Nếu bạn là một doanh nghiệp đang thực hiện dự án đầu tư, bạn có biết những tài liệu nào cần phải có để đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) không? Việc hoàn thuế GTGT là một quyền lợi của doanh nghiệp đầu tư, nhưng cũng có những điều kiện và quy định cụ thể mà bạn cần phải tuân thủ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn những tài liệu cần thiết để hoàn thuế dự án đầu tư, cũng như những lưu ý quan trọng mà bạn không nên bỏ qua.

Những tài liệu cần thiết để hoàn thuế dự án đầu tư

Trước hết, bạn cần phải nắm rõ về Công văn số 4981/TCT-CS ngày 7/11/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế, đây là văn bản hướng dẫn mới nhất về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư. Bạn có thể tải về và đọc toàn văn của Công văn tại đây. Công văn có 2 trang, bao gồm các nội dung chính sau:

 • Tổng cục Thuế lưu ý, trường hợp dự án đầu tư của doanh nghiệp không đáp ứng quy định về hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT theo khoản 2 Điều 28 Thông tư 80/2021/TT-BTC thì không được hoàn thuế.
 • Theo khoản 2 Điều 28 Thông tư 80/2021/TT-BTC (sửa đổi tại Thông tư 13/2023/TT-BTC) hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư cần phải có Giấy đề nghị hoàn thuế và các tài liệu kèm theo như sau:
  • (1) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư đối với trường hợp phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  • (2) Đối với dự án có công trình xây dựng: Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất hoặc hợp đồng cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; giấy phép xây dựng;
  • (3) Bản sao Chứng từ góp vốn điều lệ;
  • (4) Đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện trong giai đoạn đầu tư, theo quy định của pháp luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP: Bản sao một trong các hình thức Giấy phép hoặc giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận về kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;
  • (5) Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-1/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này, trừ trường hợp người nộp thuế đã gửi hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế;
  • (6) Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án, Quyết định giao quản lý dự án đầu tư của chủ dự án đầu tư của chủ dự án đầu tư, Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh hoặc Ban quản lý dự án đầu tư (nếu chi nhánh, Ban quản lý dự án thực hiện hoàn thuế).

Lưu ý quan trọng khi hoàn thuế dự án đầu tư

Ngoài việc chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cần thiết để hoàn thuế dự án đầu tư, bạn cũng cần phải lưu ý một số điểm quan trọng sau:

 • Thời hạn đề nghị hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư là 60 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ tính thuế mà doanh nghiệp có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào để thực hiện dự án đầu tư lớn hơn số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra.
 • Doanh nghiệp chỉ được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư trong giai đoạn đầu tư, không được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư trong giai đoạn hoạt động kinh doanh.
 • Doanh nghiệp phải đảm bảo rằng hàng hóa, dịch vụ mua vào để thực hiện dự án đầu tư phải có hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về hóa đơn, chứng từ.
 • Doanh nghiệp phải thực hiện đúng quy định về kế toán, hạch toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế và nộp thuế đối với dự án đầu tư.
 • Doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng và báo cáo về số thuế GTGT được hoàn, số thuế GTGT phải nộp lại nếu có.

Tài liệu: Công văn số 4981/TCT-CS ngày 7/11/2023

Kết luận

Việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư là một quyền lợi của doanh nghiệp đầu tư, nhưng cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định và thủ tục của cơ quan thuế. Bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cần thiết để hoàn thuế dự án đầu tư, cũng như lưu ý những điểm quan trọng mà chúng tôi đã nêu trên. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về việc hoàn thuế dự án đầu tư, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua [địa chỉ email] hoặc [số điện thoại]. Chúc bạn thành công với dự án đầu tư của mình!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!