Trong bài viết này Man sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về những việc cần làm và lợi ích vượt trội trong kiểm toán thuế, giúp Quý khách giải quyết những rủi ro, lo lắng và khó khăn một cách toàn diện nhất.

Dịch vụ Kiểm toán Thuế và những lợi ích với Doanh nghiệp

Dịch vụ Kiểm toán Thuế và những lợi ích với Doanh nghiệp

Kiểm toán Thuế và mối liên hệ với lo lắng, khó khăn, kết quả kém, rủi ro của Quý khách hàng là gì?

 • Quý Doanh nghiệp chưa chắc chắn rằng Doanh nghiệp của mình đã tuân thủ đúng với các quy định của pháp luật thuế, kế toán. Quý Doanh nghiệp rất lo lắng rằng có bị phạt hay không và phạt bao nhiêu trong đợt kiểm tra của cơ quan thuế sắp tới?!
 • Quý Doanh nghiệp cần người kiểm tra, rà soát tình trạng tuân thủ pháp luật về thuế tại Quý Doanh nghiệp trên cơ sở các báo cáo tài chính, sổ sách kế toán, chứng từ theo bản chất hoạt động kinh doanh của Quý Doanh nghiệp?!
 • Quý Doanh nghiệp cần người kiểm tra, đánh giá, xác nhận độ tin cậy của thông tin về số thuế phải nộp, số thuế đã nộp, số thuế còn phải nộp, đánh giá và xác nhận sự tuân thủ luật pháp về Thuế. Đồng thời dự báo cho Quý Doanh nghiệp các rủi ro lớn về số tiền thuế phải nộp?!
 • Quý Doanh nghiệp cần người thu thập, xem xét chứng từ, tài liệu kế toán, đồng thời có các phương pháp quan sát, đối chiếu, phân tích và xác định các mối liên hệ hữu cơ của các nghiệp vụ kinh tế, các khoản thuế phải nộp?!
 • Quý Doanh nghiệp có sự biến động Người chịu trách nhiệm về kế toán, thay đổi liên tục làm cho hệ thống kế toán chưa sát sao, chặt chẽ như ý muốn làm cho các thông tin, sổ sách chưa chính xác, kịp thời và đáng tin cậy, nhất là các thông tin về thuế?!
 • Quý Doanh nghiệp muốn lập kế hoạch thuế phù hợp với hoạt động kinh doanh?!
 • Quý Doanh nghiệp đang gặp khó khăn do chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính không đầy đủ, không chính xác lộn xộn, bị thất lạc. Quý Doanh nghiệp không biết cách lưu giữ chứng từ hợp lý, thiếu chứng từ kế toán, mất mát chứng từ gốc và chỉ khi cơ quan thuế kiểm tra mới phát hiện ra.
 • Quý Doanh nghiệp không có sổ sách kế toán hoặc có nhưng không đúng theo yêu cầu. Sổ sách kế toán chưa được kiểm tra trước để phục vụ cho việc quyết toán thuế.
 • Quý Doanh nghiệp làm kế toán hời hợt, làm thô sơ, sự chủ quan, yếu kém về kinh nghiệm nên báo cáo thiếu và không khớp so với báo cáo đã nộp.
 • Báo cáo tài chính của Quý Doanh nghiệp được lập không đúng, số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính bị sai lệch, không pkhớp với chứng từ thực tế của Quý Doanh nghiệp.
 • Quý Doanh nghiệp không phân biệt được các chứng từ hợp lệ, bất hợp lệ theo quy định của pháp luật thuế: do không nắm được luật kế toán, pháp luật về thuế nên kế toán không biết phân loại chứng từ hợp lệ và không hợp lệ, kê khai bất kỳ hoá đơn chứng từ nào mà Quý Doanh nghiệp có, nên rủi ro khi quyết toán thuế bị truy thu là điều khó tránh khỏi.
 • Quý Doanh nghiệp không sàng lọc được các chi phí hợp lý, hạch toán thiếu, sai: không phân loại được chứng từ hợp lệ, không hiểu thế nào là chi phí được trừ hay chi phí không được trừ trong tính thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến việc xử lý sai và Quý Doanh nghiệp có thể phải hứng chịu những thiệt hại khi bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Quý Doanh nghiệp có báo cáo tài chính sai sót qua nhiều năm, không được phát hiện và điều chỉnh kịp thời nên phát sinh nhiều khoản thuế phải nộp không mong đợi khi quyết toán thuế.

Hình thức tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ

Lợi ích, kết quả và mong muốn của Dịch vụ Kiểm toán Thuế

Những lợi ích cụ thể, hiệu quả mà Quý Khách hàng có được khi thực hiện kiểm toán vì mục đích thuế như sau:

 • Về chứng từ gốc: đầy đủ, chính xác, đúng quy định của các luật Thuế
 • Về sổ sách kế toán: đúng, đầy đủ, chính xác theo luật Kế toán
 • Về báo cáo thuế: đúng, đầy đủ, chính xác theo các luật Thuế
 • Về báo cáo tài chính: đúng, đầy đủ, chính xác theo các luật Thuế và luật Kế toán, Luật Quản lý Thuế,…
 • Về sai sót: thấp nhất.
 • Giải trình số liệu: hiệu quả nhất.
 • Về truy thu, nộp phạt Thuế: thấp nhất.

Công việc chính của kiểm toán vì mục đích thuế là kiểm tra tính chính xác, trung thực và hợp lý. Do đó, việc kiểm toán thuế có thể giúp Quý Doanh nghiệp tìm ra rủi ro, sai sót trong chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính hoặc quy trình kế toán của Quý Doanh nghiệp. Các cuộc kiểm toán có thể phát hiện các sai sót trước khi Quý Doanh nghiệp nộp các loại tờ khai thuế, báo cáo thuế của Quý Doanh nghiệp, giúp ngăn ngừa hạn chế sai sót, rủi ro trước việc kiểm tra của Cơ quan thuế.

Có rất nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình soạn lập, nộp báo cáo thuế cho Cơ quan như: nhân sự, công cụ phương tiện, tổ chức bộ máy kế toán, quy trình lưu chuyển chứng từ kế toán phức tạp, khả năng kiểm tra thấp, giám sát việc thực hiện lập báo cáo thuế… khiến cho báo cáo kế toán thuế trở nên thiếu độ tin cậy, không khách quan, chứa đựng nhiều rủi ro về sai sót, gian lận và do vậy, cần phải có sự kiểm tra độc lập, đủ trình độ chuyên môn. Như vậy để cho báo cáo kế toán thuế mang tính hiệu quả thì cần thiết phải có hoạt động kiểm toán độc lập đối với báo cáo thuế, báo cáo tài chính để hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro về số thuế và tiền thuế truy thu phải nộp.

Các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế giúp gia tăng độ tin cậy của các thông tin mà Quý Khách hàng cung cấp cho các nhà đầu tư, các chủ nợ và các bên có lợi ích liên quan khác theo quy định của pháp luật. Các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế đáng tin cậy làm tăng niềm tin của nhà đầu tư. Trong nội bộ Quý Doanh nghiệp, các cuộc kiểm toán này làm tăng thêm sự hiểu biết của Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên và Ban Điều hành về chính bản thân doanh nghiệp và các rủi ro mà doanh nghiệp phải đối mặt.

Việc kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế giúp dự báo nghĩa vụ nộp thuế của Quý Doanh nghiệp, nhằm ổn định tình hình tài chính của Quý Doanh nghiệp, tạo niềm tin cho khách hàng và giới đầu tư, những kết quả phân tích, dự báo phù hợp và đáng tin cậy cho việc ra quyết định đối với người sử dụng thông tin.

Đối với vai trò người quản lý, khi người quản lý tự nguyện chấp nhận kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế vì nhờ đó, làm tăng độ tin cậy của thông tin trên báo cáo tài chính, cải thiện lợi thế so với trường hợp không kiểm toán. Hơn nữa những lợi ích mang lại sẽ luôn luôn vượt quá chi phí cho cuộc kiểm toán.

Đối với xã hội, việc kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế là một trách nhiệm phải thực hiện của người quản lý đối với Chủ sở hữu doanh nghiệp và cũng là trách nhiệm của Chủ sở hữu doanh nghiệp đối với các bên liên quan trong xã hội. Do vậy, lợi ích của xã hội sẽ được đảm bảo hợp lý từ việc kiểm toán được xem như là một phần của hệ thống kiểm soát của xã hội đối với thông tin trên báo cáo tài chính. Như vậy kiểm toán độc lập là một phương thức đảm bảo ở mức độ hợp lý nhất định độ tin cậy của thông tin để bảo vệ quyền lợi chung của xã hội và các bên liên quan trong nền kinh tế thị trường mà thông tin là cơ sở cho việc ra quyết định kinh tế.

Việc cần phải làm của ngành Kiểm toán

Việc cần phải làm của ngành Kiểm toán:

Chuẩn bị chứng từ gốc: Việc quan trọng nhất đối với nghĩa vụ thuế của bất kỳ doanh nghiệp nào đó là chuẩn bị đầy đủ, chính xác, đúng quy định của các luật Thuế tất cả các loại chứng từ gốc. Việc kiểm tra, sửa sai, bổ sung, hoàn thiện chứng từ gốc là công việc quan trọng nhất trong việc lưu trữ chứng từ chứng minh cho tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp.

Chuẩn bị sổ sách kế toán: để có thể đảm bảo việc lập sổ sách kế toán đúng, đầy đủ, chính xác theo luật Kế toán đòi hỏi người chịu trách nhiệm về kế toán phải đầy đủ chuyên môn, hiểu biết về các quy định về thuế và kế toán nhất là cần có kinh nghiệm trong việc xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại cũng như về quy mô doanh nghiệp đảm bảo sổ sách luôn được cập nhật kịp thời, chính xác nhằm phục vụ việc quản trị điều hành của Ban Giám đốc.

Chuẩn bị báo cáo thuế: nhằm lập đúng, đầy đủ, chính xác theo các luật Thuế cho tất cả báo cáo thuế là nhiệm vụ đầy khó khăn phức tạp của bất cứ doanh nghiệp nào. Quý Doanh nghiệp cần có đội ngũ kế toán viên giỏi, có quy trình kế toán tốt, có phần mềm kế toán phù hợp để lập được báo cáo thuế tốt.

Chuẩn bị báo cáo tài chính: đúng, đầy đủ, chính xác theo các luật Thuế và luật Kế toán, Luật Quản lý Thuế,…

Hạn chế sai sót: ở mức thấp nhất.

Giải trình số liệu cho cơ quan thuế: ở mức hiệu quả nhất.

Kết quả của quá trình lập báo cáo và quyết toán thuế: đạt mức truy thu, nộp phạt Thuế ở mức thấp nhất.

Cám ơn bạn đã tham khảo bài viết. Trao đổi từng trường hợp cụ thể, liên hệ ngay Dịch vụ Kiểm toán Thuế tin cậy cho Quý Khách.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TƯ VẤN THUẾ MAN

Ban Biên Tập: Man.net.vn

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.