Hóa đơn là một loại chứng từ kế toán quan trọng, phản ánh đầy đủ, chính xác và kịp thời các giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. Hóa đơn có vai trò quan trọng trong việc quản lý thuế, đảm bảo quyền lợi của người bán và người mua, góp phần phòng chống thất thoát, trốn tránh thuế. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể gặp phải trường hợp bỏ sót một số hóa đơn mua vào khi kê khai thuế, gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp hoặc số thuế được khấu trừ, hoàn. Vậy trường hợp nào được khai bổ sung hóa đơn bỏ sót của kỳ tính thuế đã bị kiểm tra?

Các văn bản quy định về quản lý thuế, hóa đơn và khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Các văn bản quy định về quản lý thuế, hóa đơn và khai bổ sung hồ sơ khai thuế, đó là:

 • Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội.
 • Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội.
 • Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế.
 • Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 30/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Công văn số 4955/TCT-KK ngày 6/11/2023 của Tổng cục Thuế về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hóa đơn đầu vào bị bỏ sót.

Quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hóa đơn bỏ sót

Theo khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, sau khi cơ quan thuế đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp thì việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được quy định như sau:

 • Doanh nghiệp được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường hợp làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật Quản lý thuế.
 • Trường hợp doanh nghiệp phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót nếu khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.

Theo Công văn số 4955/TCT-KK, trường hợp doanh nghiệp phát hiện bỏ sót một số hóa đơn mua vào của kỳ tính thuế đã có kết luận của cơ quan thuế về việc kiểm tra trước hoàn thuế thì thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 1 Luật Thuế giá trị gia tăng và khoản 3 Điều 47 Luật Quản lý thuế. Theo đó, doanh nghiệp có thể khai bổ sung hóa đơn bỏ sót nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Hóa đơn bỏ sót phải được lập trong kỳ tính thuế đã bị kiểm tra và có ngày lập trước ngày cơ quan thuế ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra.
 • Hóa đơn bỏ sót phải được lập đúng quy định về hóa đơn, có đầy đủ các yếu tố bắt buộc và có chữ ký điện tử của người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
 • Hóa đơn bỏ sót phải được gửi đến người mua hàng hóa, người sử dụng dịch vụ trước ngày cơ quan thuế ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra.
 • Hóa đơn bỏ sót phải được người mua hàng hóa, người sử dụng dịch vụ xác nhận nhận được trước ngày cơ quan thuế ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra.
 • Hóa đơn bỏ sót phải được doanh nghiệp khai bổ sung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra.

Tài liệu: Công văn số 4955/TCT-KK ngày 6/11/2023

Kết luận

Trường hợp nào được khai bổ sung hóa đơn bỏ sót của kỳ tính thuế đã bị kiểm tra là một vấn đề quan trọng liên quan đến quản lý thuế của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định và hướng dẫn về khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hóa đơn bỏ sót để tránh vi phạm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!