Trị giá hải quan là một yếu tố quan trọng trong việc tính thuế nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa. Khi thực hiện các giao dịch tạm xuất – tái nhập (TX-TN) hàng hóa, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định về kê khai trị giá hải quan của cơ quan hải quan.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về các quy định cần biết về kê khai trị giá hải quan khi TX-TN hàng hóa, dựa trên Công văn số 3892/TXNK-TGHQ ngày 12/5/2023 của Tổng cục Hải quan.

Quy định về kê khai trị giá hải quan khi TX-TN hàng hóa

Theo Tổng cục Hải quan, quy định về kê khai trị giá hải quan khi TX-TN hàng hóa được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

  • Trên tờ khai tạm xuất, doanh nghiệp xác định và kê khai trị giá hải quan theo giá trị của hàng hóa tại thời điểm tạm xuất.
  • Nếu là hàng mới, chưa qua sử dụng thì trị giá hải quan được xác định trên cơ sở nguyên giá của hàng hóa và các chi phí để đưa hàng hóa đến cửa khẩu xuất. Trường hợp tạm xuất hàng hóa vào DNCX thì cửa khẩu xuất được hiểu là cổng khu chế xuất hoặc cổng DNCX.
  • Nếu hàng hóa tạm xuất là hàng đã qua sử dụng thì xác định trị giá hải quan trên cơ sở giá trị còn lại của hàng hóa tại thời điểm tạm xuất.
  • Trên tờ khai tái nhập, doanh nghiệp xác định và kê khai trị giá hải quan theo giá trị còn lại của hàng hóa tại thời điểm tái nhập.
  • Khi thực hiện các thủ tục tạm xuất và tái nhập, cơ quan hải quan sẽ đề nghị doanh nghiệp xuất trình các tài liệu, chứng từ kế toán để kiểm tra đối chiếu việc xác định trị giá hải quan.

Tài liệu: Công văn số 3892/TXNK-TGHQ ngày 12/5/2023

Kết luận

Kê khai trị giá hải quan khi TX-TN hàng hóa là một công việc cần thiết để tính thuế nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa. Khi TX-TN hàng hóa, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định về kê khai trị giá hải quan của cơ quan hải quan.

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!