Bạn có biết rằng Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn số 672/TCT-QLN ngày 26/2/2024 về cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh cho các doanh nghiệp đang bị cưỡng chế hóa đơn? Đây là một thông tin quan trọng mà bạn không nên bỏ qua nếu bạn đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, dịch vụ. Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn những nội dung chính của Công văn này và những ảnh hưởng của nó đến các doanh nghiệp và người nộp thuế.

Những nội dung chính của Công văn số 672/TCT-QLN

Công văn số 672/TCT-QLN thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 34 Nghị định 126/2020/NĐ-CP về việc cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh cho các doanh nghiệp đang bị cưỡng chế hóa đơn. Công văn này có một số nội dung chính sau đây:

Công văn này áp dụng cho các doanh nghiệp đang bị cưỡng chế hóa đơn theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các trường hợp bị cưỡng chế hóa đơn bao gồm:

  • Nợ thuế, tiền chậm nộp thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế.
  • Còn nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp thuế có hành vi bỏ trốn, tẩu tán tài sản.
  • Không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đúng thời hạn.

Công văn này quy định trường hợp doanh nghiệp đang bị cưỡng chế hóa đơn nếu cần sử dụng hóa đơn để có nguồn thanh toán tiền lương, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì được đề nghị cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải nộp ngay ít nhất 18% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng từng lần.

Công văn này quy định doanh nghiệp thực hiện gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT (ban hành tại Phụ lục IA Nghị định 123/2020/NĐ-CP) đến cơ quan thuế và truy cập vào hệ thống lập hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để lập hóa đơn. Sau khi doanh nghiệp nộp đủ thuế theo quy định (ít nhất 18% doanh thu), ngay trong ngày làm việc cơ quan thuế sẽ cấp mã cho hóa đơn điện tử của doanh nghiệp.

Những ảnh hưởng của Công văn số 672/TCT-QLN

Công văn số 672/TCT-QLN góp phần giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp đang bị cưỡng chế hóa đơn trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Công văn số nàycho phép các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh để có nguồn thanh toán tiền lương, chi phí và thu hút khách hàng.

Công văn số 672/TCT-QLN góp phần nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp đang bị cưỡng chế hóa đơn trong việc nộp thuế. Công văn số này yêu cầu các doanh nghiệp phải nộp ngay ít nhất 18% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng từng lần vào ngân sách nhà nước. Đây là một biện pháp nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách và giảm thiểu rủi ro về thuế.

Công văn số 672/TCT-QLN góp phần tăng cường tính minh bạch và công khai trong hoạt động của cơ quan thuế. Công văn số 672/TCT-QLN  giúp cơ quan thuế kiểm soát được số lượng, giá trị và thời gian sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp đang bị cưỡng chế hóa đơn. Công văn số này cũng giúp người nộp thuế có thể tra cứu được thông tin về hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trên hệ thống lập hóa đơn điện tử.

Tài liệu: Công văn số 672/TCT-QLN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.