Bạn có biết rằng ngành Thuế đã có biện pháp chặt chẽ để ngăn chặn việc điều chỉnh giảm hóa đơn đầu vào của các doanh nghiệp có liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn bất hợp pháp không? Đây là một trong những nội dung quan trọng được quy định trong Công văn số 485/TCT-KK ngày 6/2/2024 của Tổng cục Thuế. Bài viết này sẽ giải thích cho bạn về nội dung và cách thực hiện của Công văn này.

Nội dung của Công văn số 485/TCT-KK

Theo Công văn số 485/TCT-KK, Tổng cục Thuế đã yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố khi nhận được văn bản đề nghị của cơ quan an ninh/cảnh sát điều tra về việc chặn tờ khai bổ sung, điều chỉnh giảm hóa đơn đầu vào của một số doanh nghiệp mua hàng của các doanh nghiệp đang bị cơ quan công an điều tra về hành vi mua bán hóa đơn bất hợp pháp thì cập nhật kịp thời vào ứng dụng quản lý thuế tập trung (ứng dụng TMS phiên bản 6.25).

Mục đích của việc này là để ngăn chặn việc các doanh nghiệp có liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn bất hợp pháp sử dụng hóa đơn đầu vào để khấu trừ thuế GTGT, giảm thuế TNDN hoặc đề nghị hoàn thuế GTGT.

Việc chặn tờ khai bổ sung, điều chỉnh giảm hóa đơn đầu vào sẽ có hiệu lực từ thời điểm nhận được văn bản đề nghị của cơ quan an ninh/cảnh sát điều tra đến khi có văn bản thông báo kết thúc vụ việc của cơ quan an ninh/cảnh sát điều tra.

Tài liệu: Công văn số 485/TCT-KK

Cách thực hiện của Công văn số 485/TCT-KK

Để thực hiện đúng theo Công văn số 485/TCT-KK, cơ quan Thuế và cơ quan an ninh/cảnh sát điều tra cần phối hợp chặt chẽ và có trách nhiệm như sau:

  • Cơ quan an ninh/cảnh sát điều tra cần gửi văn bản đề nghị chặn tờ khai bổ sung, điều chỉnh giảm hóa đơn đầu vào của các doanh nghiệp có liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn bất hợp pháp cho cơ quan Thuế theo mẫu biểu ban hành tại Thông tư 119/2021/TT-BCA ngày 30/6/2021 của Bộ Công an.
  • Văn bản đề nghị cần có đầy đủ các thông tin cần thiết để cơ quan Thuế cập nhật vào ứng dụng quản lý thuế tập trung, bao gồm: tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp bị chặn; tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp bán hóa đơn bất hợp pháp; số tiền hóa đơn đầu vào bị chặn; thời điểm bắt đầu và kết thúc hiệu lực của việc chặn.
  • Cơ quan Thuế khi nhận được văn bản đề nghị của cơ quan an ninh/cảnh sát điều tra cần kiểm tra, xác minh và cập nhật kịp thời vào ứng dụng quản lý thuế tập trung. Cơ quan Thuế cũng cần có văn bản phản hồi lại cho cơ quan an ninh/cảnh sát điều tra về kết quả thực hiện.
  • Trường hợp nội dung tại văn bản đề nghị của cơ quan an ninh/cảnh sát điều tra chưa đầy đủ thông tin để cập nhật vào ứng dụng hoặc mẫu biểu văn bản chưa đảm bảo theo mẫu ban hành tại Thông tư 119/2021/TT-BCA thì cơ quan Thuế cần trao đổi, phối hợp và có văn bản gửi cơ quan an ninh/cảnh sát điều tra để đề nghị phối hợp làm rõ.
  • Trường hợp tại văn bản yêu cầu gửi cơ quan Thuế, cơ quan an ninh/cảnh sát điều tra chưa xác định được thời điểm hết hiệu lực của việc tạm ngừng chấp nhận kê khai bổ sung, điều chỉnh thì cơ quan Thuế cần trao đổi, phối hợp và có văn bản gửi cơ quan an ninh/cảnh sát điều tra đề nghị khi kết thúc vụ việc thì phối hợp thông tin cho cơ quan Thuế biết để có cơ sở kết thúc việc tạm ngừng khai bổ sung hồ sơ thuế của doanh nghiệp.

Kết luận

Công văn số 485/TCT-KK ngày 6/2/2024 của Tổng cục Thuế là một trong những biện pháp quan trọng của ngành Thuế để chặn việc điều chỉnh giảm hóa đơn đầu vào có nguồn gốc mua bán bất hợp pháp. Đây là một nội dung mà các doanh nghiệp cần nắm rõ và tuân thủ đúng theo quy định. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc tư vấn về vấn đề này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hoặc email dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.