Mẫu số 02/KK-TNCN

Đây là mẫu tờ khai thuế TNCN được ban hành cùng với Thông tư 80/2021/TT-BTC. Thời hạn áp dụng mẫu tờ khai là từ ngày 29/09/2021. Áp dụng cho các cá nhân cư trú và không cư trú có thu nhập từ tiền công, tiền lương và kê khai trực tiếp thuế TNCN với cơ quan thuế.

Mẫu số 03/BĐS-TNCN

Mẫu tờ khai số 03/BĐS-TNCN được Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 và Thông tư 80/2021/TT-BTC và có hiệu lực từ ngày 29/09/2021. Áp dụng với những đối tượng là cá nhân có nguồn thu từ hoạt động nhận quà tặng, thừa kế là bất động sản hoặc chuyển nhượng bất động sản.

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân 03/BĐS-TNCN mới nhất trang 1

 

Mẫu số 04/CNV-TNCN

Dành cho những cá nhân có nguồn thu từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán hoặc chuyển nhượng vốn góp. Mẫu tờ khai này có thể được sử dụng bởi cá nhân kê khai trực tiếp với cơ quan thuế hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền để kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân khác.

Mẫu số 04/ĐTV-TNCN

Đây là mẫu tờ khai được ban hành cùng với Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Thời hạn áp dụng của mẫu số 04/ĐTV-TNCN là từ ngày 29/09/2021. Mẫu tờ khai này dành cho những cá nhân nhận được cổ tức dưới dạng chứng khoán, lợi tức ghi tăng vốn, cổ đông hiện hữu được thưởng chứng khoán khi chuyển nhượng. Ngoài ra, các cá nhân, tổ chức được ủy quyền kê khai và nộp thuế thay mặt cá nhân khác cũng có thể sử dụng mẫu này.

Mẫu số 04/ĐTV-TNCN

Mẫu số 04/NNG-TNCN

Mẫu tờ khai 04/NNG-TNCN do Bộ Tài chính ban hành cùng với Thông tư 80/2021/TT-BTC, với thời hạn áp dụng từ ngày 29/09/2021. Áp dụng cho những đối tượng là các cá nhân không cư trú và có thu nhập từ hoạt động kinh doanh, trúng thưởng từ nước ngoài, đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại.

Mẫu số 04/TKQT-TNCN

Một mẫu tờ khai thuế TNCN khác đó là mẫu số 04/TKQT-TNCN được ban hành cùng với Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mẫu tờ khai có hiệu lực từ ngày 29/09/2021 và áp dụng với những cá nhân nhận được quà tặng hoặc thừa kế không phải là bất động sản.

Mẫu số 05/KK-TNCN

Đây là mẫu tờ khai được Bộ Tài chính ban hành ngày 29/09/2021 kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Mẫu số 05/KK-TNCN dành cho những cá nhân, tổ chức trả thu nhập từ tiền công và tiền lương.

Mẫu số 06/TNCN

Do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC và có hiệu lực từ ngày 29/09/2021. Mẫu tờ khai này dành cho những cá nhân, tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế đối với nguồn thu nhập từ hoạt động nhượng quyền thương mại, chuyển nhượng chứng khoán, đầu tư vốn, trúng thưởng của cá nhân cư trú và không cư trú, từ hoạt động kinh doanh của cá nhân không cư trú, các tổ chức nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú.

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/TNCN

Ban biên tập: MAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.