Quyết toán thuế thu nhập cá nhân online luôn là một trong những vấn đề được quan tâm nhiều bởi các cá nhân và tổ chức doanh nghiệp. Quyết toán thuế TNCN là gì? Đối tượng cần quyết toán và cách quyết toán như thế nào? là những câu hỏi phổ biến trên các diễn đàn về thuế. Trong bài viết sau đây, MAN – Master Accountant Network sẽ đồng hành hỗ trợ các bạn giải đáp các câu hỏi này chi tiết từ A đến Z.

Thông tin chung về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Quyết toán thuế TNCN là việc làm của cá nhân đang có thu nhập phải chịu thuế từ tiền lương, tiền công hoặc ủy thác quyền quyết toán cho đối tượng trả thu nhập thực hiện khai thuế TNCN trong năm tính thuế với cơ quan thuế.

Nếu cá nhân không thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN thì có thể gặp phải các vấn đề sau:

 • Sẽ xử phạt những cá nhân cần nộp thêm thuế nhưng không báo cáo đúng thời hạn bị cơ quan thuế phát hiện;
 • Trường hợp cá nhân nộp thừa thuế mà không kê khai, quyết toán đúng thời hạn thì số tiền đã nộp thừa sẽ không được hoàn và không được khấu trừ trong kỳ tính thuế tiếp theo.
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua mạng internet giúp tiết kiệm thời gian và chi phí
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua mạng internet giúp tiết kiệm thời gian và chi phí

Đối tượng quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua mạng

Đối với trường hợp các cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế:

– Người cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công nếu có số thuế phải nộp thêm, số thuế nộp thừa thì trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế và xin hoàn thuế, khấu trừ vào kỳ tính thuế tiếp theo.

– Cá nhân lưu trú tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm dương lịch đầu tiên, nhưng trong 12 tháng liên tục, kể từ ngày đầu tiên lưu trú tại Việt Nam thì là từ 183 ngày trở lên thì năm đầu tiên quyết toán là trong khoảng 12 tháng liên tục, tính từ ngày đầu tiên cá nhân hiện diện tại việt nam.

– Người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục nộp thuế tại cơ quan thuế thì ủy thác cho tổ chức chi trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác thực hiện việc nộp thuế theo quy định của pháp luật về nộp thuế đối với cá nhân. Tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác được ủy quyền cuối cùng phải có trách nhiệm kê khai, được hoàn thuế thu nhập cá nhân nộp thừa hoặc phải nộp thêm nếu cá nhân nộp thiếu.

– Người cư trú không ủy quyền cho cá nhân, tổ chức chi trả thu nhập quyết toán thuế thay mà cá nhân phải trực tiếp khai và quyết toán thuế với cơ quan có thẩm quyền về thuế theo quy định khi có thu nhập từ tiền lương, tiền công và thuộc diện được xét giảm trừ thuế do hỏa hoạn, thiên tai, bệnh hiểm nghèo, tai nạn ảnh hưởng đến vấn đề nộp thuế của bản thân.

Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho người lao động:

– Đối với những tổ chức và cá nhân trả thu nhập tiền lương, tiền công cho cá người lao động có trách nhiệm khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân không có sự phân biệt về việc nguồn thu nhập cá nhân có phát sinh khấu trừ thuế và thực hiện quyết toán thuế thu nhập của cá nhân thay cho cá nhân có sự ủy quyền.

– Trường hợp cá nhân đã ủy quyền cho tổ chức hoàn thuế TNCN và có số thuế phải nộp bổ sung sau khi quyết toán từ 50 nghìn đồng trở xuống thuộc đối tượng được miễn thuế thì tổ chức trả thu nhập vẫn kê khai thông tin của cá nhân tại hồ sơ khai và quyết toán thuế TNCN của tổ chức, không tổng hợp số thuế tổng hợp bổ sung thuế phải nộp thêm của cá nhân có số tiền thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ khoảng 50 nghìn đồng trở xuống. Tổ chức, cá nhân phải trả thu nhập đã thực hiện quyết toán nguồn thuế thu nhập cá nhân trước khi Nghị định 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì sẽ không được xử lý hồi tố.

Trường hợp doanh nghiệp trả thu nhập cho người lao động
Trường hợp doanh nghiệp trả thu nhập cho người lao động

– Các cá nhân là người lao động được di chuyển từ tổ chức cũ sang tổ chức mới do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi ngành nghề kinh doanh hoặc tổ chức cũ sang tổ chức mới trong cùng hệ thống. Với trường hợp này, thì các tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên cơ sở được ủy quyền bởi cá nhân đối với nguồn thu nhập của tổ chức cũ và tổ chức chi trả thu nhập mới thu lại các chứng từ khấu trừ thuế mà tổ chức cũ thanh toán thu nhập cũ đã trao cho nhân viên, người lao động (nếu có).

Đối tượng không cần phải thực hiện công việc quyết toán thuế

Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan có thẩm quyền về thuế

Các cá nhân nằm trong các trường hợp sau đây sẽ không cần phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

– Số thuế thu nhập cá nhân nộp sau khi quyết toán hàng năm chỉ nằm trong khoảng 50 nghìn đồng trở xuống;

– Đối với người có số thuế TNCN phải nộp nhỏ hơn số thuế tạm nộp, đồng thời chưa xin hoàn thuế, khấu trừ thuế trong kỳ nộp thuế tiếp theo;

– Những người có thu nhập theo tiền lương, tiền công đã ký hợp đồng lao động với tại một đơn vị trên 3 tháng và có thu nhập bình quân hàng tháng không quá 10 triệu đồng ở những nơi khác và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10%, và nếu không có yêu cầu bắt buộc nào thì sẽ không phải quyết toán đối với khoản thu nhập cá nhân này;

– Nếu người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), các loại bảo hiểm không bắt buộc khác có tích về phí bảo hiểm mà đối tượng sử dụng lao động hoặc công ty bảo hiểm đã khấu thuế 10% trên số phí bảo hiểm tương ứng đã mua hoặc đóng cho đối tượng lao động thì người lao động không cần phải quyết toán thuế thu nhập của cá nhân đối với khoản thu nhập đó.

Đối với những tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập cho người lao động từ tiền lương, tiền công

Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp không có sự phát sinh cần trả thu nhập cho người lao động thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập của cá nhân.

Đối với mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế TNCN

– Người nộp thuế được khấu trừ 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

– Mức giảm trừ cho mỗi đối tượng phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

4,4 triệu đồng/tháng là mức giảm trừ cho mỗi đối tượng phụ thuộc
4,4 triệu đồng/tháng là mức giảm trừ cho mỗi đối tượng phụ thuộc

Lưu ý:

– Đối với trường hợp để được nhận khoản giảm trừ người phụ thuộc, người nộp thuế phải đăng ký giảm trừ người phụ thuộc theo quy định. Trường hợp trong năm tính thuế người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho đối tượng người phụ thuộc trong cùng năm tính thuế thì sẽ được tính giảm trừ cho đối tượng người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng của mình khi đối tượng nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và đã có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho đối tượng người phụ thuộc;

– Đối với người nộp thuế được ủy quyền quyết toán và chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc cũng được tính từ tháng người nộp thuế nhận sự ủy quyền, có sự đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc qua tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập, thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng những người phụ thuộc thông qua tổ chức chi trả thu nhập của các khoản giảm trừ hộ gia đình.

Một số lưu ý về hồ sơ và thời hạn quyết toán TNCN cá nhân qua mạng

Theo quy định hiện hành tại Việt Nam, nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chi phí, việc quyết toán thuế TNCN đã có thể thực hiện qua hình thức online, chỉ cần máy tính có kết nối internet.

Thông qua đó, người nộp thuế có thể dễ dàng tiến hành thực hiện việc kê khai và nộp thuế trực tuyến online hoặc thông qua các ứng dụng hỗ trợ của cơ quan thuế.

Tìm hiểu tự quyết toán thuế TNCN cần giấy tờ gì?

Hồ sơ dùng để thực hiện quyết toán thuế TNCN 2023 qua mạng cần phải chuẩn bị đầy đủ những hạng mục sau:

 • Mẫu 02/QTT-TNCN: Tờ khai quyết toán thuế TNCN;
 • Phụ lục mẫu 02-1/BK-QTT-TNCN: ban hành kèm theo thông tư số 92 (trong trường hợp có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho đối tượng người phụ thuộc);
 • Bản chụp những chứng từ có thể chứng minh số thuế đã khấu trừ.
Những giấy tờ cần có trong hồ sơ quyết toán thuế TNCN
Những giấy tờ cần có trong hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin bản chụp giấy tờ chứng minh. Trường hợp tổ chức chi trả thu nhập đóng cửa thì cơ quan thuế xem xét, xử lý hồ sơ quyết toán theo cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế mà không cần tài liệu chứng từ khấu trừ thuế.

Cơ quan thuế nước ngoài nếu chưa cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp thì người nộp thuế có thể nộp bản sao giấy chứng nhận khấu trừ thuế do cơ quan chi trả thu nhập cấp hoặc bản sao kê khai thuế đã nộp ở nước ngoài của người nộp thuế có xác nhận của ngân hàng.

Bài viết liên quan: Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới đầy đủ nhất 2023

Các mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN 2023 mới nhất

Mẫu số 02/QTT-TNCN

Mẫu tờ khai quyết toán thuế này ban hành cùng với Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021. Mẫu số 02/QTT-TNCN được áp dụng dành cho những cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền công và tiền lương.

Mẫu số 05/QTT-TNCN

Đây là tờ khai quyết toán thuế TNCN được ban hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC, có hiệu lực thi hành từ ngày 29/09/2021.

Mẫu số 05/QTT-TNCN áp dụng cho những cá nhân, tổ chức trả thu nhập chịu thuế từ tiền công, tiền lương.

Mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN

Mẫu tờ khai số 08/UQ-QTT-TNCN do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 29/09/2021. Đây là tờ khai dành cho các cá nhân ủy quyền quyết toán thuế.

Mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN
Mẫu tờ khai ủy quyền quyết toán thuế số 08/UQ-QTT-TNCN

Xác định nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hay theo quý

Hiện nay, tờ khai thuế TNCN hàng tháng và hàng quý đều có tất cả các chỉ tiêu trùng khớp nhau, ngoại trừ chỉ tiêu “Kỳ tính thuế”. Trước khi lựa chọn mẫu tờ khai phù hợp, bạn cần xác định xem doanh nghiệp mình nằm trong những đối tượng kê khai thuế TNCN theo tháng hay theo quý.

Trường hợp nộp tờ khai thuế TNCN theo quý

Các doanh nghiệp phải kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng quý thì cũng thuộc diện nộp tờ khai thuế TNCN hàng quý. Doanh nghiệp nằm trong diện này bao gồm:

 • Doanh nghiệp có tổng mức doanh thu hàng hóa, dịch vụ đạt được trong năm liền trước từ 50 tỷ đồng trở xuống.
 • Doanh nghiệp thành lập mới và đã đủ 12 tháng hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ năm dương lịch kế tiếp, doanh thu năm liền kề trước đó của doanh nghiệp sẽ được lấy làm cơ sở để xác định doanh nghiệp có phải nộp tờ khai thuế GTGT hàng tháng hay hàng quý hay không.

Trường hợp nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng

Đối với doanh nghiệp nộp tờ khai thuế GTGT hàng tháng thì sẽ chia thành 2 trường hợp:

 • Nếu số thuế TNCN cần nộp phát sinh trong tháng > 50.000 đồng: kê khai hàng tháng.
 • Nếu số thuế TNCN cần nộp phát sinh trong tháng < 50.000 đồng: kê khai hàng quý.
Xác định nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hay theo quý
Xác định doanh nghiệp cần nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng hay theo quý

Cơ sở lập tờ khai thuế TNCN

Để lập tờ khai thuế TNCN thì doanh nghiệp phải căn cứ trên bảng tính thuế thu nhập cá nhân hàng tháng hoặc hàng quý. Bảng tính thuế TNCN sẽ được xây dựng dựa vào bảng lương thực tế mà doanh nghiệp áp dụng hàng tháng hoặc hàng quý.

Thời hạn quyết toán thuế TNCN cá nhân điện tử

Thời hạn của việc quyết toán thuế qua mạng sẽ được cơ quan thuế công bố sau khi kết thúc kỳ đóng thuế của năm quyết toán đó.

Theo khoản 2, điều 44 của Luật Quản lý thuế 2019 quy định về thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế điện tử đối với thuế có kỳ tính thuế năm được quy định cụ thể như sau:

Thời hạn để quyết toán chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ khi kết thúc năm tài chính đối năm tài chính hoặc năm dương lịch đối với các hồ sơ quyết toán thuế của năm; chậm nhất là vào ngày cuối cùng trong tháng đầu tiên của năm tài chính hoặc năm dương lịch đối với trường hợp hồ sơ khai thuế hàng năm;

Đối với hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân tự quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng trong tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc năm dương lịch;

Đối với hạn nộp khai thuế khoán của cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, chậm nhất là ngày 15 tháng 12 trong năm trước liền kề; đối với hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh trường hợp cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh mới kinh doanh.

Thời hạn quyết toán thu nhập cá nhân điện tử cho cá nhân
Thời hạn quyết toán thu nhập cá nhân điện tử cho cá nhân

Ví dụ cụ thể: Thời gian quyết toán thuế thu nhập năm 2021:

 • Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền công, tiền lương có hạn nộp chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm 2022.
 • Đối với trường hợp người có thu nhập chịu thuế trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế có hạn nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 4 năm 2022.

Theo công văn số 636/TCT-DNNCN hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho thu nhập sẽ nhận được vào năm 2021 là ngày 2 tháng 5 năm 2022. Tuy nhiên, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức nên thực hiện nộp hồ sơ kê khai trước ngày 30 tháng 4 năm 2022 để tránh việc bị dồn hồ sơ dẫn đến không kịp quyết toán.

Các bước quyết toán, nộp hồ sơ kê khai thuế TNCN trực tuyến cơ bản

Như những thông tin đề cập ở trên, việc quyết toán thuế có thể do cá nhân tự quyết toán hoặc ủy quyền cho những nơi chi trả thu nhập. Cá nhân có thu nhập chịu thuế nhưng không có quyền quyết toán cho đối tượng trả thu nhập thì phải trực tiếp quyết toán với cơ quan có thẩm quyền về thuế.

Hiện tại, các cá nhân có thể tự mình quyết thuế thu nhập cá nhân đối với nguồn thu nhập của mình từ mạng internet trong năm 2023. 3 bước thực hiện như sau:

(1) Truy cập website của tổng cục Thuế: thuedientu.gdt.gov.vn bằng tài khoản thực hiện giao dịch thuế điện tử đã được đăng ký với cơ quan thuế.

(2) Tại chuyên mục quyết toán thuế/kê khai trực tuyến, chọn tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN.

Người nộp thuế, thực hiện thao tác kê khai quyết toán thuế TNCN online với tờ khai 02/QTT-TNCN, điền đầy đủ thông tin trên tờ khai số 02. Gửi kèm theo bản chụp các tài liệu kèm theo theo quy định (nếu có).

Nhập mã xác thực được gửi đến số điện thoại mà người nộp đã đăng ký trước đó với cơ quan thuế.

Cách thức thực hiện quyết toán điện tử cho thuế TNCN
Cách thức thực hiện quyết toán điện tử cho thuế TNCN

(3) Sau khi đã hoàn thành quá trình nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ trực tiếp gửi Thông báo đã tiếp nhận hồ sơ khai thuế trực tuyến qua email và tin nhắn đến số điện thoại mà bạn đăng ký trong khoảng 15 phút kể từ khi cơ quan thuế nhận được hồ sơ khai thuế online của người nộp thuế.

Hướng dẫn chi tiết cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online 2023

Có một số bảng kê chi tiết mà cá nhân cần điền khi quyết toán thuế TNCN
Có một số bảng kê chi tiết mà cá nhân cần điền khi quyết toán thuế TNCN

Bước 1: Truy cập trang thuế điện tử của Tổng cục thuế. Nếu chưa đăng ký thì bạn phải đăng ký rồi mới được đăng nhập.

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân online 2022
Đăng ký tài khoản trên trang thuế điện tử

Bước 2: Đăng nhập bằng cách điền Mã số thuế (MST), Mã kiểm tra rồi chọn Tiếp tục.

Đăng nhập vào trang thuế điện tử
Đăng nhập vào trang thuế điện tử

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, bạn click vào mục Quyết toán thuế ở menu phía trên rồi chọn Kê khai trực tuyến.

Chọn Kê khai trực tuyến trên website Thuế Việt Nam
Chọn Kê khai trực tuyến trên website Thuế Việt Nam

Bước 4: Điền thông tin tờ khai quyết toán thuế TNCN bao gồm:

Điền thông tin của tờ khai quyết toán thuế TNCN
Điền thông tin của tờ khai quyết toán thuế TNCN

– Tên người gửi: Được điền tự động dựa trên thông tin đăng ký thuế

– Địa chỉ liên hệ: Được điền tự động dựa trên thông tin đăng ký thuế (có thể thay đổi)

– Điện thoại liên lạc: Được điền tự động dựa trên thông tin đăng ký thuế (có thể thay đổi)

– Địa chỉ email: Được điền tự động dựa trên thông tin đăng ký thuế (có thể thay đổi)

 • Chọn tờ khai: 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế TNCN (TT80/2021)
Chọn cơ quan quyết toán thuế phù hợp
Chọn cơ quan quyết toán thuế phù hợp

– Chọn cơ quan quyết toán thuế: Lựa chọn tùy theo từng trường hợp. Cụ thể sẽ có 3 trường hợp ứng với 3 đối tượng như sau:

 • Trường hợp 1: Người nộp thuế có duy nhất 01 nguồn trực tiếp khai thuế trong năm do làm việc tại các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam hoặc nguồn từ nước ngoài (không khấu trừ tại nguồn).
 • Trường hợp 2: Người nộp thuế trực tiếp khai thuế trong năm có từ 02 nguồn trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp trong năm, vừa có thu nhập do tổ chức trả thu nhập đã khấu trừ.
Lựa chọn cơ quan thuế trường hợp 2
Lựa chọn cơ quan thuế trường hợp 2
 • Trường hợp 3: Người nộp thuế không trực tiếp khai thuế trong năm chỉ có nguồn thu nhập thuộc diện khấu trừ qua tổ chức trả thu nhập.
Chọn cơ quan thuế đối với trường hợp 3
Chọn cơ quan thuế đối với trường hợp 3
Chọn cơ quan thuế trường hợp 3
Chọn cơ quan thuế trường hợp 3

– Chọn trường hợp quyết toán: Bao gồm 3 lựa chọn đó là Quyết toán theo năm dương lịch, Quyết toán 12 tháng liên tục khác năm dương lịch và Quyết toán không đủ 12 tháng.

– Loại tờ khai: Tờ khai chính thức

– Năm quyết toán: Năm làm tờ khai

Rà soát lại thông tin và nhấn “Tiếp tục” để chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 5: Điền thông tin tờ khai quyết toán thuế:

 • [01] đến [06]: Điền tự động.
 • [07] đến [08]: Chọn tỉnh/thành phố tại mục.
 • [08] trước rồi mới chọn quận/huyện ở mục [07].
 • [09]: Điền số điện thoại của người nộp thuế (NNT).
 • [10]: Số Fax của NNT (không bắt buộc).
 • [11]: Địa chỉ email của NNT (không bắt buộc).
 • [12] đến [14]: Thông tin về đại lý thuế (nếu có).
 • [15] đến [19]: Điền tự động.
Điền các chỉ tiêu từ [20] đến [48]
Điền các chỉ tiêu từ [20] đến [48]
 • [20]: Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [20] = [21] + [23] (tự động điền sau khi nhập tổng TNCT tại mục [21]).
 • [21]: Tổng TNCT: Điền chính xác dựa trên khoản TNCT đã phát sinh trong năm. Lưu ý:

– Tổng TNCT là tổng cộng các khoản TNCT từ tiền lương, tiền công và các khoản TNCT có tính chất tiền lương, tiền công khác phát sinh tại Việt Nam.

– Đơn vị trả thu nhập xuất chứng từ để cá nhân lấy thông tin và điền vào tờ khai.

 • [24]: Số người phụ thuộc: Nếu NNT đã đăng ký người phụ thuộc thì điền vào mục này.
 • [25]: Các khoản giảm trừ [25] = [26] + [27] + [28] + [29] + [30].

Mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân được mặc định là 132 triệu đồng/năm. Mức giảm trừ này chỉ được điều chỉnh nếu:

– Có người phụ thuộc tại mục [27].

– NNT đã đóng các khoản tiền từ thiện, nhân đạo, khuyến học và kê khai tại mục [28].

– Có các khoản đóng bảo hiểm được trừ tại mục [29].

– Có các khoản đóng hưu trí tự nguyện được trừ tại mục [30].

 • [31]: Tổng thu nhập tính thuế [31] = [20] – [22] – [25]: Điền tự động.
 • [32]: Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ: Điền tự động.
 • [33]: Tổng số thuế đã nộp trong kỳ [33] = [34] + [35] + [36] – [37] – [38]: Được điền tự động sau khi đã nhập các chỉ tiêu từ [34] đến [38].
 • [34]: Số thuế đã khấu trừ tại cơ quan trả thu nhập: Nhập chính xác dựa trên chứng từ khấu trừ thuế.
 • [35]: Số thuế đã nộp trong năm không thông qua cơ quan trả thu nhập.
 • [36]: Số thuế đã nộp ở nước ngoài được trừ (nếu có).
 • [37]: Số thuế đã khấu trừ và nộp tại nước ngoài bị trùng do quyết toán vắt năm.
 • [38]: Số thuế đã nộp trong năm không thông qua đơn vị trả thu nhập bị trùng do quyết toán vắt năm.
 • [39]: Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [39] = [40] + [41].
 • [40]: Số thuế phải nộp bị trùng do quyết toán vắt năm.
 • [41]: Tổng số thuế TNCN được giảm khác.
 • [42]: Tổng số thuế còn lại phải nộp trong kỳ [42] = ([32] – [33] – [39]) >0.
 • [43]: Số thuế được miễn do NNT có số tiền thuế phải nộp sau khi quyết toán nhỏ hơn hoặc bằng 50.000 đồng  (0 < [42] ≤ 50.000 đồng).
 • [44]: Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ [44] = ([32] – [33] – [39]) <0.
 • [45]: Tổng số thuế yêu cầu hoàn trả  [45] = [46] + [47].
 • [46]: Số thuế hoàn trả cho NNT.
 • [47]: Số thuế bù trừ cho các khoản nộp ngân sách nhà nước (NSNN) khác.
 • [48]: Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh trong kỳ sau [48] = [44] – [45].

Nhấn nút Hoàn thành kê khai sau khi đã điền đầy đủ thông tin.

Nhấn nút Hoàn thành kê khai
Nhấn nút Hoàn thành kê khai

Bước 6: Nhấn nút Kết xuất XML.

Bước 7: Nhấn vào Nộp tờ khai và điền Mã kiểm tra, sau đó chọn Tiếp tục.

Hệ thống sẽ gửi thông báo nếu tờ khai quyết toán thuế được nộp thành công.

Bước 8: Sau khi đã kết xuất XML thành công, file tờ khai sẽ được lưu về thiết bị của bạn dưới định dạng XML.

Để mở tệp XML, bạn cần tải ứng dụng iTaxViewer. Hãy mở file và in ra 2 bản, có chữ ký của người nộp thuế.

Bước 9: NNT cầm theo tờ khai quyết toán thuế, chứng từ khấu trừ thuế, CMND/CCCD đến nộp tại Bộ phận một cửa của Cơ quan Thuế.

Thời hạn nhận thông báo không chấp nhận hoặc chấp nhận bộ hồ sơ khai thuế qua mạng từ tổng Cục thuế là trong khoảng 1 ngày làm việc kể từ ngày trên thông báo đã tiếp nhận nộp hồ khai thuế TNCN qua mạng điện tử.

Trên đây là toàn bộ thông tin về quyết toán thuế TNCN trực tuyến qua mạng do MAN – Master Accountant Network cung cấp. Nếu có bất kỳ khó khăn nào trong quá trình thực hiện kê khai, quyết toán thuế, liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ trực tiếp.

Ban biên tập: MAN

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!