Công đoàn cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi và chăm lo cho đời sống của đoàn viên, người lao động. Việc quản lý và sử dụng nguồn tài chính công đoàn cơ sở một cách hiệu quả, minh bạch là vô cùng cần thiết. Hướng dẫn số 14/HD-LĐLĐ ngày 21/3/2024 của Liên đoàn Lao động TP. HCM đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn chi tiết các quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục thanh quyết toán chi từ nguồn tài chính này.

Trong bài viết này, MAN sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các quy định trong Hướng dẫn số 14/HD-LĐLĐ, từ đó thực hiện thanh quyết toán chi một cách chính xác, hiệu quả.

Quy định chung về chứng từ kế toán

Hướng dẫn quy định các loại chứng từ kế toán hợp lệ bao gồm: hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, chứng từ thanh toán, sổ sách kế toán,… Các loại chứng từ này phải được lập theo đúng quy định của pháp luật về kế toán và được lưu trữ đầy đủ, an toàn.

Các loại hồ sơ, chứng từ cần thiết cho từng khoản chi

Mua sắm hàng hóa, dịch vụ từ tổ chức, doanh nghiệp

 1. Giá trị thanh toán dưới 20 triệu đồng: Ít nhất 01 báo giá và hóa đơn tài chính
 2. Giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng:
  • 01 báo giá của nhà cung cấp
  • 01 hợp đồng
  • 01 biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
  • Hóa đơn tài chính
Các khoản thu của công đoàn cơ sở
Các khoản thu của công đoàn cơ sở

Giá trị thanh toán từ 50 triệu đồng trở lên:

  • Hồ sơ làm cơ sở xây dựng dự toán (03 báo giá, kết quả thẩm định giá, quyết định phê duyệt giá trúng thầu)
  • Tờ trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
  • Hồ sơ yêu cầu, biên bản thương thảo hợp đồng
  • Tờ trình thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
  • Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
  • Hợp đồng, biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng
  • Hóa đơn tài chính

Các khoản chi khác

Hướng dẫn cũng quy định cụ thể các loại hồ sơ, chứng từ cần thiết cho các khoản chi khác như: chi trả cho cá nhân, chi chăm lo, bảo vệ, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đoàn viên, người lao động; chi phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tổ chức phong trào thi đua,…

Kết luận

Việc thực hiện đúng quy định trong thanh quyết toán chi từ nguồn tài chính công đoàn cơ sở là vô cùng quan trọng. Hướng dẫn số 14/HD-LĐLĐ là tài liệu hữu ích giúp các cán bộ công đoàn thực hiện công việc này một cách hiệu quả, minh bạch.

Bài viết này đã tóm tắt những nội dung chính của Hướng dẫn số 14/HD-LĐLĐ. Để có thông tin đầy đủ và chi tiết, bạn nên tham khảo trực tiếp văn bản này.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài viết liên quan trên website của Liên đoàn Lao động TP. HCM.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!