Trong bối cảnh kinh doanh hiện đại, việc tặng quà cho khách hàng, đối tác là một phần không thể thiếu trong chiến lược marketing và quan hệ khách hàng của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng: “Liệu việc tặng quà có phải chịu trách nhiệm khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) không?” Câu trả lời nằm trong nội dung của Công văn số 11223/CTHN-TTHT ngày 8/3/2024 của Cục Thuế TP. Hà Nội.

Thuế TNCN và Quà Tặng: Điều Khoản Áp Dụng

Theo quy định hiện hành, thu nhập từ quà tặng chỉ phải chịu thuế TNCN nếu thuộc các loại quà tặng là chứng khoán, phần vốn góp, bất động sản, hoặc tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu. Điều này được quy định cụ thể tại khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Trường Hợp Nào Không Phải Khấu Trừ Thuế TNCN?

Đối với các doanh nghiệp, nếu quà tặng cho cá nhân không phải là người lao động của doanh nghiệp và không thuộc các loại quà tặng nêu trên, thì không cần phải khấu trừ thuế TNCN. Điều này giúp làm rõ ràng trách nhiệm thuế và giảm bớt gánh nặng hành chính cho các doanh nghiệp.

Khi Doanh Nghiệp Chi Tiền Cho Tập Thể

Một trường hợp khác cũng được miễn trừ khấu trừ thuế TNCN là khi doanh nghiệp chi tiền cho tập thể để phục vụ hoạt động chung. Nếu cá nhân nhận tiền chỉ là người được cử đại diện nhận thay cho tập thể, khoản tiền này không được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân đó.

Kết Luận

Như vậy, việc tặng quà cho khách hàng không nhất thiết phải dẫn đến việc khấu trừ thuế TNCN, tùy thuộc vào loại quà tặng và mục đích sử dụng của nó. Điều quan trọng là doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định thuế để đảm bảo tuân thủ và tối ưu hóa chi phí.

Tài liệu: Công văn số 11223/CTHN-TTHT

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!