội đồng quản trị tham gia trực tiếp hoạt động doanh nghiệp

Trước hết, để áp dụng các quy định về hạch toán chi cho thành viên Hội đồng quản trị, điều quan trọng là phải xác định liệu họ có tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hay không. Điều này đặt ra một tiêu chuẩn rõ ràng để phân biệt giữa các khoản chi được hạch toán và các khoản chi không được hạch toán.

Quy định cụ thể cho các trường hợp

Thành viên không tham gia trực tiếp

Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh, các khoản chi tiền lương, tiền công và các lợi ích khác không được hạch toán vào chi phí, trừ khi có quy định khác tại Thông tư 96/2015/TT-BTC về tính thuế TNDN.

Thành viên tham gia trực tiếp

Ngược lại, nếu thành viên Hội đồng quản trị tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh và các khoản chi được ghi cụ thể trong các hợp đồng lao động, thỏa ước lao động hoặc quy chế tài chính của công ty, và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư 96/2015/TT-BTC và Thông tư 25/2018/TT-BTC, thì các khoản chi này được hạch toán vào chi phí, trừ khi tính thuế TNDN.

Kết luận

Việc áp dụng đúng các quy định về hạch toán các khoản chi cho thành viên Hội đồng quản trị không chỉ giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật một cách chính xác mà còn tạo điều kiện cho sự minh bạch và rõ ràng trong quản lý tài chính. Công văn số 14112/CTHN-TTHT đã cung cấp các chỉ đạo cụ thể, từ đó hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện và bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Tài liệu: Công văn số 14112/CTHN-TTHT

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!