Bạn là một doanh nghiệp đang cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thủy lợi cho khách hàng? Bạn có biết bạn có thể trừ khoản chi phúc lợi cho người lao động khi tính thuế TNDN không? Khoản chi phúc lợi là một khoản chi có tính chất khuyến khích, động viên người lao động, nhưng cũng có những quy định và thủ tục về thuế mà bạn cần phải tuân thủ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn về Công văn số 5568/TCT-CS ngày 11/12/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế về khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động, cũng như những lưu ý quan trọng mà bạn không nên bỏ qua.

Công văn số 5568/TCT-CS ngày 11/12/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế về khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động

Trước hết, bạn cần phải nắm rõ về Công văn số 5568/TCT-CS ngày 11/12/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế về khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động, đây là văn bản hướng dẫn mới nhất về việc hạch toán và khai nộp thuế khi có phát sinh khoản chi phúc lợi cho người lao động. Bạn có thể tải về và đọc toàn văn của Công văn tại đây. Công văn có 3 trang, bao gồm các nội dung chính sau:

  • Theo Tổng cục Thuế, khoản chi phúc lợi cho người lao động không thuộc các chi phí được tính vào giá thành sản phẩm, dịch vụ thủy lợi theo quy định tại Điều 7 Nghị định 96/2018/NĐ-CP .
  • Trường hợp các doanh nghiệp có phát sinh khoản chi phúc lợi cho người lao động thì hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP (nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân).
  • Khoản chi phúc lợi cho người lao động bao gồm các khoản chi như: tiền thưởng, tiền lương tháng 13, tiền lương tháng 14, tiền lương tháng 15, tiền lương tháng 16…

Tài liệu: Công văn số 5568/TCT-CS ngày 11/12/2023

Kết luận

Việc hạch toán và khai nộp thuế khi có phát sinh khoản chi phúc lợi cho người lao động là một nghĩa vụ của doanh nghiệp, nhưng cũng là một cơ hội để tăng cường động lực và nâng cao chất lượng lao động. Bạn cần phải nắm rõ về Công văn số 5568/TCT-CS ngày 11/12/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế về khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động, cũng như lưu ý những điểm quan trọng mà chúng tôi đã nêu trên

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!