Rất nhiều quý khách gửi câu hỏi đến MAN về dịch vụ Kiểm toán Báo cáo Tài chính, vậy chúng là gì? khái niệm, mục đích cũng như những lợi ích mà dịch vụ này mang đến cho doanh nghiệp? trong bài viết này cùng Founder MAN – anh Lê Hoàng Tuyên tìm hiểu nội dung các vấn đề, vướng mắc cơ bản về Kiểm toán Báo cáo Tài chính ngay nhé.

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo Tài chính (được viết tắt là BCTC) là việc kiểm tra, rà soát một loại BCTC và các tài liệu, hồ sơ, sổ sách, báo cáo liên quan đến báo cáo này của các Công ty Kiểm toán Độc lập mà đại diện là các Kế toán viên Công chứng (Người được Cấp chứng chỉ Kiểm toán viên) và sau đó các Kiểm toán viên sẽ lập Báo cáo Kiểm toán để đưa ra ý kiến của họ về các loại báo cáo này một cách độc lập, khách quan. Tuỳ vào độ phức tạp của thông tin, BCTC cần kiểm toán mà Dịch vụ Kiểm toán BCTC có thể kéo dài nhanh hoặc lâu. Các Kiểm toán viên và Công ty Kiểm toán buộc phải tuân thủ thực hiện đầy đủ các quy trình, các thủ tục kiểm toán đã được hướng dẫn bởi Các Hội nghề nghiệp và Các Cơ quan Quản lý Nhà nước.

Mời xem thêm: Kiểm toán báo cáo tài chính và lý do tại sao doanh nghiệp nên quan tâm

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Dịch vụ Kiểm toán BCTC cho Quý Khách hàng là cấp độ dịch vụ cao nhất trong số các dịch vụ đảm bảo được thực hiện và xác nhận bởi các Kiểm toán viên – Kế toán viên có Chứng chỉ. Mặc dù có rất nhiều Kế toán có chuyên môn có thể lập BCTC, có thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong việc lập BCTC, nhưng chỉ có các Kiểm toán viên – CPA được cấp phép mới được cung cấp Dịch vụ Kiểm toán, phép xác nhận trên báo cáo kiểm toán và thực hiện kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán và theo các Quy định của Nhà nước.

Mục đích của Kiểm toán BCTC

Mục đích của kiểm toán BCTC là để tăng thêm mức độ tin cậy cho tình hình tài chính được ghi nhận trong BCTC và phản ánh kết quả hoạt động của một Doanh nghiệp. Ủy ban Chứng khoán yêu cầu tất cả các đơn vị đã niên yết, có lợi ích công chúng phải nộp các BCTC hàng năm đã được kiểm toán, phải công khai minh bạch tình hình tài chính và hoạt động.

Mục đích của Kiểm toán BCTC khác cũng tương tự như: người cho vay, ngân hàng thường yêu cầu Cung cấp Báo cáo kiểm toán BCTC của bất kỳ doanh nghiệp, đơn vị nào mà họ cho vay vốn. Các nhà cung cấp cũng thường đòi hỏi các đơn vị mua hàng cung cấp BCTC để kiểm tra năng lực tài chính để họ có thể cấp tín dụng thương mại cho người mua hàng. Các nhà đầu tư, chủ sở hữu doanh nghiệp, Ban Giám đốc… là những người luôn cần BCTC được kiểm toán phục vụ cho việc ra các quyết định quan trọng đối với Doanh nghiệp.

Khái niệm kiểm toán BCTC

Khái niệm kiểm toán báo cáo tài chính thường đề cập đến một cuộc kiểm toán. Kiểm toán BCTC là hoạt động kiểm tra và đánh giá khách quan các BCTC của một đơn vị để đảm bảo rằng, các tài liệu, hồ sơ về tình hình tài chính đã được trình bày trung trực và hợp lý về các giao dịch, các nghiệp vụ phát sinh mà các Kiểm toán viên được yêu cầu thực hiện. Việc đánh giá có thể được tiến hành nội bộ bởi các nhân viên trong tổ chức – tức Kiểm toán Nội bộ hoặc bởi một công ty kiểm toán bên ngoài.

Đối tượng của Kiểm toán BCTC

Nên xem: Kiểm toán báo cáo, tài chính báo cáo kiểm toán là gì?

Đối tượng của Kiểm toán BCTC

Đối tượng của Kiểm toán BCTC là các báo cáo mà các Kiểm toán viên đại diện cho các Công ty Kiểm toán sẽ phân tích, rà soát, kiểm tra gồm các báo cáo căn bản sau đây:

  1. Bảng cân kế toán – hoặc Báo cáo tình hình tài chính;
  2. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh – hoặc Báo cáo lãi lỗ (Báo cáo P&L);
  3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
  4. Thuyết minh BCTC;
  5. Báo cáo về thay đổi vốn chủ sở hữu hoặc báo cáo vốn chủ sở hữu;
  6. Báo cáo về lợi nhuận giữ lại,…

Các đối tượng của Kiểm toán BCTC cung cấp các tài liệu chính thức về các hoạt động tài chính và tình hình của một doanh nghiệp hoặc đơn vị.

Bảng cân đối kế toán hoặc báo cáo tình hình tài chính, cho ta biết về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của một công ty, doanh nghiệp, đơn vị tại một thời điểm kế toán nhất định.

Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc báo cáo lợi nhuận và lãi lỗ (báo cáo P&L), … cho ta biết về thu nhập, chi phí và lợi nhuận của công ty trong một khoảng thời gian nhất định. Báo cáo lãi lỗ cho ta biết được về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Chúng bao gồm doanh thu bán hàng và các chi phí khác nhau phát sinh trong một kỳ kế toán nhất định.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho ta biết về các hoạt động lưu chuyển tiền tệ của một công ty, đặc biệt là các hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác của công ty trong một khoảng thời gian nhất định.

Thuyết minh BCTC được coi là một bộ phận cấu thành của BCTC sẽ giải thích các chỉ tiêu trong các báo trên.

Báo cáo về những thay đổi trong vốn chủ sở hữu hoặc báo cáo vốn chủ sở hữu, hoặc báo cáo về lợi nhuận giữ lại, báo cáo về những thay đổi trong vốn chủ sở hữu của công ty trong một khoảng thời gian nhất định.

Đối với các tập đoàn lớn, những báo cáo này có thể phức tạp do có nhiều đơn vị có giao dịch liên kết với nhau và thường bao gồm rất nhiều chú thích về BCTC cũng như những nội dung được thảo luận và phân tích tư phía Ban Giám đốc.

Đâu là lợi ích của quý khách khi sử dụng dịch vụ Kiểm toán Báo cáo Tài chính chuyên nghiệp tại MAN?

Tổng quan thì lợi ích của việc kiểm toán BCTC giúp người sử dụng BCTC đã được kiểm toán có được niềm tin trong việc ra các quyết định có liên quan đến Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân,…

Kiểm toán BCTC là hoạt động đánh giá độc lập, khách quan đối với các BCTC của tổ chức và các quy trình lập BCTC. Mục đích chính của kiểm toán BCTC là cung cấp cho các Cơ quan Quản lý Nhà nước, Nhà đầu tư, Ban Giám đốc và các bên liên quan sự đảm bảo hợp lý rằng BCTC là chính xác, đầy đủ và phù hợp với các chuẩn mực và quy định kiểm toán.

Thông qua nhiều thủ tục kiểm toán khác nhau như phỏng vấn, quan sát và kiểm tra, các Kiểm toán viên có thể xác định xem có áp dụng các biện pháp kiểm soát và quy trình cần thiết để lập BCTC chính xác hay không. Thực hiện quy trình kiểm toán trong một tổ chức có thể cải thiện sự phát triển của công ty vì nó giúp phân tích những lỗ hỏng trong hệ thống kế toán của tổ chức.

Đâu là lợi ích của quý khách khi sử dụng dịch vụ Kiểm toán Báo cáo Tài chính chuyên nghiệp tại MAN?

Một số các lợi ích của việc sử dụng dịch vụ Kiểm toán Báo cáo Tài chính khi sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp tại MAN quý khách có thể thấy được như sau:

Giảm thiểu rủi ro sai sót trong BCTC

Rất nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình lập, trình bày, công bố báo cáo, tài liệu kế toán, mà ở đây là BCTC, cho người yêu cầu Kiểm toán BCTC như: mâu thuẫn về quyền lợi, khác biệt về nhu cầu sử dụng thông tin, thu thập thông tin – kế toán phức tạp, khả năng kiểm tra thấp… làm cho các báo cáo kế toán trở nên thiếu độ tin cậy, mất tính khách quan, có nhiều rủi ro tiềm tàng về rủi ro sai sót, gian lận và vì vậy, cần phải có sự rà soát độc lập, đủ trình độ chuyên môn của bên thứ ba.

Bởi vậy để thông tin tài chính kế toán mang tính hữu ích thì nhất thiết phải sử dụng hoạt động kiểm toán độc lập đối với BCTC để giảm thiểu đến mức thấp nhất các rủi ro này.

Có thể bạn chưa biết: Kiểm toán nhà nước là gì?

Tuân thủ tốt hơn

Khi Kiểm toán viên xem xét hồ sơ dữ liệu tài chính, họ sẽ kiểm tra và xem tổ chức có tuân thủ tất cả các yêu cầu luật định và quy định của tổ chức hay không. Nếu Kiểm toán viên phát hiện tổ chức là không tuân thủ, thì tổ chức đó sẽ được yêu cầu điều chỉnh báo cáo cho phù hợp.

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo Tài chính sẽ tốt hơn

Khi BCTC được kiểm toán, tất cả các sai sót trọng yếu đều được xác định, được điều chỉnh và chỉ khi đó các BCTC mới được trình bày cho các bên liên quan. Do đó, nó cải thiện độ tin cậy của dữ liệu được báo cáo.

Tính chính xác trong xác định lợi nhuận, lãi lỗ

Kiểm toán BCTC giúp các tổ chức xác định lợi nhuận chính xác của tổ chức vì tất cả các số liệu được hỗ trợ với một quy trình thu thập xử lý thích hợp. Vì thế, việc đọc báo cáo lãi lỗ giúp đưa ra quyết định phù hợp cho Ban Giám đốc.

Đảm bảo sự hợp lý cho các Khoản vay

Nếu BCTC đã được kiểm toán thì việc cho vay của các tổ chức tài chính và ngân hàng trở nên dễ dàng hơn. Lý do là các BCTC đã được kiểm toán luôn đáng tin cậy hơn và có rất ít khả năng BCTC bị thổi phồng.

Phát hiện gian lận

Nếu có bất kỳ gian lận nào có thể xảy ra hoặc đã xảy ra, thì rất có thể các gian lận sẽ được phát hiện với sự trợ giúp của kiểm toán. Kiểm toán viên sẽ nhận xét về BCTC của tổ chức dựa trên tính xác thực của dữ liệu được cung cấp.

Giúp các đơn vị bảo hiểm đánh giá tài chính của tổ chức

Nếu BCTC của một đơn vị được kiểm toán, thì công ty bảo hiểm sẽ dễ dàng giải quyết số tiền bồi thường cuối cùng vì BCTC thể hiện quan điểm trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của đơn vị.

Làm cơ sở chứng minh trách nhiệm thuế

Nhiều Cơ quan thuế tham khảo vào dữ liệu được cung cấp, số liệu nghĩa vụ thuế do kiểm toán viên xác định và sau đó họ chỉ kiểm tra chéo trên cơ sở mẫu đối với một số khách hàng nhất định. Do đó, điều này giúp khách hàng quyết định số thuế cuối cùng mà khách hàng cần phải trả.

Báo cáo kiểm toán Báo cáo Tài chính

Báo cáo Kiểm toán hay còn gọi là Báo cáo kiểm toán Báo cáo Tài chính, BCTC đã được kiểm toán, BCTC kiểm toán hay Báo cáo của Kiểm toán viên,… là tài liệu chứa đựng ý kiến ​​của kiểm toán viên về việc các BCTC của công ty có tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán và các Quy định của Nhà nước hay không và điều quan trọng là BCTC không có sai sót trọng yếu.

Báo cáo này rất quan trọng vì các Ngân hàng, Cơ quan Thuế và Cơ quan Quản lý Nhà nước yêu cầu kiểm toán BCTC này của Công ty.

Báo cáo kiểm toán Báo cáo Tài chính

Ý kiến ​​của Kiểm toán viên

Trong báo cáo kiểm toán thì ý kiến của Kiểm toán viên về Kiểm toán Báo cáo Tài chính là rất quan trọng.

Ý kiến ​​của Kiểm toán viên là một xác nhận đi kèm với BCTC. Các ý kiến này dựa trên việc kiểm toán các thủ tục, tài liệu, chứng tư, hồ sơ, sổ sách được sử dụng để lập báo cáo và đưa ra ý kiến ​​về việc liệu có tồn tại các sai sót trọng yếu trong BCTC hay không.

Bốn loại ý kiến ​​Kiểm toán viên là:

  • Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần về BCTC của đơn vị.
  • Ý kiến kiểm toán chấp nhận từng phần về BCTC của đơn vị.
  • Ý kiến không chấp nhận hay còn gọi là ý kiến trái ngược về BCTC của đơn vị.
  • Ý kiến từ chối hay còn gọi là không đưa ra ý kiến về BCTC của đơn vị.

Kết quả kiểm toán BCTC phục vụ cho ai?

Chủ sở hữu các Doanh nghiệp là người cần Báo cáo kiểm toán BCTC đầu tiên.

Sau đó đến Ban Giám đốc điều hành Doanh nghiệp.

Người dùng bên thứ ba có thể yêu cầu kiểm toán BCTC của công ty bạn, chẳng hạn như người cho vay, nhà đầu tư hoặc nguồn tài trợ khác hay Cơ quan Quản lý Nhà nước.

Các Công ty Đại chúng được yêu cầu cung cấp BCTC đã được kiểm toán cho các cổ đông của họ và nộp chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Kết quả kiểm toán BCTC phục vụ cho ai?

Ngay cả khi không được yêu cầu, nhiều công ty vẫn chọn thực hiện kiểm toán vì chúng có thể mang lại những lợi ích có giá trị. Chẳng hạn như, một cuộc kiểm toán có thể giúp một Công ty đảm bảo tính chính xác của thông tin tài chính và có thể giúp xác định những điểm yếu trong kiểm soát nội bộ và cách cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.

Cám ơn bạn đã tham khảo bài viết.

Trao đổi từng trường hợp cụ thể, liên hệ ngay Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính tin cậy cho Quý Khách.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TƯ VẤN THUẾ MAN

5/5 - (1 bình chọn)
Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!