Nếu bạn đang kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, bạn có biết rằng từ ngày 1/7/2023, bạn sẽ được hưởng lợi từ chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ? Đây là một trong những biện pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, đồng thời thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn các hướng dẫn cần biết về chính sách giảm thuế GTGT hàng nhập khẩu, cũng như cách thức thực hiện và khai báo thuế theo quy định mới.

Đối tượng và mức độ giảm thuế GTGT hàng nhập khẩu

Theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP, chính sách giảm thuế GTGT được áp dụng đối với các nhóm hàng hóa đang áp dụng mức thuế suất 10%, được giảm xuống còn 8%. Tuy nhiên, không phải tất cả các mặt hàng nhập khẩu đều được hưởng chính sách này, mà chỉ áp dụng cho những mặt hàng không thuộc các nhóm hàng hóa sau:
  • Viễn thông, công nghệ thông tin, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất; sản phẩm hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
  •  Các mặt hàng không được giảm thuế GTGT được quy định cụ thể tại Phụ lục I, II, III đính kèm Nghị định số 44/2023/NĐ-CP.
Ví dụ: Nếu bạn nhập khẩu thiết bị điện tử gia dụng, bạn sẽ được áp dụng mức thuế suất GTGT 8% thay vì 10% như trước đây. Nhưng nếu bạn nhập khẩu thiết bị điện tử chuyên dùng, bạn vẫn phải chịu mức thuế suất GTGT 10% như bình thường.

Cách thức thực hiện và khai báo thuế GTGT hàng nhập khẩu

Để thực hiện chính sách giảm thuế GTGT hàng nhập khẩu, bạn cần lưu ý các điều kiện sau:
  • Bạn phải thực hiện tờ khai hải quan từ ngày 1/7/2023 trở đi. Nếu bạn thực hiện tờ khai hải quan trước ngày này, dù hàng hóa của bạn thuộc diện được giảm thuế, bạn cũng không được áp dụng chính sách giảm thuế.
  • Bạn phải chọn đúng mã VB195 để khai báo thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% trên tờ khai hải quan. Nếu bạn chọn sai mã, bạn sẽ không được hưởng chính sách giảm thuế.
  • Bạn phải tính và nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu theo công thức sau:
Thuế GTGT của hàng nhập khẩu = (giá tính thuế nhập khẩu + thuế nhập khẩu (nếu có) + thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) + thuế bảo vệ môi trường (nếu có) ) x thuế suất thuế giá trị gia tăng
Ví dụ: Bạn nhập khẩu một lô hàng hóa có giá tính thuế nhập khẩu là 100 triệu đồng, thuế nhập khẩu là 10 triệu đồng, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường, và được áp dụng mức thuế suất GTGT 8%. Khi đó, bạn phải nộp thuế GTGT là:
Thuế GTGT = (100 + 10) x 8% = 8,8 triệu đồng

Các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách giảm thuế GTGT hàng nhập khẩu

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về chính sách giảm thuế GTGT hàng nhập khẩu, bạn có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, bao gồm:
  • Công văn số 3431/TCHQ-TXNK ngày 30/6/2023 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ;
  • Công văn số 4020/TCHQ-TXNK ngày 1/8/2023 hướng dẫn thuế GTGT đối với thiết bị điện tử gia dụng;
  • Công văn số 4259/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2023 hướng dẫn thuế GTGT đối với kim loại và sản phẩm kim loại đúc sẵn;
  •  Công văn số 4260/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2023 hướng dẫn thuế GTGT đối với sản phẩm hóa chất và hóa chất cơ bản;
  • Công văn số 4262/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2023 hướng dẫn thuế GTGT đối với thiết bị điện tử chuyên dùng.
Bạn có thể tìm kiếm và tải về các văn bản này trên trang web của Tổng cục Hải quan [tại đây].

Kết luận

Chính sách giảm thuế GTGT hàng nhập khẩu là một trong những biện pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhập khẩu trong bối cảnh kinh tế khó khăn do đại dịch Covid-19. Bạn cần nắm rõ đối tượng, mức độ và cách thức thực hiện chính sách này để có thể tận dụng được lợi ích của nó. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc tư vấn về thuế GTGT hàng nhập khẩu, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Mobile / Zalo: 0903 963 163 – 0903 428 622 hoặc email  man@man.net.vn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Xin cảm ơn bạn đã đọc bài viết này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.