Cách đăng ký thuế thu nhập cá nhân nhanh chóng sẽ hỗ trợ kế toán viên và cá nhân thao tác được dễ dàng, tiết kiệm chi phí và thời gian. Cùng MAN – Master Accountant Network tìm hiểu chi tiết thông tin và các cách đăng ký thuế hiệu quả nhất hiện nay.

Giải thích thế nào là thuế thu nhập cá nhân?

Mặc dù hiện tại, các văn bản pháp luật tại Việt Nam đang chưa đề cập cụ thể đến khái niệm cụ thể về thuế thu nhập cá nhân, tuy nhiên qua việc nghiên cứu Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 đã được sửa đổi và bổ sung vào năm 2018 cùng với một số nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành khác (dựa vào Wikipedia) thì chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của thuế thu nhập cá nhân như sau:

Thuế thu nhập cá nhân được hiểu là một sắc thuế trực thu đánh trên thu nhập do cá nhân kiếm được và trở thành bộ phận quan trọng trong các khoản thu ngân sách tại Việt Nam. Người nộp thuế: cá nhân cư trú (phải nộp thuế cho các khoản thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam) và cá nhân không cư trú tại Việt Nam (chỉ phải nộp thuế cho các khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam).

Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế trực tiếp áp dụng lên thu nhập của từng cá nhân. Nó có vai trò quan trọng đối với cả nhà nước và xã hội, được thể hiện qua các điểm sau:

 • Đóng góp một phần quan trọng vào nguồn thu của ngân sách nhà nước Việt Nam;
 • Là một công cụ cần thiết trong việc thực hiện chính sách kinh tế và chính sách xã hội của nhà nước;
 • Giúp thực hiện công bằng xã hội và giảm bớt khoảng cách giàu nghèo, đồng thời giúp nhà nước tái phân phối lại sản phẩm xã hội;
 • Kiểm soát được thu nhập và phát hiện ra những thu nhập bất hợp pháp.
Giải thích thế nào là thuế thu nhập cá nhân?
Giải thích thế nào là thuế thu nhập cá nhân?

Các loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2024

Các khoản thu nhập chịu thuế được quy định tại Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC được quy định như sau:

Tìm hiểu chi tiết: Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy định thuế nội địa

– Thu nhập của cá nhân được tạo ra từ các hoạt động sản xuất và kinh doanh trong những lĩnh vực sau:

 • Sản xuất và kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trong tất cả những lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật;
 • Thu nhập từ hoạt động kinh doanh độc lập của cá nhân trong những lĩnh vực và ngành nghề được cấp phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật;
 • Thu nhập từ hoạt động sản xuất và kinh doanh trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, nuôi trồng, khai thác thuỷ sản, nghề làm muối, những hoạt động này không được khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật.

– Người lao động nhận được thu nhập từ người sử dụng lao động, bao gồm các khoản sau:

 • Tiền lương, tiền công và những khoản tiền có tính chất tương đương với tiền lương hoặc tiền công, được trả dưới mọi hình thức bằng tiền hay không bằng tiền;
 • Các khoản phụ cấp hoặc trợ cấp, trừ khi đó là những khoản phụ cấp, trợ cấp ưu đãi một lần và theo hàng tháng quy định của pháp luật về ưu đãi của người có công;
 • Tiền thù lao được nhận được dưới mọi hình thức;
 • Tiền từ việc gia nhập hiệp hội kinh doanh, ban giám đốc công ty, ban kiểm soát dự án, hội đồng quản trị doanh nghiệp, các hiệp hội, hội đồng quản lý, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác;
 • Các khoản lợi ích bằng tiền hay không phải bằng tiền ngoài các khoản tiền lương, tiền công của người lao động đều được người sử dụng lao động chi trả và người nộp thuế được thụ hưởng dưới mọi hình thức.

– Khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các hình thức sau đây:

 • Thu nhập từ việc cho các công ty, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh và nhóm cá nhân kinh doanh vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay,, bao gồm tiền lãi nhận được;
 • Thu nhập từ việc góp vốn mua cổ phần, bao gồm cổ tức nhận được;
 • Các khoản thu nhập của cá nhân từ việc đóng góp vốn vào các hình thức kinh doanh như công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, liên doanh, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các quỹ đầu tư như Quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư khác đều bao gồm lợi nhuận thu được;
 • Các khoản thu nhập của cá nhân từ phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể, chuyển đổi mô hình của các hoạt động chia, sáp nhập, tách, hợp nhất doanh nghiệp, công ty hoặc khi rút vốn;
 • Khoản thu nhập của cá nhân từ việc nắm giữ tín phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác, bao gồm lãi trái phiếu;
 • Thu nhập từ đầu tư vốn dưới nhiều hình thức khác nhau như góp vốn đầu tư bằng tài sản, cổ phiếu, quyền sử dụng đất và phát minh, sáng chế;
 • Thu nhập từ hình thức cổ tức trả bằng cổ phiếu và lợi tức ghi tăng vốn.
Các loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân mới nhất
Các loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân mới nhất

– Những khoản thu nhập của cá nhân được nhận được bao gồm:

 • Khoản thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng vốn góp trong các loại công ty, doanh nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, hợp đồng hợp tác kinh doanh, tổ chức kinh tế và các tổ chức khác;
 • Khoản thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng chứng khoán;
 • Khoản thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng vốn theo các hình thức khác.

– Khoản thu nhập thu được từ việc chuyển nhượng bất động sản bao gồm:

 • Khoản thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
 • Khoản thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cùng tài sản gắn liền với đất;
 • Khoản thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, bao gồm cả nhà ở được hình thành trong tương lai;
 • Khoản thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng quyền thuê đất hoặc thuê mặt nước;
 • Khoản thu nhập cá nhân được tính khi góp vốn bằng bất động sản để thành lập hoặc tăng vốn kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Khoản thu nhập cá nhân từ việc uỷ quyền quản lý bất động sản mà người được uỷ quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc được coi như là chủ sở hữu bất động sản;
 • Các khoản thu nhập khác của các cá nhân nhận được từ việc chuyển nhượng từ bất động sản dưới mọi hình thức khác nhau.

– Các khoản tiền hoặc hiện vật mà cá nhân nhận được có thể bao gồm:

 • Tiền thưởng trúng xổ số;
 • Tiền thưởng khuyến mại khi tham gia mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ;
 • Tiền thưởng hoặc phần thưởng từ hoạt động cá cược hoặc đặt cược được pháp luật cho phép;
 • Tiền thưởng hoặc phần thưởng trong các trò chơi hoặc cuộc thi.

– Các khoản thu nhập có thể được nhận khi chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, hoặc từ chuyển giao công nghệ.

– Các khoản thu nhập từ nhượng quyền thương mại bao gồm các khoản thu nhập mà cá nhân nhận được từ các hợp đồng nhượng quyền thương mại, bao gồm cả việc bán lại quyền thương mại.

– Các khoản thu nhập từ việc nhận thừa kế là các khoản thu nhập mà cá nhân nhận được theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật về quyền thừa kế của các cá nhân.

– Các khoản thu nhập từ việc nhận quà tặng là các khoản thu nhập mà cá nhân nhận được từ các tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước.

Hướng dẫn các cách đăng ký tài khoản nộp thuế thu nhập cá nhân điện tử nhanh chóng

Sau đây là TOP những cách đăng ký tài khoản sử dụng để giao dịch thuế trực tuyến và trực tiếp đơn giản:

Quy trình đăng ký trực tuyến bằng tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Để đăng nhập vào trang Cổng Dịch vụ công Quốc gia và nộp thuế cá nhân trực tuyến, làm theo các bước sau:

Quy trình đăng ký trực tuyến bằng tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Quy trình đăng ký trực tuyến bằng tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Bước 1: Tìm và truy cập vào đường dẫn của trang Cổng Dịch vụ công Quốc gia;

Bước 2: Tiếp tục nhấn vào mục Thanh toán trực tuyến tại trang web;

Bước 3: Chọn Nộp thuế cá nhân/Trước bạ;

Bước 4: Chọn tiếp mục Kê khai thuế cá nhân;

Bước 5: Nhập mã số thuế, mã kiểm tra, và chọn loại đối tượng là Cá nhân hoặc Tổ chức;

Bước 6: Nhấn Đăng ký;

Bước 7: Nhập thông tin đăng ký tài khoản, kiểm tra lại và nhấn Tiếp tục;

Bước 8: Kiểm tra thông tin Tờ khai Đăng ký giao dịch và nhấn Hoàn thành đăng ký;

Bước 9: Hệ thống sẽ gửi thông tin về tài khoản và mật khẩu qua số điện thoại đăng ký;

Bước 10: Đăng nhập vào trang web bằng tài khoản và mật khẩu được gửi qua số điện thoại và thực hiện các thao tác nộp thuế cá nhân trực tuyến. Nếu muốn, bạn có thể đổi mật khẩu mới để tăng tính bảo mật.

Quy trình đăng ký trực tuyến trên website của cục thuế Việt Nam

Để đăng ký trên trang web của cục thuế Việt Nam, bạn có thể làm theo các bước sau:

Quy trình đăng ký trực tuyến trên website của cục thuế Việt Nam
Quy trình đăng ký trực tuyến trên website của cục thuế Việt Nam

Bước 1: Tiến hành truy cập vào đường dẫn trang web của cục thuế Việt Nam;

Bước 2: Chọn mục Đăng ký trên trang web;

Bước 3: Nhập mã số thuế, mã kiểm tra và chọn loại đối tượng là Cá nhân hoặc Tổ chức, sau đó nhấn nút Đăng ký;

Bước 4: Nhập thông tin cá nhân hoặc thông tin tổ chức, bao gồm số điện thoại, địa chỉ email, mã xác nhận và nhấn Tiếp tục;

Bước 5: Kiểm tra thông tin trong Tờ khai giao dịch và sau đó nhấn nút Hoàn thành đăng ký;

Bước 6: Nếu bạn chưa được cấp mã xác nhận ở bước trước đó, bạn sẽ cần đến Cơ quan Thuế (CQT) để hoàn thành đăng ký và sử dụng dịch vụ, mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu;

Bước 7: Nếu bạn đã được cấp mã xác nhận, mật khẩu sẽ được gửi đến số điện thoại đăng ký. Bạn có thể đăng nhập, đổi mật khẩu mới và sử dụng dịch vụ.

Quy trình đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế

Bạn cần chuẩn bị Tờ khai mẫu 01/ĐK-TĐT và Giấy tờ tùy thân như CMND/CCCD và nộp tại cơ quan thuế. Bạn sẽ được kiểm tra thông tin trên tờ khai so với các giấy tờ kèm theo:

Tham khảo: Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới đầy đủ nhất

 • Nếu thông tin (SĐT và Email) của cá nhân đều đầy đủ và hợp lệ, cơ quan thuế sẽ tạo và gửi thông tin tài khoản giao dịch điện tử cho bạn qua số điện thoại và địa chỉ email đã đăng ký;
 • Nếu đối tượng kê khai khai thiếu thông tin (SĐT hoặc Email), cơ quan thuế sẽ tạo và cấp mã xác nhận cho bạn. Bạn sử dụng mã xác nhận này để hoàn tất thủ tục đăng ký. Hệ thống yêu cầu bạn nhập mã xác nhận mà bạn đã nhận từ cơ quan thuế. Thông tin tài khoản và mật khẩu sẽ được gửi về số điện thoại và địa chỉ email bạn đã đăng ký.
Quy trình đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế
Quy trình đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế

Trên đây là những thông tin xoay quanh vấn đề cách đăng ký thuế thu nhập cá nhân. Hy vọng với hướng dẫn từ MAN – Master Accountant Network, bạn đã có thể đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử một cách dễ dàng. Nếu bạn thấy thông tin hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này để mọi người cùng biết. Chúc bạn thành công trong việc sử dụng dịch vụ thuế điện tử.

Tìm hiểu thêm: Cách đăng ký thuế thu nhập cá nhân online, đăng ký mã số thuế

Ban biên tập: MAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.