Nếu bạn đang có ý định đầu tư vào Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc tham gia vào các hoạt động xúc tiến đầu tư, bạn cần biết về các biểu mẫu đăng ký đầu tư mới nhất được ban hành theo Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2024 và thay thế các biểu mẫu đăng ký đầu tư cũ theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về các biểu mẫu đăng ký đầu tư mới nhất, cách điền và nộp các biểu mẫu này, cũng như một số lưu ý quan trọng khi thực hiện các thủ tục đầu tư.

Các biểu mẫu đăng ký đầu tư mới nhất

Theo Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT, các biểu mẫu đăng ký đầu tư mới nhất được chia thành 3 nhóm, tương ứng với 3 loại hoạt động đầu tư:

 • Các mẫu văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam (xem Phụ lục A)
 • Các mẫu văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài (xem Phụ lục B)
 • Các mẫu văn bản liên quan đến hoạt động xúc tiến đầu tư (xem Phụ lục C)

Mỗi nhóm biểu mẫu bao gồm nhiều mẫu khác nhau, phục vụ cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như:

 • Đăng ký dự án đầu tư
 • Đăng ký thay đổi nội dung dự án đầu tư
 • Đăng ký chuyển nhượng dự án đầu tư
 • Đăng ký giải thể, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư
 • Đăng ký thành lập, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
 • Đăng ký cấp, thay đổi giấy phép đầu tư
 • Đăng ký cấp, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Đăng ký cấp, thay đổi giấy phép thành lập văn phòng đại diện
 • Đăng ký cấp, thay đổi giấy phép thành lập chi nhánh
 • Đăng ký cấp, thay đổi giấy phép thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển
 • Đăng ký cấp, thay đổi giấy phép thành lập trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
 • Đăng ký cấp, thay đổi giấy phép thành lập trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cách điền và nộp các biểu mẫu đăng ký đầu tư mới nhất

Để điền và nộp các biểu mẫu đăng ký đầu tư mới nhất, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tải về các biểu mẫu đăng ký đầu tư mới nhất tại trang web của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc tại các cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về đầu tư tại địa phương.

Bước 2: Điền đầy đủ, chính xác và trung thực các thông tin theo yêu cầu của biểu mẫu. Nếu có nhiều nhà đầu tư tham gia vào cùng một dự án đầu tư, mỗi nhà đầu tư phải điền một biểu mẫu riêng. Nếu có nhiều dự án đầu tư của cùng một nhà đầu tư, mỗi dự án đầu tư phải điền một biểu mẫu riêng.

Bước 3: Ký tên và đóng dấu (nếu có) vào biểu mẫu. Nếu biểu mẫu được điền bằng máy tính, có thể sử dụng chữ ký số để ký tên và đóng dấu.

Bước 4: Nộp biểu mẫu đăng ký đầu tư qua đường trực tuyến hoặc trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về đầu tư. Nếu nộp qua đường trực tuyến, bạn cần đăng ký tài khoản truy cập trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và làm theo hướng dẫn trên trang web. Nếu nộp trực tiếp, bạn cần mang theo bản gốc hoặc bản sao có chứng thực của các giấy tờ liên quan, chẳng hạn như giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép thành lập văn phòng đại diện, hợp đồng đầu tư, quyết định phê duyệt dự án đầu tư, bản vẽ thiết kế, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo tài chính, báo cáo thực hiện dự án, báo cáo xúc tiến đầu tư, v.v…

Bước 5: Nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, giấy phép thành lập văn phòng đại diện, giấy phép thành lập chi nhánh, giấy phép thành lập trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, v.v… từ cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về đầu tư. Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký đầu tư không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Một số lưu ý quan trọng khi thực hiện các thủ tục đầu tư

 • Khi điền và nộp các biểu mẫu đăng ký đầu tư, bạn cần tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đặc biệt là Luật đầu tư năm 2020 và Nghị định 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
 • Bạn cần chịu trách nhiệm về tính xác thực, hợp pháp và trung thực của các thông tin và giấy tờ được cung cấp. Nếu có sai sót, bổ sung hoặc thay đổi, bạn cần thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về đầu tư để được hướng dẫn xử lý.
 • Bạn cần thực hiện đúng các nghĩa vụ tài chính, thuế, bảo hiểm, bảo vệ môi trường, an toàn lao động, v.v… theo quy định của pháp luật. Bạn cũng cần báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện dự án đầu tư và hoạt động xúc tiến đầu tư cho cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về đầu tư.
 • Bạn cần tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan đến dự án đầu tư, chẳng hạn như đối tác đầu tư, nhà cung cấp, khách hàng, người lao động, cộng đồng địa phương, v.v… Bạn cũng cần tham gia vào các hoạt động xã hội, từ thiện, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và cả nước.

Tài liệu: Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!