Xuất nhập khẩu (XNK) là một hoạt động kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Khi thực hiện XNK, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định về thủ tục hải quan của cơ quan hải quan.

Tuy nhiên, có một số trường hợp doanh nghiệp được áp dụng hình thức XNK tại chỗ, tức là không cần phải vận chuyển hàng hóa qua biên giới. Đây là một hình thức XNK đặc biệt, được áp dụng nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và giảm thiểu chi phí.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về các quy định cần biết về các trường hợp được áp dụng hình thức XNK tại chỗ, dựa trên Công văn số 2882/HQTPHCM-GSQL ngày 10/10/2023 của Cục Hải quan TP. HCM.

Quy định về các trường hợp được áp dụng hình thức XNK tại chỗ

Theo Cục Hải quan TP. HCM, quy định về các trường hợp được áp dụng hình thức XNK tại chỗ được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 15/1/2015 của Chính phủ.

Theo đó, có 3 trường hợp được áp dụng hình thức XNK tại chỗ bao gồm:

  • Hàng hóa đặt gia công tại Việt Nam và được tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt gia công bán cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam (điểm a khoản 1). Đây là trường hợp hàng hóa được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng nước ngoài và sau khi hoàn thành được bán lại cho khách hàng trong nước.
  • Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan (điểm b khoản 1). Đây là trường hợp hàng hóa được mua bán giữa các doanh nghiệp có điều kiện thuế khác nhau và không cần phải xuất nhập khẩu qua biên giới.
  • Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam (điểm c khoản 1). Đây là trường hợp hàng hóa được mua bán giữa các bên không có mặt tại Việt Nam và không cần phải xuất nhập khẩu qua biên giới.

Riêng trường hợp c, cần lưu ý, nếu thương nhân nước ngoài được xác định có hiện diện tại Việt Nam thì không được áp dụng hình thức XNK tại chỗ.

Hiện nay, theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, Tổng cục Hải quan đã và đang tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan liên quan, cũng như tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo với cộng đồng doanh nghiệp để xem xét sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 35 nêu trên sao cho đảm bảo tính pháp lý và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tài liệu: Công văn số 2882/HQTPHCM-GSQL ngày 10/10/2023

Kết luận

Hình thức XNK tại chỗ là một hình thức XNK đặc biệt, được áp dụng nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và giảm thiểu chi phí. Có 3 trường hợp được áp dụng hình thức XNK tại chỗ, tuân theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP. Khi thực hiện hình thức XNK tại chỗ, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định về thủ tục hải quan của cơ quan hải quan.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!