Các nhiệm vụ nhân sự cần thực hiện trong tháng 5/2024

Trích nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Theo quy định của Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023), các doanh nghiệp phải thực hiện việc trích nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hàng tháng, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Chi tiết việc trích nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN cho tháng 05/2024 như sau:

 • Doanh nghiệp trích tiền đóng BHXH từ quỹ tiền lương của nhân viên tham gia BHXH.
 • Mức tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN được xác định theo quy định chi tiết, có thể tham khảo tại “Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2024 (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN) của NLĐ và doanh nghiệp”.
 • Thời hạn trích nộp tiền đóng bảo hiểm là cuối tháng, cụ thể là thứ Sáu, ngày 31/5/2024.

Nộp kinh phí công đoàn cho tháng 5/2024

Công việc kế toán và nhân sự mà doanh nghiệp cần thực hiện trong tháng 5/2024

Theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp sẽ trích nộp kinh phí công đoàn cho tháng 5/2024 như sau:

 • Mức trích đóng: 2% của quỹ tiền lương được sử dụng làm căn cứ để đóng BHXH bắt buộc cho nhân viên.
 • Thời hạn nộp: Trùng với thời điểm nộp BHXH bắt buộc cho nhân viên, cụ thể là thứ Sáu, ngày 31/5/2024.

Thông báo tình hình biến động lao động cho tháng 4/2024 (nếu có)

Theo quy định của Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, doanh nghiệp cần thông báo về biến động lao động trong trường hợp có sự tăng hoặc giảm số lượng lao động làm việc trong tháng 4/2024. Thông báo bao gồm các thông tin sau:

 • Hồ sơ: Thông báo về biến động lao động của nhà tuyển dụng theo Mẫu số 29 (được phát hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH).
 • Nơi nộp hồ sơ: Trung tâm dịch vụ việc làm ở địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp.
 • Thời hạn nộp: Trước thứ Sáu, ngày 03/5/2024.

Trong trường hợp không có biến động lao động trong tháng 4/2024, doanh nghiệp không cần phải thực hiện thông báo như trên. Lưu ý, nếu trong tháng 5/2024, doanh nghiệp giảm số lượng lao động từ 50 người trở lên, cần thông báo ngay cho trung tâm dịch vụ việc làm để nhận được sự hỗ trợ, tư vấn kịp thời.

Các công việc kế toán cần thực hiện trong tháng 5/2024

Khai và nộp thuế giá trị gia tăng cho tháng 4/2024

Theo quy định của Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Luật Quản lý thuế 2019, doanh nghiệp phải thực hiện việc khai và nộp thuế giá trị gia tăng cho tháng 4/2024 như sau:

 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng: Doanh nghiệp sẽ sử dụng mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng phù hợp theo phương pháp tính thuế mà họ đã chọn, được quy định tại Phụ lục II của Thông tư 80/2021/TT-BTC.
 • Thời hạn nộp tờ khai và thanh toán tiền thuế giá trị gia tăng: Không muộn hơn ngày thứ Hai, ngày 20/5/2024.

Lưu ý: Các doanh nghiệp thuộc diện khai và nộp thuế giá trị gia tăng theo quý không cần thực hiện công việc này trong tháng 5/2024.

Khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho tháng 4/2024

Theo quy định của Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Luật Quản lý thuế 2019, doanh nghiệp thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng, nếu có việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả tiền lương, tiền công cho nhân viên trong tháng 4/2024, sẽ thực hiện các bước sau:

 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân:
  • Sử dụng mẫu 05/KK-TNCN và mẫu 05-1/PBT-KK-TNCN theo quy định tại Phụ lục II của Thông tư 80/2021/TT-BTC.
  • Đối với nhân viên làm việc tại đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác so với nơi có trụ sở chính của doanh nghiệp, áp dụng mẫu 05-1/PBT-KK-TNCN.
 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và thanh toán tiền thuế thu nhập cá nhân: Không muộn hơn ngày thứ Hai, ngày 20/5/2024.

Khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Trong tháng 5/2024, doanh nghiệp không cần thực hiện việc khai và tạm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!