Theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 10/2/2022 của Chính phủ, một số ngành hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) là 8% từ ngày 1/3/2022 đến ngày 31/12/2022. Đây là một trong những chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng trong bối cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, trong quá trình lập và phát hành hóa đơn áp dụng thuế suất 8%, có thể xảy ra những sai sót về số tiền, số lượng, tên hàng hóa, dịch vụ… Điều này không những ảnh hưởng đến quyền lợi của người mua và người bán, mà còn gây khó khăn cho việc quản lý thuế của cơ quan thuế.

Vậy, nếu phát hiện có sai sót về hóa đơn áp dụng thuế suất 8%, doanh nghiệp cần làm gì để điều chỉnh hoặc thay thế? Có những quy định nào của cơ quan thuế liên quan đến vấn đề này? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau.

Quy định chung về hóa đơn

Theo Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/7/2019 của Bộ Tài chính, hóa đơn là một loại chứng từ kế toán được lập ra khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ để chứng minh quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan. Hóa đơn có thể là hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử.

Hóa đơn phải được lập theo mẫu hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành hoặc theo mẫu hóa đơn do người bán tự thiết kế và được cơ quan thuế thông báo cho phép sử dụng. Hóa đơn phải ghi rõ các thông tin như số hiệu, ngày tháng, tên, mã số thuế, địa chỉ của người bán và người mua, tên hàng hóa, dịch vụ, số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất GTGT, tiền thuế GTGT…

Hóa đơn phải được lập trước khi giao hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ hoặc không muộn hơn 24 giờ kể từ khi giao hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ. Hóa đơn phải được gửi cho người mua và cơ quan thuế theo quy định.

Quy định về điều chỉnh hoặc thay thế hóa đơn

Trong trường hợp người bán phát hiện có sai sót về hóa đơn đã phát hành cho người mua, thì được điều chỉnh hoặc thay thế hóa đơn theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 68/2019/TT-BTC. Theo đó:

  • Điều chỉnh hóa đơn: áp dụng đối với những sai sót không ảnh hưởng đến tiền hàng và thuế GTGT phải nộp, như sai tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán hoặc người mua, sai tên hàng hóa, dịch vụ… Người bán phải lập hóa đơn điều chỉnh ghi rõ số hiệu và ngày tháng của hóa đơn cần điều chỉnh, nội dung điều chỉnh và lý do điều chỉnh. Hóa đơn điều chỉnh phải được gửi cho người mua và cơ quan thuế như hóa đơn ban đầu.
  • Thay thế hóa đơn: áp dụng đối với những sai sót ảnh hưởng đến tiền hàng và thuế GTGT phải nộp, như sai số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất GTGT, tiền thuế GTGT… Người bán phải lập hóa đơn thay thế ghi rõ số hiệu và ngày tháng của hóa đơn cần thay thế, số tiền trước và sau khi thay thế, số tiền chênh lệch và lý do thay thế. Hóa đơn thay thế phải được gửi cho người mua và cơ quan thuế như hóa đơn ban đầu.

Ngoài ra, người bán cũng phải kê khai điều chỉnh hoặc thay thế hóa đơn tại kỳ tính thuế có sai sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Theo đó, người bán phải kê khai số tiền chênh lệch giữa hóa đơn ban đầu và hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế vào tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế có sai sót. Nếu chênh lệch làm tăng thuế GTGT phải nộp, người bán phải nộp bổ sung thuế GTGT và lãi chậm nộp (nếu có). Nếu chênh lệch làm giảm thuế GTGT phải nộp, người bán được khấu trừ vào thuế GTGT của kỳ tính thuế tiếp theo.

Quy định về điều chỉnh hoặc thay thế hóa đơn áp dụng thuế suất 8%

Việc điều chỉnh hoặc thay thế sai sót đối với hóa đơn áp dụng thuế suất 8% theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP đã được Tổng cục Thuế hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 2121/TCT-CS ngày 29/5/2023. Theo đó:

  • Trường hợp sau ngày 31/12/2022, doanh nghiệp mới phát hiện hóa đơn 8% đã lập có sai sót phải điều chỉnh hoặc thay thế, nếu sai sót không ảnh hưởng đến tiền hàng và thuế GTGT phải nộp hoặc điều chỉnh giá tính thuế (ví dụ: sai tên hàng hóa, dịch vụ) thì hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế cũng được áp dụng thuế suất 8%.
  • Tuy nhiên, nếu sai sót về số lượng hàng dẫn đến sai sót về tiền hàng và thuế GTGT phải nộp (ví dụ: thiếu ghi số lượng hàng) thì hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế phải áp dụng thuế suất theo quy định tại thời điểm điều chỉnh hoặc thay thế.

Kết luận

Hóa đơn là một loại chứng từ kế toán quan trọng, liên quan đến việc kê khai, nộp thuế GTGT của doanh nghiệp. Khi sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định của cơ quan thuế về việc lập, phát hành, quản lý và điều chỉnh hoặc thay thế hóa đơn. Đặc biệt, khi có sai sót về hóa đơn áp dụng thuế suất 8%, doanh nghiệp cần lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế để tránh những hậu quả không mong muốn.

Tài liệu: Công văn số 63648CTHN-TTHT

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!