Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hiện nay được ban hành với nhiều mẫu tờ khai khác nhau, phù hợp với nhiều đối tượng và mục đích sử dụng. Trong bài viết hôm nay, MAN sẽ tổng hợp đầy đủ các mẫu tờ khai thuế và quyết toán TNCN đầy đủ các lĩnh vực kèm link tải hoàn toàn miễn phí mới nhất hiện nay.

Tổng hợp các mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Mẫu số 02/KK-TNCN

Đây là mẫu tờ khai thuế TNCN được ban hành cùng với Thông tư 80/2021/TT-BTC. Thời hạn áp dụng mẫu tờ khai là từ ngày 29/09/2021.

Mẫu số 02/KK-TNCN áp dụng cho các cá nhân cư trú và không cư trú có thu nhập từ tiền công, tiền lương và kê khai trực tiếp thuế TNCN với cơ quan thuế.

Mẫu số 03/BĐS-TNCN

Mẫu tờ khai số 03/BĐS-TNCN được Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 và Thông tư 80/2021/TT-BTC và có hiệu lực từ ngày 29/09/2021.

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân số 03/BĐS-TNCN áp dụng với những đối tượng là cá nhân có nguồn thu từ hoạt động nhận quà tặng, thừa kế là bất động sản hoặc chuyển nhượng bất động sản.

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân 03/BĐS-TNCN mới nhất trang 1

Mời tải file FPD chất lượng cao Mẫu số: 03/BĐS-TNCN đầy đủ nhất Tại Đây

 

Mẫu số 04/CNV-TNCN

Mẫu tờ khai số 04/CNV-TNCN này do Bộ Tài chính ban hành cùng với Thông tư 80/2021/TT-BTC. Mẫu số 04/CNV-TNCN chính thức được áp dụng từ ngày 29/09/2021.

Tờ khai thuế TNCN mẫu 04/CNV-TNCN dành cho những cá nhân có nguồn thu từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán hoặc chuyển nhượng vốn góp. Mẫu tờ khai này có thể được sử dụng bởi cá nhân kê khai trực tiếp với cơ quan thuế hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền để kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân khác.

Mẫu số 04/ĐTV-TNCN

Đây là mẫu tờ khai được ban hành cùng với Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Thời hạn áp dụng của mẫu số 04/ĐTV-TNCN là từ ngày 29/09/2021.

Mẫu tờ khai này dành cho những cá nhân nhận được cổ tức dưới dạng chứng khoán, lợi tức ghi tăng vốn, cổ đông hiện hữu được thưởng chứng khoán khi chuyển nhượng. Ngoài ra, các cá nhân, tổ chức được ủy quyền kê khai và nộp thuế thay mặt cá nhân khác cũng có thể sử dụng mẫu này.

Mẫu số 04/ĐTV-TNCN
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 04/ĐTV-TNCN

Mẫu số 04/NNG-TNCN

Mẫu tờ khai 04/NNG-TNCN do Bộ Tài chính ban hành cùng với Thông tư 80/2021/TT-BTC, với thời hạn áp dụng từ ngày 29/09/2021.

Mẫu số 04/NNG-TNCN áp dụng cho những đối tượng là các cá nhân không cư trú và có thu nhập từ hoạt động kinh doanh, trúng thưởng từ nước ngoài, đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại.

Mẫu số 04/TKQT-TNCN

Một mẫu tờ khai thuế TNCN khác đó là mẫu số 04/TKQT-TNCN được ban hành cùng với Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mẫu tờ khai có hiệu lực từ ngày 29/09/2021 và áp dụng với những cá nhân nhận được quà tặng hoặc thừa kế không phải là bất động sản.

Mẫu số 05/KK-TNCN

Đây là mẫu tờ khai được Bộ Tài chính ban hành ngày 29/09/2021 kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Mẫu số 05/KK-TNCN dành cho những cá nhân, tổ chức trả thu nhập từ tiền công và tiền lương.

Mẫu số 06/TNCN

Mẫu số 06/TNCN do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC và có hiệu lực từ ngày 29/09/2021.

Mẫu tờ khai này dành cho những cá nhân, tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế đối với nguồn thu nhập từ hoạt động nhượng quyền thương mại, chuyển nhượng chứng khoán, đầu tư vốn, trúng thưởng của cá nhân cư trú và không cư trú, từ hoạt động kinh doanh của cá nhân không cư trú, các tổ chức nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú.

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/TNCN
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/TNCN

Các mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN 2023 mới nhất

Mẫu số 02/QTT-TNCN

Mẫu tờ khai quyết toán thuế này ban hành cùng với Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021. Mẫu số 02/QTT-TNCN được áp dụng dành cho những cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền công và tiền lương.

Mẫu số 05/QTT-TNCN

Đây là tờ khai quyết toán thuế TNCN được ban hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC, có hiệu lực thi hành từ ngày 29/09/2021.

Mẫu số 05/QTT-TNCN áp dụng cho những cá nhân, tổ chức trả thu nhập chịu thuế từ tiền công, tiền lương.

Mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN

Mẫu tờ khai số 08/UQ-QTT-TNCN do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 29/09/2021. Đây là tờ khai dành cho các cá nhân ủy quyền quyết toán thuế.

Mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN
Mẫu tờ khai ủy quyền quyết toán thuế số 08/UQ-QTT-TNCN
STT Tên mẫu bảng kê Mẫu số Nộp kèm theo Đối tượng áp dụng
1 Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc 02-1/BK-QTT-TNCN

46. BK 02-1.BK-QTT-TNCN

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 02/QTT-TNCN Người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
2 Bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 05-3/BK-QTT-TNCN

53. TK 04.TKQT-TNCN

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN Người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
3 Bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp TK 01 XSBHDC 43. BK 01-1 BK-XSBHDC Tờ khai 01/XSBHĐC thuộc hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế Đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp
4 Bảng kê chi tiết cá nhân chuyển nhượng vốn 04-1/CNV-TNCN

48. TK 04 CNV-TNCN 49. BK 04-1.CNV-TNCN

Tờ khai 04/CNV-TNCN Tổ chức kê khai và nộp thuế thay cho nhiều cá nhân
5 Bảng kê chi tiết kèm theo Tờ khai mẫu số 04/ĐTV-TNCN 04-1/ĐTV-TNCN

50. TK 04 .DTV-TNCN 51. BK 04-1.DTV-TNCN

Tờ khai mẫu số 04/ĐTV-TNCN Tổ chức kê khai và nộp thuế thay cho nhiều cá nhân
6 Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần 05-2/BK-QTT-TNCN

53. TK 04.TKQT-TNCN

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN) Cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần
7 Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu luỹ tiến từng phần 05-1/BK-QTT-TNCN

57. BK 05-1 BK-TNCN

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN Cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu luỹ tiến từng phần

Ban biên tập: MAN

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!