Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hiện nay được ban hành với nhiều mẫu tờ khai khác nhau, phù hợp với nhiều đối tượng và mục đích sử dụng. Trong bài viết sau đây, MAN sẽ tổng hợp các mẫu tờ khai mới nhất và hướng dẫn chi tiết các bước tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến năm 2022.

Xác định nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hay theo quý

Hiện nay, tờ khai thuế TNCN hàng tháng và hàng quý đều có tất cả các chỉ tiêu trùng khớp nhau, ngoại trừ chỉ tiêu “Kỳ tính thuế”. Trước khi lựa chọn mẫu tờ khai phù hợp, bạn cần xác định xem doanh nghiệp mình nằm trong những đối tượng kê khai thuế TNCN theo tháng hay theo quý.

Trường hợp nộp tờ khai thuế TNCN theo quý

Các doanh nghiệp phải kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng quý thì cũng thuộc diện nộp tờ khai thuế TNCN hàng quý. Doanh nghiệp nằm trong diện này bao gồm:

 • Doanh nghiệp có tổng mức doanh thu hàng hóa, dịch vụ đạt được trong năm liền trước từ 50 tỷ đồng trở xuống.
 • Doanh nghiệp thành lập mới và đã đủ 12 tháng hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ năm dương lịch kế tiếp, doanh thu năm liền kề trước đó của doanh nghiệp sẽ được lấy làm cơ sở để xác định doanh nghiệp có phải nộp tờ khai thuế GTGT hàng tháng hay hàng quý hay không.

Trường hợp nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng

Đối với doanh nghiệp nộp tờ khai thuế GTGT hàng tháng thì sẽ chia thành 2 trường hợp:

 • Nếu số thuế TNCN cần nộp phát sinh trong tháng > 50.000 đồng: kê khai hàng tháng.
 • Nếu số thuế TNCN cần nộp phát sinh trong tháng < 50.000 đồng: kê khai hàng quý.
Xác định nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hay theo quý
Xác định doanh nghiệp cần nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng hay theo quý

Thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân

 • Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế TNCN hàng tháng thì thời hạn nộp là ngày 20 của tháng kế tiếp.
 • Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế TNCN hàng quý thì thời hạn nộp là ngày 30 của tháng kế tiếp quý đó.

Nên xem: Hoàn thuế thu cập cá nhân là gì?

Cơ sở lập tờ khai thuế TNCN

Để lập tờ khai thuế TNCN thì doanh nghiệp phải căn cứ trên bảng tính thuế thu nhập cá nhân hàng tháng hoặc hàng quý. Bảng tính thuế TNCN sẽ được xây dựng dựa vào bảng lương thực tế mà doanh nghiệp áp dụng hàng tháng hoặc hàng quý.

Thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân
Để lập tờ khai thuế TNCN thì doanh nghiệp phải căn cứ trên bảng tính thuế thu nhập cá nhân hàng tháng hoặc hàng quý

Tổng hợp các mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Mẫu số 02/KK-TNCN

Đây là mẫu tờ khai thuế TNCN được ban hành cùng với Thông tư 80/2021/TT-BTC. Thời hạn áp dụng mẫu tờ khai là từ ngày 29/09/2021.

Mẫu số 02/KK-TNCN áp dụng cho các cá nhân cư trú và không cư trú có thu nhập từ tiền công, tiền lương và kê khai trực tiếp thuế TNCN với cơ quan thuế.

Mẫu số 03/BĐS-TNCN

Mẫu tờ khai số 03/BĐS-TNCN được Bộ Tài chính ban hành cùng với Thông tư 80/2021/TT-BTC và có hiệu lực từ ngày 29/09/2021.

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân số 03/BĐS-TNCN áp dụng với những đối tượng là cá nhân có nguồn thu từ hoạt động nhận quà tặng, thừa kế là bất động sản hoặc chuyển nhượng bất động sản.

Mẫu số 04/CNV-TNCN

Mẫu tờ khai số 04/CNV-TNCN này do Bộ Tài chính ban hành cùng với Thông tư 80/2021/TT-BTC. Mẫu số 04/CNV-TNCN chính thức được áp dụng từ ngày 29/09/2021.

Tờ khai thuế TNCN mẫu 04/CNV-TNCN dành cho những cá nhân có nguồn thu từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán hoặc chuyển nhượng vốn góp. Mẫu tờ khai này có thể được sử dụng bởi cá nhân kê khai trực tiếp với cơ quan thuế hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền để kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân khác.

Mẫu số 04/ĐTV-TNCN

Đây là mẫu tờ khai được ban hành cùng với Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Thời hạn áp dụng của mẫu số 04/ĐTV-TNCN là từ ngày 29/09/2021.

Mẫu tờ khai này dành cho những cá nhân nhận được cổ tức dưới dạng chứng khoán, lợi tức ghi tăng vốn, cổ đông hiện hữu được thưởng chứng khoán khi chuyển nhượng. Ngoài ra, các cá nhân, tổ chức được ủy quyền kê khai và nộp thuế thay mặt cá nhân khác cũng có thể sử dụng mẫu này.

Mẫu số 04/ĐTV-TNCN
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 04/ĐTV-TNCN

Mẫu số 04/NNG-TNCN

Mẫu tờ khai 04/NNG-TNCN do Bộ Tài chính ban hành cùng với Thông tư 80/2021/TT-BTC, với thời hạn áp dụng từ ngày 29/09/2021.

Mẫu số 04/NNG-TNCN áp dụng cho những đối tượng là các cá nhân không cư trú và có thu nhập từ hoạt động kinh doanh, trúng thưởng từ nước ngoài, đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại.

Mẫu số 04/TKQT-TNCN

Một mẫu tờ khai thuế TNCN khác đó là mẫu số 04/TKQT-TNCN được ban hành cùng với Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mẫu tờ khai có hiệu lực từ ngày 29/09/2021 và áp dụng với những cá nhân nhận được quà tặng hoặc thừa kế không phải là bất động sản.

Mẫu số 05/KK-TNCN

Đây là mẫu tờ khai được Bộ Tài chính ban hành ngày 29/09/2021 kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Mẫu số 05/KK-TNCN dành cho những cá nhân, tổ chức trả thu nhập từ tiền công và tiền lương.

Mẫu số 06/TNCN

Mẫu số 06/TNCN do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC và có hiệu lực từ ngày 29/09/2021.

Mẫu tờ khai này dành cho những cá nhân, tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế đối với nguồn thu nhập từ hoạt động nhượng quyền thương mại, chuyển nhượng chứng khoán, đầu tư vốn, trúng thưởng của cá nhân cư trú và không cư trú, từ hoạt động kinh doanh của cá nhân không cư trú, các tổ chức nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú.

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/TNCN
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/TNCN

Các mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN 2022 mới nhất

Mẫu số 02/QTT-TNCN

Mẫu tờ khai quyết toán thuế này ban hành cùng với Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021. Mẫu số 02/QTT-TNCN được áp dụng dành cho những cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền công và tiền lương.

Mẫu số 05/QTT-TNCN

Đây là tờ khai quyết toán thuế TNCN được ban hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC, có hiệu lực thi hành từ ngày 29/09/2021.

Mẫu số 05/QTT-TNCN áp dụng cho những cá nhân, tổ chức trả thu nhập chịu thuế từ tiền công, tiền lương.

Mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN

Mẫu tờ khai số 08/UQ-QTT-TNCN do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 29/09/2021. Đây là tờ khai dành cho các cá nhân ủy quyền quyết toán thuế.

Mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN
Mẫu tờ khai ủy quyền quyết toán thuế số 08/UQ-QTT-TNCN

Các mẫu bảng kê chi tiết tờ khai quyết toán thuế TNCN

STT Tên mẫu bảng kê Mẫu số Nộp kèm theo Đối tượng áp dụng
1 Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc 02-1/BK-QTT-TNCN

46. BK 02-1.BK-QTT-TNCN

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 02/QTT-TNCN Người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
2 Bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 05-3/BK-QTT-TNCN

53. TK 04.TKQT-TNCN

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN Người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
3 Bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp TK 01 XSBHDC 43. BK 01-1 BK-XSBHDC Tờ khai 01/XSBHĐC thuộc hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế Đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp
4 Bảng kê chi tiết cá nhân chuyển nhượng vốn 04-1/CNV-TNCN

48. TK 04 CNV-TNCN 49. BK 04-1.CNV-TNCN

Tờ khai 04/CNV-TNCN Tổ chức kê khai và nộp thuế thay cho nhiều cá nhân
5 Bảng kê chi tiết kèm theo Tờ khai mẫu số 04/ĐTV-TNCN 04-1/ĐTV-TNCN

50. TK 04 .DTV-TNCN 51. BK 04-1.DTV-TNCN

Tờ khai mẫu số 04/ĐTV-TNCN Tổ chức kê khai và nộp thuế thay cho nhiều cá nhân
6 Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần 05-2/BK-QTT-TNCN

53. TK 04.TKQT-TNCN

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN) Cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần
7 Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu luỹ tiến từng phần 05-1/BK-QTT-TNCN

57. BK 05-1 BK-TNCN

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN Cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu luỹ tiến từng phần

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân online 2022

Có một số bảng kê chi tiết mà cá nhân cần điền khi quyết toán thuế TNCN
Có một số bảng kê chi tiết mà cá nhân cần điền khi quyết toán thuế TNCN

Bước 1: Truy cập trang thuế điện tử của Tổng cục thuế. Nếu chưa đăng ký thì bạn phải đăng ký rồi mới được đăng nhập.

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân online 2022
Đăng ký tài khoản trên trang thuế điện tử

Bước 2: Đăng nhập bằng cách điền Mã số thuế (MST), Mã kiểm tra rồi chọn Tiếp tục.

Đăng nhập vào trang thuế điện tử
Đăng nhập vào trang thuế điện tử

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, bạn click vào mục Quyết toán thuế ở menu phía trên rồi chọn Kê khai trực tuyến.

Chọn Kê khai trực tuyến trên website Thuế Việt Nam
Chọn Kê khai trực tuyến trên website Thuế Việt Nam

Bước 4: Điền thông tin tờ khai quyết toán thuế TNCN bao gồm:

Điền thông tin của tờ khai quyết toán thuế TNCN
Điền thông tin của tờ khai quyết toán thuế TNCN

– Tên người gửi: Được điền tự động dựa trên thông tin đăng ký thuế

– Địa chỉ liên hệ: Được điền tự động dựa trên thông tin đăng ký thuế (có thể thay đổi)

– Điện thoại liên lạc: Được điền tự động dựa trên thông tin đăng ký thuế (có thể thay đổi)

– Địa chỉ email: Được điền tự động dựa trên thông tin đăng ký thuế (có thể thay đổi)

 • Chọn tờ khai: 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế TNCN (TT80/2021)
Chọn cơ quan quyết toán thuế phù hợp
Chọn cơ quan quyết toán thuế phù hợp

– Chọn cơ quan quyết toán thuế: Lựa chọn tùy theo từng trường hợp. Cụ thể sẽ có 3 trường hợp ứng với 3 đối tượng như sau:

 • Trường hợp 1: Người nộp thuế có duy nhất 01 nguồn trực tiếp khai thuế trong năm do làm việc tại các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam hoặc nguồn từ nước ngoài (không khấu trừ tại nguồn).
 • Trường hợp 2: Người nộp thuế trực tiếp khai thuế trong năm có từ 02 nguồn trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp trong năm, vừa có thu nhập do tổ chức trả thu nhập đã khấu trừ.
Lựa chọn cơ quan thuế trường hợp 2
Lựa chọn cơ quan thuế trường hợp 2
 • Trường hợp 3: Người nộp thuế không trực tiếp khai thuế trong năm chỉ có nguồn thu nhập thuộc diện khấu trừ qua tổ chức trả thu nhập.
Chọn cơ quan thuế đối với trường hợp 3
Chọn cơ quan thuế đối với trường hợp 3
Chọn cơ quan thuế trường hợp 3
Chọn cơ quan thuế trường hợp 3

– Chọn trường hợp quyết toán: Bao gồm 3 lựa chọn đó là Quyết toán theo năm dương lịch, Quyết toán 12 tháng liên tục khác năm dương lịch và Quyết toán không đủ 12 tháng.

– Loại tờ khai: Tờ khai chính thức

– Năm quyết toán: Năm làm tờ khai

Rà soát lại thông tin và nhấn “Tiếp tục” để chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 5: Điền thông tin tờ khai quyết toán thuế:

[01] đến [06]: Điền tự động

[07] đến [08]: Chọn tỉnh/thành phố tại mục [08] trước rồi mới chọn quận/huyện ở mục [07].

[09]: Điền số điện thoại của người nộp thuế (NNT)

[10]: Số Fax của NNT (không bắt buộc)

[11]: Địa chỉ email của NNT (không bắt buộc)

[12] đến [14]: Thông tin về đại lý thuế (nếu có)

[15] đến [19]: Điền tự động

Điền các chỉ tiêu từ [20] đến [48]
Điền các chỉ tiêu từ [20] đến [48]
[20]: Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [20] = [21] + [23] (tự động điền sau khi nhập tổng TNCT tại mục [21])

[21]: Tổng TNCT: Điền chính xác dựa trên khoản TNCT đã phát sinh trong năm. Lưu ý:

 • Tổng TNCT là tổng cộng các khoản TNCT từ tiền lương, tiền công và các khoản TNCT có tính chất tiền lương, tiền công khác phát sinh tại Việt Nam.
 • Đơn vị trả thu nhập xuất chứng từ để cá nhân lấy thông tin và điền vào tờ khai.
[24]: Số người phụ thuộc: Nếu NNT đã đăng ký người phụ thuộc thì điền vào mục này

[25]: Các khoản giảm trừ [25] = [26] + [27] + [28] + [29] + [30]

Mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân được mặc định là 132 triệu đồng/năm. Mức giảm trừ này chỉ được điều chỉnh nếu:

 • Có người phụ thuộc tại mục [27]
 • NNT đã đóng các khoản tiền từ thiện, nhân đạo, khuyến học và kê khai tại mục [28]
 • Có các khoản đóng bảo hiểm được trừ tại mục [29]
 • Có các khoản đóng hưu trí tự nguyện được trừ tại mục [30]
[31]: Tổng thu nhập tính thuế [31] = [20] – [22] – [25]: Điền tự động

[32]: Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ: Điền tự động

[33]: Tổng số thuế đã nộp trong kỳ [33] = [34] + [35] + [36] – [37] – [38]: Được điền tự động sau khi đã nhập các chỉ tiêu từ [34] đến [38] [34]: Số thuế đã khấu trừ tại cơ quan trả thu nhập: Nhập chính xác dựa trên chứng từ khấu trừ thuế

[35]: Số thuế đã nộp trong năm không thông qua cơ quan trả thu nhập.

[36]: Số thuế đã nộp ở nước ngoài được trừ (nếu có)

[37]: Số thuế đã khấu trừ và nộp tại nước ngoài bị trùng do quyết toán vắt năm.

[38]: Số thuế đã nộp trong năm không thông qua đơn vị trả thu nhập bị trùng do quyết toán vắt năm.

[39]: Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [39] = [40] + [41] [40]: Số thuế phải nộp bị trùng do quyết toán vắt năm

[41]: Tổng số thuế TNCN được giảm khác

[42]: Tổng số thuế còn lại phải nộp trong kỳ [42] = ([32] – [33] – [39]) >0

[43]: Số thuế được miễn do NNT có số tiền thuế phải nộp sau khi quyết toán nhỏ hơn hoặc bằng 50.000 đồng  (0 < [42] ≤ 50.000 đồng)

[44]: Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ [44] = ([32] – [33] – [39]) <0

[45]: Tổng số thuế yêu cầu hoàn trả  [45] = [46] + [47] [46]: Số thuế hoàn trả cho NNT

[47]: Số thuế bù trừ cho các khoản nộp ngân sách nhà nước (NSNN) khác

[48]: Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh trong kỳ sau [48] = [44] – [45]

Nhấn nút Hoàn thành kê khai sau khi đã điền đầy đủ thông tin.

Nhấn nút Hoàn thành kê khai
Nhấn nút Hoàn thành kê khai

Bước 6: Nhấn nút Kết xuất XML.

Bước 7: Nhấn vào Nộp tờ khai và điền Mã kiểm tra, sau đó chọn Tiếp tục.

Hệ thống sẽ gửi thông báo nếu tờ khai quyết toán thuế được nộp thành công.

Bước 8: Sau khi đã kết xuất XML thành công, file tờ khai sẽ được lưu về thiết bị của bạn dưới định dạng XML.

Để mở tệp XML, bạn cần tải ứng dụng iTaxViewer. Hãy mở file và in ra 2 bản, có chữ ký của người nộp thuế.

Bước 9: NNT cầm theo tờ khai quyết toán thuế, chứng từ khấu trừ thuế, CMND/CCCD đến nộp tại Bộ phận một cửa của Cơ quan Thuế.

Trên đây là những thông tin cần biết về tờ khai thuế thu nhập cá nhân và cách điền tờ khai quyết toán thuế TNCN. Đừng quên tổng đài +84 (0) 903 963 163 của MAN luôn hoạt động 24/7 để tư vấn và hỗ trợ quý khách giải quyết mọi vướng mắc trong quá trình kê khai, quyết toán thuế.

Ban biên tập: Man.net.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn trên trang web của Man.net.vn
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!