Hàng hóa nhập khẩu miễn thuế là những hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu theo các quy định của pháp luật, như hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu; hàng hóa nhập khẩu để thực hiện các dự án đầu tư; hàng hóa nhập khẩu để thực hiện các cam kết quốc tế… Hàng hóa nhập khẩu miễn thuế được quản lý theo chế độ theo dõi, kiểm tra của cơ quan hải quan.

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, có thể xảy ra trường hợp doanh nghiệp dùng hàng hóa này để thế chấp vay vốn ngân hàng hoặc cầm cố cho bên thứ ba. Điều này không những ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp, mà còn gây khó khăn cho việc quản lý thuế của cơ quan hải quan.

Vậy, nếu dùng hàng nhập khẩu miễn thuế để thế chấp hay cầm cố, doanh nghiệp cần làm gì để truy nộp thuế? Có những quy định nào của cơ quan hải quan liên quan đến vấn đề này? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau.

Quy định chung về hàng nhập khẩu miễn thuế

Theo Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (sửa đổi tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018), hàng hóa nhập khẩu miễn thuế là những hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu theo các quy định của pháp luật, bao gồm:

  • Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu theo danh mục được Bộ Tài chính công bố.
  • Hàng hóa nhập khẩu để thực hiện các dự án đầu tư được Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định.
  • Hàng hóa nhập khẩu để thực hiện các cam kết quốc tế theo Hiệp định hoặc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
  • Hàng hóa nhập khẩu khác được miễn thuế theo các quy định khác của pháp luật.

Hàng hóa nhập khẩu miễn thuế được quản lý theo chế độ theo dõi, kiểm tra của cơ quan hải quan. Doanh nghiệp phải lập tờ khai hải quan loại tờ khai miễn thuế và ghi rõ lý do miễn thuế khi nhập khẩu hàng hóa này. Doanh nghiệp phải sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đúng với mục đích đã được miễn thuế và báo cáo cho cơ quan hải quan về việc sử dụng hàng hóa này theo quy định.

Tài liệu: Công văn số 2712TCHQ-TXNK ngày 1/6/2023

Quy định về truy nộp thuế khi dùng hàng nhập khẩu miễn thuế để thế chấp hay cầm cố

Theo Công văn số 2712/TCHQ-TXNK ngày 1/6/2023 của Tổng cục Hải quan, trường hợp doanh nghiệp dùng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế để thế chấp vay vốn ngân hàng thì bị coi là thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa miễn thuế, buộc phải đăng ký tờ khai hải quan mới, kê khai, nộp đủ các loại thuế theo quy định tại Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC (sửa đổi tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Theo đó, doanh nghiệp phải lập tờ khai hải quan loại tờ khai nhập khẩu thông thường và ghi rõ lý do thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa miễn thuế khi dùng hàng hóa này để thế chấp. Doanh nghiệp phải kê khai và nộp đủ các loại thuế nhập khẩu như thuế GTGT, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt… theo quy định tại thời điểm dùng hàng hóa để thế chấp.

Nếu doanh nghiệp chưa mở tờ khai hải quan mới để kê khai nộp thuế và hàng hóa đã được kê biên thì thuộc trường hợp bị ấn định thuế theo tờ khai nhập khẩu ban đầu. Doanh nghiệp phải nộp phạt vi phạm hành chính về thuế và lãi chậm nộp theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp dùng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế để cầm cố cho bên thứ ba cũng bị coi là thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa miễn thuế, áp dụng tương tự như trường hợp dùng hàng hóa để thế chấp.

Kết luận

Hàng hóa nhập khẩu miễn thuế là những hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu theo các quy định của pháp luật, được quản lý theo chế độ theo dõi, kiểm tra của cơ quan hải quan. Khi sử dụng hàng hóa này, doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định về mục đích sử dụng và báo cáo cho cơ quan hải quan. Nếu dùng hàng nhập khẩu miễn thuế để thế chấp hay cầm cố, doanh nghiệp phải truy nộp thuế theo quy định của cơ quan hải quan để tránh những rủi ro về thuế.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!