Ví dụ cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong bài viết sau đây của MAN – Master Accountant Network sẽ giúp bạn hiểu hơn về thuế TNDN theo quy định mới.

Thông tin chung về thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) có tên tiếng anh là Profit tax, là loại thuế trực thu đánh trực tiếp vào khoản thu nhập của doanh nghiệp phải chịu thuế. Gồm các khoản: thu nhập của doanh nghiệp đến từ hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa và những loại thu nhập khác theo quy định hiện hành của pháp luật.

Đối tượng cần nộp thuế TNDN

Đối tượng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động và kinh doanh phải chịu thuế trên TNDN, cụ thể:

 • Tất cả các doanh nghiệp đã được thành lập theo đúng quy định của Pháp luật Việt Nam, cần phải nộp thuế TNDN với khoản TNDN chịu thuế phát sinh ở bất cứ nơi đâu (không chỉ là khoản thu nhập trên lãnh thổ Việt Nam);
 • Doanh nghiệp nước ngoài nhưng lại có cơ sở thường trú (hoặc không có) tại lãnh thổ Việt Nam, phải nộp thuế đối với khoản TNDN chịu thuế phát sinh ở bất cứ nơi đâu (không chỉ là khoản thu nhập trên lãnh thổ Việt Nam);
 • Những tổ chức, cơ sở được thành lập theo Luật hợp tác xã;
 • Các đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật tại Việt Nam;
 • Các tổ chức, doanh nghiệp khác đang hoạt động kinh doanh và có nguồn thu nhập.
Tất cả doanh nghiệp, công ty thành lập theo quy định của pháp luật đều phải nộp thuế
Tất cả doanh nghiệp, công ty thành lập theo quy định của pháp luật đều phải nộp thuế

Ý nghĩa và vai trò của thuế TNDN

Thuế TNDN có vai trò vô cùng quan trọng đối với xã hội và nhà nước:

 • Thuế từ thu nhập doanh nghiệp là khoản thu quan trọng của ngân sách nhà nước, phản ánh trực tiếp tình hình kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Thuế TNDN sẽ cung cấp căn cứ xây dựng cái nhìn tổng quan về các khoản thu nhập đã, đang và sẽ phát sinh của tất cả doanh nghiệp đang hoạt động;
 • Góp phần khuyến khích nhà đầu tư trong nước và ngoài nước đầu tư vào Việt Nam thông qua các ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Đồng thời, tạo sự cạnh tranh lành mạnh, công bằng giữa các doanh nghiệp và điều này thì hợp với chủ trương phát triển kinh tế của chính phủ Việt Nam hiện nay.
Thuế do doanh nghiệp nộp là một khoản thu quan trọng của ngân sách nhà nước
Thuế do doanh nghiệp nộp là một khoản thu quan trọng của ngân sách nhà nước

Cách tính thuế doanh nghiệp có hướng dẫn chi tiết

Chú ý: Theo cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất của năm 2024, doanh nghiệp, công ty sẽ không cần phải có tờ khai tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý mà chỉ cần phải tạm tính ra số tiền và nộp thuế theo khoản tạm tính đó (trong trường hợp nếu có). Cuối năm kế toán thì doanh nghiệp tiến hành làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp và hướng dẫn cách tính dễ hiểu

Căn cứ vào điều 55 của Luật quản lý thuế 38/2019/QH14, về thời hạn nộp tiền thuế của doanh nghiệp tạm tính quý chậm nhất là vào ngày 30 của tháng đầu quý sau.

Theo điều 1 của thông thư 96/2015/TT-BTC của bộ tài chính, công thức dùng để tính thuế TNDN = thu nhập tính thuế x thuế suất. Cụ thể như sau:

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ) x Thuế suất của thuế thu nhập doanh nghiệp

Nếu doanh nghiệp không có phần trích lập quỹ KH&CN thì thuế thu nhập của doanh nghiệp sẽ tính như sau:

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước = Thu nhập tính thuế x Thuế suất của thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thuế TNDN bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất của thuế TNDN
Thuế TNDN bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất của thuế TNDN

Trong đó:

Phần trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ: chỉ được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm của doanh nghiệp. Căn cứ theo điều 11, 12 Thông tư 96/2015/TT-BTC và điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC, quy định: mức thuế suất ưu đãi và thuế suất thuế TNDN đối với 1 số ngành nghề cụ thể như:

 • Với mức thuế suất là 20%: áp dụng cho tất cả doanh nghiệp được thành lập theo như quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. (Sẽ không phân có sự biệt trong mức doanh thu của mỗi doanh nghiệp)
 • Với mức thuế suất trong khoảng từ 32% đến 50%: áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động thăm dò, tìm kiếm, khai thác dầu khí và nguồn tài nguyên quý hiếm khác tại lãnh thổ Việt Nam. Tùy thuộc vào điều kiện khai thác, vị trí khai thác và trữ lượng khai thác, doanh nghiệp có dự án đầu tư thăm dò, tìm kiếm và khai thác dầu khí cần gửi hồ sơ dự án đầu tư đến bộ tài chính để trình cho thủ tướng chính phủ quyết định mức thuế suất cụ thể cho từng cơ sở, từng dự án kinh doanh.
 • Với mức thuế suất là 50%: áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động tìm kiếm, khai thác, thăm dò mỏ tài nguyên quý hiếm, như là: bạch kim, vàng, bạc, đá quý, đất hiếm trừ dầu khí…
 • Trong trường hợp các mỏ tài nguyên quý hiếm từ 70% diện tích được giao trở lên ở khu vực có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế TNDN ban hành được kèm theo nghị định số 218 của Chính phủ áp dụng thuế suất thuế TNDN là 40%.

Thu nhập tính thuế của doanh nghiệp được tính theo công thức như sau:

Thu nhập tính thuế của doanh nghiệp = Thu nhập chịu thuế – Thu nhập miễn thuế – Các khoản lỗ kết chuyển theo quy định

Các khoản lỗ kết chuyển thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế tức là số chênh lệch âm về thu nhập doanh nghiệp tính thuế. Khoản này sẽ chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định từ các năm trước. Doanh nghiệp, tổ chức sau khi đã quyết toán thuế TNDN cả năm mà bị lỗ thì phải chuyển toàn bộ, liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của các năm tài chính tiếp theo. Và khoảng thời gian chuyển lỗ của doanh nghiệp chỉ được tính liên tục không quá 5 năm (tính từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ).

Doanh nghiệp, tổ chức sẽ tạm thời chuyển lỗ vào TNDN của những quý của năm, sau khi đã lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi đã lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm.

Ví dụ cụ thể: Năm 2022 công ty ABC có phát sinh lỗ là 6 tỷ đồng. Năm 2023 lại có phát sinh thu nhập doanh nghiệp là 7 tỷ đồng:

 • Toàn bộ số lỗ 6 tỷ đồng được phát sinh năm 2022 sẽ phải chuyển toàn bộ vào năm 2023. (vì số lỗ của năm 2022 nhỏ hơn lãi vốn của năm 2023 nên doanh nghiệp sẽ được chuyển toàn bộ).
Thời gian chuyển lỗ của doanh nghiệp chỉ được tính liên tục không được quá 5 năm
Thời gian chuyển lỗ của doanh nghiệp chỉ được tính liên tục không được quá 5 năm

Ví dụ cụ thể: Năm 2022 doanh nghiệp có phát sinh lỗ là 10 tỷ đồng. Năm 2023 có phát sinh thu nhập của doanh nghiệp là 5 tỷ đồng:

 • Doanh nghiệp chỉ được chuyển tối đa số lỗ là 5 tỷ đồng vào thu nhập năm 2023 (số lỗ được chuyển tối đa bằng của năm 2022 sẽ bằng số lãi năm 2023);
 • Số lỗ còn lại của năm 2022 là 5 tỷ đồng, phải theo dõi và chuyển toàn bộ liên tục vào các năm tiếp theo theo nguyên tắc chuyển lỗ của năm 2022 nêu trên. Tuy nhiên, quá trình chuyển lỗ tối đa không được quá 5 năm, tính kể từ năm tiếp sau năm doanh nghiệp phát sinh lỗ.

Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý của cùng một năm tài chính thì sẽ được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế thu nhập của doanh nghiệp, cần xác định chính xác số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên.

Nếu đã quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp theo sau năm phát sinh lỗ mà số lỗ phát sinh vẫn chưa được chuyển hết thì không được chuyển lỗ vào thu nhập doanh nghiệp vào các năm tiếp sau.

Ví dụ cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp dễ hiểu, nhanh chóng

Ví dụ: Theo số liệu sổ sách và chứng từ của doanh nghiệp thì vào quý I/2017 của công ty ABC phát sinh một số nghiệp vụ sau đây:

– Doanh thu từ hoạt động bán hàng và dịch vụ là 900 triệu.

– Tiền trả lương cho công nhân là 200 triệu và các khoản trích theo lương: 35 triệu.

– Lãi nhận được từ tiền gửi của ngân hàng: 2 triệu đồng.

– Chi phí bán hàng là: 120 triệu đồng.

– Chi phí để quản lý doanh nghiệp: 140 triệu đồng.

Từ các nghiệp vụ trên, ta biết được thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính của quý 1 năm 2017 của công ty ABC là bao nhiêu?

Hướng dẫn công thức và ví dụ tính thuế thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp
Hướng dẫn công thức và ví dụ tính thuế thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp

Xác định khoản thu nhập chịu thuế của tổ chức, doanh nghiệp:

 • Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp: 900 triệu
 • Khoản thu nhập khác: 2 triệu
 • Chi phí được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp: 200 triệu + 35 triệu + 120 triệu + 140 triệu = 495 triệu.

Thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp sẽ là: = Các khoản thu nhập khác + (Doanh thu – Chi phí khấu trừ) = 2 triệu + (900 triệu – 495 triệu) = 407 triệu

Xác định khoản thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp:

Thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp = Khoản thu nhập chịu thuế – (thu nhập được miễn thuế + các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định) = 407 triệu

Doanh nghiệp không có các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định và không có khoản thu nhập miễn thuế.

Thuế TNDN phải nộp tạm tính quý I năm 2016 của công ty ABC = Thu nhập tính thuế x Thuế suất = 407 x 20% = 81.4 triệu

Trên đây là công thức và ví dụ cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp do MAN – Master Accountant Network đã tìm hiểu và tổng hợp lại. Hy vọng những ví dụ có thể hỗ trợ quý bạn đọc trong việc tính thuế. Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp từ các chuyên gia nhé.

Bài viết nên đọc thêm: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại, cách tính, ví dụ

Ban biên tập: MAN

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!