Công văn số 73896/CTHN-TTHT ngày 16/10/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội quy định về hóa đơn (2 trang) là một văn bản quan trọng liên quan đến việc lập hóa đơn cho các giao dịch hàng hóa. Bài viết này sẽ giới thiệu nội dung chính của công văn và những điểm lưu ý cho các doanh nghiệp.

Nội dung chính của công văn

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP , người bán phải lập hóa đơn đối với cả hàng hóa cho vay, cho mượn hoặc hàng hóa hoàn trả.

Theo đó, trường hợp bên bán đã xuất hóa đơn, bên mua đã nhận hàng nhưng sau này phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại thì khi bên mua trả hàng sẽ không phải lập hóa đơn, thay vào đó bên bán phải lập hóa đơn hoàn trả hàng, đồng thời, hai bên có thỏa thuận ghi rõ việc hoàn trả hàng hóa.

Thuế suất thuế GTGT thể hiện trên hóa đơn là thuế suất tương ứng với từng loại hàng hóa theo quy định của pháp luật về thuế GTGT (điểm b khoản 6 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

Tài liệu: Công văn số 73896/CTHN-TTHT ngày 16/10/2023

Những điểm lưu ý cho các doanh nghiệp

  • Các doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm túc quy định về lập hóa đơn khi có giao dịch hàng hóa, kể cả khi có sự thay đổi hoặc hoàn trả hàng.
  • Các doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ lưỡng chất lượng và quy cách của hàng hóa trước khi nhận hoặc giao hàng để tránh phát sinh các vấn đề liên quan đến hóa đơn sau này.
  • Các doanh nghiệp cần lưu giữ và cung cấp cho cơ quan thuế các chứng từ liên quan đến việc lập hóa đơn, như biên bản thỏa thuận hoàn trả hàng, phiếu giao nhận hàng, phiếu kiểm tra hàng, v.v.
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!