Bạn là người lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam? Bạn có biết rằng thu nhập của bạn phải được quy đổi theo quy định của pháp luật để tính thuế TNCN không? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Quy đổi thu nhập từ lương NET để tính thuế TNCN

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9, khoản 1 Điều 14 Thông tư 92/2015/TT-BTC, thu nhập chịu thuế TNCN là thu nhập trước khi trừ các khoản được miễn, giảm thuế và các khoản khấu trừ. Do đó, nếu bạn nhận lương NET, tức là đã trừ các khoản phải nộp nhà nước, thì bạn phải quy đổi lương NET của mình thành lương GROSS, tức là lương trước khi trừ các khoản phải nộp nhà nước, để tính thuế TNCN.

Công thức quy đổi lương NET thành lương GROSS như sau:

Trong đó, các khoản phải nộp nhà nước bao gồm:

  • Tiền thuế TNCN
  • Tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN (nếu có)
  • Tiền thuê nhà (nếu có)

Công văn số 5250/TCT-DNNCN ngày 24/11/2023 của Tổng cục Thuế

Để hướng dẫn cụ thể hơn về cách quy đổi thu nhập để tính thuế TNCN, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 5250/TCT-DNNCN ngày 24/11/2023. Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị tham khảo theo hướng dẫn tại Công văn số 2037/BTC-TCT ngày 16/2/2017.

Theo Công văn số 2037/BTC-TCT, trường hợp Công ty trả lương NET, đồng thời trả thay các khoản phí BHYT, tiền thuê nhà và tiền thuế TNCN cho người lao động nước ngoài thì phải Gross up trước khi tính thuế. Cụ thể, các khoản này phải được cộng vào thu nhập để tính thuế TNCN như sau:

  • Khoản tiền thuê nhà: cộng theo số thực trả nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế.
  • Khoản phí BHYT: vừa là khoản phải cộng vào, vừa là khoản được trừ ra.
  • Khoản tiền thuế TNCN: cộng vào thu nhập để tính thuế TNCN.

Ví dụ, bạn nhận lương NET là 10 triệu đồng, Công ty trả thay cho bạn 1 triệu đồng tiền thuế TNCN, 500 nghìn đồng tiền đóng BHYT và 2 triệu đồng tiền thuê nhà. Thuế suất TNCN của bạn là 10%. Bạn sẽ quy đổi thu nhập của mình như sau:

Lương GROSS = (10 + 1 + 0.5 +2)/ (1 – 0.1) =15.5 (triệu đồng)

Thu nhập chịu thuế TNCN của bạn là:

Thu nhập chịu thuế TNCN = 15.5 – 0.5 – 4 (giảm trừ cá nhân) =11 (triệu đồng)

Tiền thuế TNCN của bạn là:

Tiền thuế TNCN = 11x 0.1 = 11 (triệu đồng)

Tài liệu: Công văn số 5250/TCT-DNNCN ngày 24/11/2023 

Kết luận

Quy đổi thu nhập để tính thuế TNCN là một vấn đề quan trọng mà bạn cần nắm rõ khi làm việc tại Việt Nam. Bạn cần tuân thủ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan thuế để tránh những sai sót và rủi ro. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc tư vấn về thuế TNCN, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hoặc email dưới đây. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn một cách tốt nhất.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!