Ngày 24/11/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2183/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập ngân hàng và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/12/2023.

Ngân hàng Nhà nước công bố các thủ tục mới về thành lập ngân hàng cổ phần, ngân hàng liên doanh

Quyết định này thay mới một số thủ tục trong lĩnh vực ngân hàng được quy định tại Thông tư số 13/2023/TT-NHNN, bao gồm:

  • Đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần
  • Đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài
  • Đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  • Chấp thuận mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp tại ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
  • Đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng

Thành lập ngân hàng và cổ phần

Quyết định này cũng sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính có mã: 2.001242, 2.001246 được công bố tại Quyết định số 658/QĐ-NHNN ngày 14/4/2023; thủ tục hành chính có mã 2.000835 được công bố tại Quyết định 119/QĐ-NHNN ngày 27/01/2022; thủ tục hành chính có mã 2.000827 được công bố tại Quyết định số 2658/QĐ-NHNN ngày 27/12/2019; thủ tục hành chính có mã 1.001541 được công bố tại Quyết định số 161a/QĐ-NHNN ngày 25/1/2019.

Tại sao bạn nên quan tâm đến các thủ tục mới này?

Các thủ tục mới này nhằm mục đích nâng cao tính minh bạch, rõ ràng và thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập và hoạt động ngân hàng tại Việt Nam. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc cải cách thủ tục hành chính, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành ngân hàng Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của thị trường và người dân.

Nếu bạn đang có kế hoạch thành lập hoặc mở rộng hoạt động ngân hàng tại Việt Nam, bạn nên nắm bắt cơ hội này để tìm hiểu và thực hiện các thủ tục mới một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bạn cũng có thể liên hệ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc các cơ quan liên quan để được tư vấn và hỗ trợ.

Làm thế nào để tìm hiểu thêm về các thủ tục mới này?

Bạn có thể truy cập vào website của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xem chi tiết Quyết định số 2183/QĐ-NHNN và các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung.

Ngoài ra, bạn cũng có thể theo dõi các tin tức, bài viết và thông tin cập nhật về lĩnh vực ngân hàng tại MAN – Master Accountant Network hoặc liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại/ Zalo: 0903 963 163 – 0903 428 622

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.