Hóa đơn điện tử (HĐĐT) là một loại hóa đơn được lập, phát hành và quản lý bằng phương tiện điện tử, có giá trị pháp lý như hóa đơn giấy. HĐĐT được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động kinh doanh, giao dịch hàng hóa, dịch vụ và có liên quan đến việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Tuy nhiên, trong quá trình lập và phát hành HĐĐT, có thể xảy ra những sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn. Điều này không những ảnh hưởng đến quyền lợi của người mua và người bán, mà còn gây khó khăn cho việc quản lý thuế của cơ quan thuế.

Vậy, nếu phát hiện có sai sót về số tiền ghi trên HĐĐT, doanh nghiệp cần làm gì để điều chỉnh? Có những quy định nào của cơ quan thuế liên quan đến vấn đề này? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau.

Tài liệu: Công văn số 67047/CTHN-TTHT ngày 15/9/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế GTGT (3 trang)

Quy định chung về HĐĐT

Theo Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 12/5/2021 của Bộ Tài chính, HĐĐT là một loại hóa đơn được lập, phát hành và quản lý bằng phương tiện điện tử, có giá trị pháp lý như hóa đơn giấy. HĐĐT phải được lập theo mẫu hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành hoặc theo mẫu hóa đơn do người bán tự thiết kế và được cơ quan thuế thông báo cho phép sử dụng.

HĐĐT phải được lập trên phần mềm kế toán hoặc phần mềm lập hóa đơn của người bán hoặc của nhà cung cấp dịch vụ lập hóa đơn điện tử. Sau khi lập xong, HĐĐT phải được gửi cho người mua qua email hoặc ứng dụng trên thiết bị di động hoặc các kênh truyền thông điện tử khác.

HĐĐT phải được ký số bởi người bán và người mua (nếu có yêu cầu) bằng chữ ký số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp. HĐĐT cũng phải được gửi cho cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua Cổng thông tin điện tử của các nhà cung cấp dịch vụ lập hóa đơn điện tử.

Quy định về điều chỉnh HĐĐT

Trong trường hợp người bán phát hiện có sai sót về số tiền ghi trên HĐĐT đã phát hành cho người mua, thì được lập HĐĐT điều chỉnh theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC. Theo đó, nếu điều chỉnh tăng ghi dấu dương, điều chỉnh giảm thì ghi dấu âm theo đúng với thực tế điều chỉnh.

HĐĐT điều chỉnh phải ghi rõ số hiệu và ngày tháng của HĐĐT cần điều chỉnh, số tiền trước và sau khi điều chỉnh, số tiền chênh lệch và lý do điều chỉnh. HĐĐT điều chỉnh cũng phải được ký số, gửi cho người mua và cơ quan thuế như HĐĐT ban đầu.

Ngoài ra, người bán cũng phải kê khai điều chỉnh hóa đơn tại kỳ tính thuế có sai sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Theo đó, người bán phải kê khai số tiền chênh lệch giữa HĐĐT ban đầu và HĐĐT điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế có sai sót. Nếu chênh lệch làm tăng thuế GTGT phải nộp, người bán phải nộp bổ sung thuế GTGT và lãi chậm nộp (nếu có). Nếu chênh lệch làm giảm thuế GTGT phải nộp, người bán được khấu trừ vào thuế GTGT của kỳ tính thuế tiếp theo.

Quy định về phân bổ thuế GTGT cho các hoạt động xây dựng

Trường hợp người bán có hoạt động xây dựng ở các tỉnh thì phải phân bổ thuế GTGT cho từng tỉnh theo mức bằng 1% doanh thu chưa có thuế GTGT của hoạt động xây dựng (điểm c khoản 2 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC). Theo đó, người bán phải lập tờ khai thuế GTGT riêng cho từng tỉnh nơi có hoạt động xây dựng và nộp thuế GTGT cho cơ quan thuế của tỉnh đó.

Kết luận

HĐĐT là một loại hóa đơn hiện đại, tiện lợi và an toàn cho các hoạt động kinh doanh, giao dịch hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, khi sử dụng HĐĐT, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định của cơ quan thuế về việc lập, phát hành, quản lý và điều chỉnh HĐĐT. Đặc biệt, khi có sai sót về số tiền ghi trên HĐĐT, doanh nghiệp cần lập HĐĐT điều chỉnh và kê khai điều chỉnh hóa đơn tại kỳ tính thuế có sai sót để tránh những hậu quả không mong muốn.

Nếu bạn cần thêm thông tin về chính sách thuế GTGT hay các vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, bạn có thể liên hệ với Man – Master Accountant Network. Man là một mạng lưới các chuyên gia kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế uy tín và chất lượng. MAn sẽ giúp bạn giải quyết mọi thắc mắc và vướng mắc về kế toán, thuế.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!