Lập hóa đơn là thủ tục bắt buộc trong hoạt động kinh doanh, bao gồm cả lĩnh vực dịch vụ quảng cáo. Việc lập hóa đơn đúng quy định giúp đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động tài chính, tạo điều kiện cho công tác quản lý thuế của cơ quan nhà nước.

Mục đích của công văn số 12444/CTHN-TTHT ngày 14/3/2024 của Cục Thuế TP. Hà Nội

Công văn được ban hành nhằm hướng dẫn cụ thể về thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ quảng cáo, góp phần giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Thời điểm lập hóa đơn

 • Quy định chung về thời điểm lập hóa đơn dịch vụ quảng cáo

Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ quảng cáo là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ, bất kể đã hay chưa thu tiền.

 • Thời điểm lập hóa đơn khi có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ

Nếu doanh nghiệp thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ quảng cáo, thì hóa đơn phải được lập tại thời điểm thu tiền.

 • Trường hợp cung cấp dịch vụ quảng cáo bao gồm nhiều công đoạn

Nếu dịch vụ quảng cáo bao gồm nhiều công đoạn, mỗi lần bàn giao một công đoạn, doanh nghiệp phải lập hóa đơn cho công đoạn được bàn giao tương ứng.

Xử lý hóa đơn sai sót

Nếu hóa đơn đã lập có sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, doanh nghiệp có thể lập hóa đơn điều chỉnh theo quy định tại tiết b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Tương tự, nếu hóa đơn có sai sót về thuế suất và tiền thuế, doanh nghiệp cũng cần lập hóa đơn điều chỉnh theo quy định.

Kết luận

A. Tóm tắt quy định về việc lập hóa đơn dịch vụ quảng cáo theo thông văn của Cục Thuế TP. Hà Nội

 • Hóa đơn được lập tại thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ quảng cáo.
 • Nếu thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ, lập hóa đơn tại thời điểm thu tiền.
 • Lập hóa đơn cho từng công đoạn khi dịch vụ bao gồm nhiều công đoạn.
 • Xử lý hóa đơn sai sót bằng cách lập hóa đơn điều chỉnh theo quy định.

B. Ý nghĩa và tác dụng của việc tuân thủ quy định trong công việc kinh doanh và hạch toán tài chính

Việc tuân thủ quy định về lập hóa đơn giúp doanh nghiệp:

 • Tránh các rủi ro về vi phạm pháp luật thuế.
 • Đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động tài chính.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý thuế của cơ quan nhà nước.
 • Nâng cao uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp.

Tài liệu: Công văn số 12444/CTHN-TTHT

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!