Bạn có biết rằng nếu bạn bỏ sót chưa kê khai chứng từ nộp thuế GTGT của hàng nhập khẩu, bạn sẽ không được kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế khi đã nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế và được cơ quan thuế kiểm tra, ban hành quyết định hoàn thuế? Đây là nội dung được quy định trong Công văn số 5847/TCT-KK ngày 21/12/2023 của Tổng cục Thuế về vướng mắc kê khai chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bị sót. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này và cách thức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nội dung Công văn số 5847/TCT-KK

Theo Công văn số 5847/TCT-KK, Tổng cục Thuế đã nhận được đơn của Công ty TNHH A (sau đây gọi là Công ty) về việc xin kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT của hàng nhập khẩu bị sót trong kỳ tính thuế 01/2023.
Công ty cho biết, trong kỳ tính thuế 01/2023, Công ty đã nhập khẩu một số mặt hàng từ nước ngoài và đã nộp đầy đủ thuế GTGT theo chứng từ của Hải quan. Tuy nhiên, do sơ suất, Công ty đã bỏ sót chưa kê khai chứng từ này vào hồ sơ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế 01/2023.
Sau đó, Công ty đã nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT cho kỳ tính thuế 01/2023 và đã được cơ quan thuế kiểm tra, ban hành quyết định hoàn thuế. Tuy nhiên, khi Công ty muốn kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT để khớp với chứng từ nộp thuế GTGT của hàng nhập khẩu, Công ty đã bị cơ quan thuế từ chối.
Lý do cơ quan thuế từ chối là do Công ty đã vi phạm quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 1 Luật thuế số 31/2013/QH13 và khoản 3 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 1 Luật thuế số 31/2013/QH13 và khoản 3 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14

Theo quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 1 Luật thuế số 31/2013/QH13, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai thuế đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của Luật này và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này.
Theo quy định tại khoản 3 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong trường hợp phát hiện sai sót trong hồ sơ khai thuế đã nộp, trừ trường hợp cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, quyết toán thuế hoặc đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với hồ sơ khai thuế đó.
Do đó, trường hợp của Công ty không được kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT của hàng nhập khẩu bị sót vì đã nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế và đã được cơ quan thuế kiểm tra, ban hành quyết định hoàn thuế.
Thuế sẽ không được khai bổ sung khi bỏ sót chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hướng dẫn thực hiện theo quy định

Để thực hiện theo quy định của pháp luật, Công ty cần lưu ý những điều sau:
  • Công ty cần kiểm tra kỹ lưỡng hồ sơ khai thuế trước khi nộp để tránh bỏ sót hoặc sai sót chứng từ nộp thuế GTGT của hàng nhập khẩu.
  • Nếu phát hiện bỏ sót hoặc sai sót chứng từ nộp thuế GTGT của hàng nhập khẩu, Công ty cần kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn quy định, trước khi cơ quan thuế tiến hành thanh tra, kiểm tra, quyết toán thuế hoặc ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với hồ sơ khai thuế đó.
  • Nếu Công ty đã nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế và đã được cơ quan thuế kiểm tra, ban hành quyết định hoàn thuế, Công ty không được kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT của hàng nhập khẩu bị sót. Công ty cần chấp hành quyết định hoàn thuế của cơ quan thuế và chịu trách nhiệm về những sai sót đã gây ra.

Kết luận

Bài viết đã cung cấp cho bạn các thông tin cần thiết về Công văn số 5847/TCT-KK ngày 21/12/2023 của Tổng cục Thuế về vướng mắc kê khai chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bị sót và các quy định liên quan của Luật thuế và Luật Quản lý thuế. Bạn cũng đã biết cách thức
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!