Giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Thuế, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tái cấu trúc tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh doanh. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thuế GTGT cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về gian lận, lừa đảo, trốn thuế, làm ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước và công bằng thuế.

Các giải pháp cụ thể

Để ngăn chặn và đấu tranh với các hành vi gian lận trong hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 5004/TCT-TTKT ngày 9/11/2023 về việc thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT, trong đó đưa ra một số giải pháp cụ thể như sau:

  • Áp dụng đầy đủ nguyên tắc quản lý rủi ro theo quy định tại Luật Quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy trình nghiệp vụ, các bộ tiêu chí, chỉ số rủi ro có liên quan. Việc đánh giá, phân tích rủi ro về thuế và hóa đơn phải căn cứ vào từng hồ sơ cụ thể và thực tiễn công tác quản lý thuế trên địa bàn. Cục thuế các tỉnh, thành phố cần phải chủ động, nghiêm túc thực hiện đúng các quy định, quy trình về thanh tra, kiểm tra, xác minh để ngăn chặn hành vi gian lận trong hoàn thuế đồng thời đẩy nhanh thời gian giải quyết hồ sơ hoàn thuế.
  • Công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế phải được thực hiện quyết liệt nhằm kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế GTGT đảm bảo đúng chính sách, quy định của pháp luật. Yêu cầu từng cán bộ, công chức nắm chắt địa bàn, lĩnh vực được phân công, trường hợp phát hiện bất thường trong khi thực thi công vụ cần khẩn trương báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định. Đồng thời, tăng cường sử dụng các công cụ công nghệ thông tin, như hệ thống quản lý hóa đơn điện tử, hệ thống quản lý thuế quốc gia, hệ thống quản lý rủi ro thuế, để phát hiện và xử lý kịp thời các dấu hiệu vi phạm.
  • Đối với các hồ sơ kiểm tra trước hoàn thuế, Cục thuế tổ chức phân công, triển khai việc kiểm tra hồ sơ hoàn thuế ngay khi tiếp nhận hồ sơ. Lãnh đạo Cục thuế, Lãnh đạo bộ phận thanh tra, kiểm tra thuế chịu trách nhiệm tổ chức giám sát từng đoàn kiểm tra đảm bảo thủ tục, trình tự theo đúng quy định. Trường hợp quá thời gian giải quyết hoàn thuế mà chưa có kết quả trả lời từ phía cơ quan chức năng, Cục thuế cần có văn bản đôn đốc, đề nghị cơ quan chức năng có ý kiến về lý do chưa cung cấp được thông tin; thực hiện kết thúc thanh tra, kiểm tra đúng thời hạn và giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 34 Thông tư 80/2021/TT-BTC.
  • Trường hợp doanh nghiệp thuộc kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại trụ sở, Cục thuế cần phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện thanh tra, kiểm tra toàn diện về các mặt thuế, hóa đơn, kế toán, tài chính, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận hoàn thuế GTGT, Cục thuế cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Tổng cục Thuế và cơ quan công an để xem xét, xử lý hình sự.
  • Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp và người dân, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và kỷ cương thuế. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp tham gia các chương trình, chính sách ưu đãi thuế, hỗ trợ tài chính, tín dụng, đầu tư, thương mại của nhà nước, nhằm giảm thiểu khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Kết luận

Đây là những giải pháp mà ngành Thuế đang triển khai nhằm ngăn ngừa gian lận hoàn thuế GTGT, góp phần bảo vệ ngân sách nhà nước, tăng cường công tác quản lý thuế và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng.

Tài liệu: Công văn số 5004/TCT-TTKT ngày 9/11/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.