Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là một loại thuế trực tiếp được áp dụng đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam. Thuế GTGT được tính trên giá bán hàng hóa, dịch vụ và được kê khai, nộp theo phương pháp trừ suất.

Tuy nhiên, có một số trường hợp doanh nghiệp có phát sinh các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp. Khoản thu hộ là khoản tiền doanh nghiệp thu từ khách hàng nhưng không phải là doanh thu của doanh nghiệp mà là doanh thu của bên thứ ba. Ví dụ: khoản thu hộ tiền vận chuyển, tiền bảo hiểm, tiền phí dịch vụ…

Trong trường hợp này, doanh nghiệp có được miễn khai nộp thuế GTGT đối với khoản thu hộ hay không? Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi sẽ dựa trên Công văn số 72027/CTHN-TTHT ngày 9/10/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội.

Quy định về miễn khai nộp thuế GTGT đối với khoản thu hộ

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, quy định về miễn khai nộp thuế GTGT đối với khoản thu hộ được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp có phát sinh các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với khoản thu hộ.

Điều kiện để được miễn khai nộp thuế GTGT đối với khoản thu hộ là:

  • Khoản thu hộ phải được ghi rõ trên hóa đơn GTGT.
  • Khoản thu hộ phải được chuyển nguyên gốc cho bên thứ ba theo quy định của pháp luật.
  • Khoản thu hộ phải được lập sổ sách kế toán riêng biệt và không được tính vào doanh thu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Trên hóa đơn GTGT, tại chỉ tiêu “thuế suất”, doanh nghiệp thể hiện là “KKKNT” (Không kê khai, tính nộp thuế GTGT) theo hướng dẫn tại Quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022 của Tổng cục Thuế.

Tài liệu: Công văn số 72027/CTHN-TTHT ngày 9/10/2023

Kết luận

Khoản thu hộ là khoản tiền doanh nghiệp thu từ khách hàng nhưng không phải là doanh thu của doanh nghiệp mà là doanh thu của bên thứ ba. Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp thì được miễn khai nộp thuế GTGT đối với khoản thu hộ nếu đáp ứng các điều kiện quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.