Cách tính thuế TNCN cho người nghỉ việc là một trong những công việc bắt buộc kế toán viên phải biết để thực hiện khi có phát sinh nguồn thu nhập chịu thuế trong năm. Với các cá nhân đã thôi việc thì thủ tục này được thực hiện khá khó khăn với nhiều người. Cùng MAN – Master Accountant Network tìm hiểu những vấn đề này qua bài viết sau đây.

Quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với người nghỉ việc

Việc quyết toán thuế TNCN là việc làm cần thiết của người lao động. Khi làm như vậy, cá nhân sẽ khai thuế hàng năm, bao gồm bất kỳ khoản thuế bổ sung nào đến hạn, hoàn trả số thuế nộp thừa và các khoản khấu trừ thuế cho lần tiếp theo.

Để hiểu rõ hơn về lý do tại sao cần phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân và tầm quan trọng của nó. Bạn có thể tham khảo thông tin về các vấn đề có thể xảy ra nếu bạn không thực hiện nghĩa vụ này:

 • Cá nhân không khai thuế đúng hạn sẽ bị xử phạt hành chính nếu cơ quan thuế phát hiện;
 • Trường hợp cá nhân nộp thêm số thuế thu nhập cá nhân mà không nộp hồ sơ, xác minh đúng thời hạn thì số thuế nộp thừa sẽ không được hoàn, không được khấu trừ vào kỳ tính thuế tiếp theo.

Theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế TNCN được sửa đổi 2012 quy định người nộp thuế bao gồm hai đối tượng sau:

(1) Đối tượng cư trú là cá nhân sở hữu hợp pháp nhà ở/hộ khẩu thường trú tại Việt Nam với thời gian hợp đồng thuê trong năm tính thuế từ 183 ngày trở lên hoặc cá nhân lưu trú tại Việt Nam trong một năm dương lịch hoặc 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên lưu trú tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên. Trong số đó, ngày đến và đi được tính là 1 ngày.

02 Các trường hợp cá nhân cư trú đăng ký tính thuế TNCN là:

 • Cá nhân đã ký hợp đồng lao động trên 03 tháng.
 • Cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng.

(2) Cá nhân không cư trú là những cá nhân không đủ tiêu chuẩn là cá nhân cư trú được xác định là cá nhân không cư trú, thường là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Quy định về quyết toán thuế thu nhập cá nhân của người thôi việc
Quy định về quyết toán thuế thu nhập cá nhân của người thôi việc

Căn cứ pháp lý về thuế TNCN cho người nghỉ việc:

 • Luật về thuế thu nhập cá nhân năm 2007;
 • Sửa đổi, bổ sung luật thuế TNCN năm 2012;
 • Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14;
 • Thông tư số 111/2013-BTC.

Cách tính thuế TNCN đối với trường hợp người lao động nghỉ việc

Quyết toán thuế thu nhập cho người nghỉ việc, thôi việc thường sẽ chia thành 2 trường hợp. Với mỗi trường hợp sẽ có cách giải quyết khác nhau:

Cá nhân lao động làm việc tại doanh nghiệp và nghỉ việc trước khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định việc khấu trừ thuế là tổ chức, cá nhân chịu thuế khấu trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập.

Cũng theo quy định tại Điều 26 của thông tư 111 thuế TNCN, người sử dụng lao động quyết đoán thuế thay người lao động từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được do tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Theo quy định tại Điều 16, Thông tư số 156/2013/TT-BTC, tổ chức trả tiền lương, tiền công cho cá nhân có trách nhiệm khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân TNCN cho đối tượng lao động.

Do đó, từ quy định trên, nếu người lao động thôi việc trước khi quyết toán thuế TNCN thì tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập chỉ cần lập hồ sơ, xác định thuế cho cá nhân và không cần quyết toán thuế cho người lao động không đủ điều kiện ủy quyền quyết toán hoặc không có nhu cầu.

Vì vậy, người sử dụng lao động sẽ chỉ thực hiện kê khai và quyết toán phần thu nhập mà người lao động được nhận khi làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức theo mẫu số 05/QTT-TNCN (tờ khai quyết toán thuế) và các bảng kê đính kèm.

Cách để quyết toán thuế tncn cho người lao động đã nghỉ việc
Cách để quyết toán thuế tncn cho người lao động đã nghỉ việc

Đối với cá nhân có từ 2 nơi làm việc trở nên

Đối với người lao động đang có từ 2 nơi làm việc trở nên thì khi nghỉ việc, họ sẽ được giải quyết như sau:

 • Đối với phần thu nhập mà người sử dụng chi trả cho người lao động: Phía doanh nghiệp cần tiến hành kê khai quyết toán thuế TNCN cho phần thu nhập của các tháng đã chi trả cho người lao động làm việc trong năm;
 • Với phần thu nhập người lao động được trả từ một công ty khác hoặc của các tháng trước đó tại nơi làm việc cũ: Nơi người lao động làm việc thứ 2 sẽ có trách nhiệm kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho phần tiền lương, tiền công mà người lao động nhận trong thời gian làm việc.

Năm tính thuế kết thúc, đối tượng lao động sẽ tự tính toán số thuế nộp thừa hoặc thiếu rồi tự mình quyết toán thuế theo quy định của luật.

Bài viết liên quan: Hướng dẫn tự quyết toán thuế TNCN online 2024 chi tiết nhất

Hướng dẫn cách quyết toán thuế tncn sau khi nghỉ việc

Theo các Thông tư số 111/2013/TT-BTC và Thông tư số 92/2015/TT-BTC, người lao động cần chuẩn bị các giấy tờ sau để quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

 • Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN (được ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC).
 • Chuẩn bị Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC nếu trường hợp có đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc.
 • Photo các chứng từ chứng minh số thuế đã tạm nộp hoặc khấu trừ trong năm, thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có);
 • Bản chụp hóa đơn chứng từ chứng minh số tiền đã đóng góp vào quỹ từ thiện, khuyến học, nhân đạo (nếu có).
Người lao động phải chịu trách nhiệm về giấy tờ đính kèm
Người lao động phải chịu trách nhiệm về giấy tờ đính kèm

Người lao động phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về toàn bộ giấy tờ được kính kèm trong hồ sơ, đảm bảo sự chính xác và trung thực.

Trường hợp tổ chức, công ty ngừng hoạt động và không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân lao động. Hồ sơ quyết toán của người lao động sẽ được cơ quan thuế thực hiện xem xét dựa trên cơ sở dữ liệu của luật thuế mà không yêu cầu các chứng từ khấu trừ.

Người lao động đã thôi việc thì nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập ở đâu? 

Điểm c tại Khoản 3, Điều 21, Thông tư số 92/2015/TT-BTC quy định về nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân như sau:

– Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục Thuế – nơi cá nhân đã nộp hồ sơ kê khai thuế trong năm, đối với người lao động có thu nhập từ tiền công, tiền lương từ kê khai thuế;

– Lao động có thu nhập từ 2 nơi trở lên thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế thì cá nhân nộp hồ sơ tại các nơi như sau:

 • Trường hợp cá nhân tính giảm trừ gia cảnh cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập tiền lương, tiền công nào thì nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế nơi tổ chức, cá nhân trả thu nhập được trực tiếp quản lý. Khi cá nhân thay đổi đơn vị công tác thì thu nhập cuối cùng mà đơn vị, cá nhân trả sau khi giảm trừ gia cảnh phải báo cáo cơ quan thuế quản lý cá nhân, tổ chức trả thu nhập. Cá nhân chuyển đơn vị, đơn vị công tác, cá nhân có thu nhập cuối cùng chưa được giảm trừ gia cảnh thì nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục thuế nơi thường trú hoặc tạm trú của cá nhân;
 • Cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh ở đơn vị, cá nhân trả thu nhập thì nộp tờ khai thuế cho chi cục thuế tại nơi thường trú hoặc tạm trú.
 • Cá nhân chưa ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động chưa đủ 3 tháng, ký hợp đồng lao động ở một hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì sẽ quyết toán thuế tại nơi cư trú.
 • Trường hợp cá nhân có tiền lương, tiền công tại một hoặc nhiều nơi trong năm hiện tại nhưng tại thời điểm quyết toán thì không còn làm việc nơi nào thì sẽ nộp cho chi cục thuế tại nơi cá nhân cư trú.
Người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế theo đúng quy định của pháp luật
Người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế theo đúng quy định của pháp luật

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: Theo quy định tại điểm d trong khoản này, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau:

 • Nộp hồ sơ khai thuế có thời hạn theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế;
 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Trên đây là toàn bộ những hướng dẫn về cách tính thuế TNCN cho người nghỉ việc. Hy vọng những thông tin có thể giúp ích cho doanh nghiệp và lao động cá nhân. Nếu cần được hỗ trợ và tư vấn thêm, hãy liên hệ với MAN – Master Accountant Network để được đội ngũ chuyên môn giải đáp kịp thời và nhanh chóng.

Xem thêm: Dịch Vụ Báo Cáo Thuế

Ban biên tập: MAN

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!