Nếu bạn là một doanh nghiệp có khoản nợ thuế đã quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, bạn có biết rằng bạn có thể được xem xét xóa nợ theo Luật Quản lý thuế mới nhất không? Đây là một cơ hội tốt để bạn giải quyết vấn đề nợ thuế của mình một cách hiệu quả và hợp pháp. Tuy nhiên, để được xem xét xóa nợ, bạn cần phải đáp ứng một số điều kiện cụ thể và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn về các điều kiện và hồ sơ xóa nợ thuế đã quá 10 năm theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Điều kiện xóa nợ thuế đã quá 10 năm

Theo khoản 3 Điều 85 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, trường hợp người nộp thuế có khoản nợ thuế đã quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế nhưng không có khả năng thu hồi thì được xem xét xóa nợ. Điều này có nghĩa là:

  • Khoản nợ thuế phải là khoản nợ đã quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. Ví dụ, nếu bạn có khoản nợ thuế phát sinh vào ngày 31/12/2012 và hết thời hạn nộp vào ngày 31/01/2013, thì bạn chỉ có thể được xem xét xóa nợ sau ngày 31/01/2023.
  • Người nộp thuế phải không có khả năng thu hồi khoản nợ thuế. Điều này được hiểu là người nộp thuế không còn tài sản, không còn hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn và đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư.

Ngoài ra, theo điểm c khoản 2 Điều 65 Thông tư số 80/2021/TT-BTC, để được xem xét xóa nợ, người nộp thuế phải đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế hoặc đã tự nguyện thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Tài liệu: Công văn số/CTHBI-QLN ngày 12/07/2023

Hồ sơ xóa nợ thuế đã quá 10 năm

Để được xem xét xóa nợ thuế đã quá 10 năm, người nộp thuế phải chuẩn bị và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Hồ sơ bao gồm các loại văn bản sau:

  • Văn bản đề nghị xóa nợ theo mẫu số 01/XOANO ban hành kèm Phụ lục I của Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Trong văn bản này, người nộp thuế phải nêu rõ lý do, căn cứ và số tiền đề nghị xóa nợ.
  • Văn bản của cơ quan thuế quản lý trực tiếp đề nghị cơ quan ĐKKD hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư của người nộp thuế.
  • Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư của người nộp thuế.
  • Thông báo tiền thuế nợ tại thời điểm đề nghị xóa nợ của cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
  • Các Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế hoặc hồ sơ chứng minh việc đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với người nộp thuế.
  • Văn bản có xác nhận của UBND cấp xã về việc người nộp thuế không còn tài sản, không còn hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan thuế quản lý trực tiếp sẽ kiểm tra, xác minh và trình Tổng cục Thuế xem xét quyết định xóa nợ. Thời hạn giải quyết hồ sơ là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Kết luận

Trên đây là những thông tin về điều kiện và hồ sơ xóa nợ thuế đã quá 10 năm theo Luật Quản lý thuế mới nhất. Nếu bạn là một doanh nghiệp có khoản nợ thuế đã quá 10 năm và không có khả năng thu hồi, bạn có thể tận dụng cơ hội này để giải quyết vấn đề nợ thuế của mình một cách hiệu quả và hợp pháp. Tuy nhiên, để được xem xét xóa nợ, bạn cần phải đáp ứng một số điều kiện cụ thể và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!