Nếu bạn là người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, bạn có biết rằng bạn có thể được trừ một phần thuế thu nhập cá nhân (TNCN) nếu bạn đã đóng bảo hiểm bắt buộc ở nước ngoài không? Đây là một chính sách thuế ưu đãi dành cho người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam, nhằm khuyến khích họ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp… ở nước ngoài, đồng thời giảm gánh nặng thuế cho họ. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng được hưởng chính sách này. Bài viết này sẽ giải thích cho bạn các điều kiện và cách thức để được trừ thuế TNCN khi đóng bảo hiểm bắt buộc ở nước ngoài.

Điều kiện để được trừ thuế TNCN khi đóng bảo hiểm bắt buộc ở nước ngoài

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam nếu có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài và đã tham gia đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp…) ở nước ngoài thì được trừ các khoản phí bảo hiểm đó khi tính thuế TNCN.
Để được coi là cá nhân cư trú tại Việt Nam, người nước ngoài phải thỏa mãn một trong hai điều kiện sau:
  • Có thời gian cư trú tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong năm thuế hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đến Việt Nam;
  • Có nơi cư trú thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm cả trường hợp đăng ký tạm trú hoặc có hợp đồng thuê nhà từ 90 ngày trở lên trong năm thuế.
Để được trừ thuế TNCN khi đóng bảo hiểm bắt buộc ở nước ngoài, người nước ngoài cần cung cấp các chứng từ chứng minh việc đóng bảo hiểm, bao gồm:
  • Giấy chứng nhận đóng bảo hiểm bắt buộc ở nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, có dịch thuật công chứng bằng tiếng Việt;
  • Hóa đơn, chứng từ chứng minh việc thanh toán phí bảo hiểm bắt buộc ở nước ngoài, có dịch thuật công chứng bằng tiếng Việt;
  • Giấy chứng nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài do người sử dụng lao động ở nước ngoài cấp, có dịch thuật công chứng bằng tiếng Việt.
Các chứng từ trên phải được nộp kèm với tờ khai thuế TNCN hàng năm hoặc hàng quý tùy theo trường hợp.

Trường hợp không được trừ thuế TNCN khi đóng bảo hiểm bắt buộc ở nước ngoài

Tuy nhiên, theo Công văn số 6002/TCT-DNNCN ngày 29/12/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN đối với các khoản bảo hiểm bắt buộc đóng tại nước ngoài, trường hợp người nước ngoài được cử sang Việt Nam theo diện lao động di chuyển nội bộ, nhận lương từ Công ty tại Việt Nam và Công ty ở nước ngoài, trong đó phần tiền lương ở nước ngoài (bao gồm cả khoản bảo hiểm bắt buộc đóng ở nước ngoài) được Công ty Việt Nam hoàn trả toàn bộ lại cho Công ty ở nước ngoài thì không được trừ các khoản bảo hiểm đã đóng ở nước ngoài khi tính thuế TNCN tại Việt Nam.
Lý do là vì trong trường hợp này, thu nhập từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài không phải là thu nhập của người nước ngoài mà là thu nhập của Công ty Việt Nam. Do đó, người nước ngoài không có quyền lợi được trừ thuế TNCN khi đóng bảo hiểm bắt buộc ở nước ngoài.

Kết luận

Vậy là bạn đã biết được bảo hiểm bắt buộc đóng ở nước ngoài có được trừ khi tính thuế TNCN tại Việt Nam hay không, cũng như các điều kiện và cách thức để được hưởng chính sách này. Đây là một thông tin hữu ích cho những người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, giúp họ tiết kiệm chi phí thuế và tăng thu nhập. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng không phải trường hợp nào cũng được áp dụng chính sách này, bạn cần xem xét kỹ các điều kiện và chứng từ liên quan trước khi nộp tờ khai thuế TNCN.
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!