Công thức tính thuế xuất nhập khẩu theo quy định hiện hành 2024 mà doanh nghiệp nào cũng cần biết. Mời bạn xem công thức và phương pháp tính chi tiết trong bài viết sau đây của MAN – Master Accountant Network.

Thông tin về vai trò, đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu

Trước khi đi vào các công thức tính thuế xuất nhập khẩu chúng ta sẽ tìm hiểu thuế xuất nhập khẩu được định nghĩa là gì? Thuế xuất nhập khẩu là một loại thuế gián thu, được thu từ các mặt hàng được phép xuất, nhập khẩu qua biên giới của lãnh thổ Việt Nam, thuế này độc lập trong hệ thống pháp luật thuế Việt Nam và các nước khác trên thế giới.

Xem thêm: Phân biệt thuế trực thu và thuế gián thu: Dễ hiểu, chính xác nhất

Một số vai trò cơ bản của thuế xuất nhập khẩu:

 • Đây là cơ sở để nhà nước có thể dễ dàng kiểm soát được số lượng, chất lượng cũng như tác động của các loại hàng hóa được phép xuất nhập khẩu đối với thị trường lãnh thổ Việt Nam.
 • Thuế góp phần định hướng tiêu dùng và điều tiết kinh doanh, có vai trò quan trọng trong việc giúp nhà nước cân bằng cán cân trong thanh toán quốc tế.
 • Góp phần phát triển cùng bảo hộ nền sản xuất hàng hóa trong nước, khuyến khích hoạt động xuất khẩu, đồng thời thu hút nguồn đầu tư trực tiếp từ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài.
Một số thông tin và đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu
Một số thông tin và đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu

Đối tượng sẽ chịu thuế xuất khẩu và nhập khẩu:

Tại điều 2 của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 có quy định về đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu như sau:

 • Các loại hàng hóa xuất hoặc nhập khẩu (NK) qua biên giới, cửa khẩu Việt Nam.
 • Những hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường kinh tế trong nước, mặt hàng xuất khẩu (XK) từ thị trường trong nước vào khu vực phi thuế quan.
 • Hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu tại chỗ và những hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền phân phối.

Bên cạnh đó, đối tượng phải chịu thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu không áp dụng đối với những trường hợp sau đây:

 • Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh, trung chuyển;
 • Hàng hóa xuất khẩu từ trong khu phi thuế quan ra thị trường nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ thị trường nước ngoài vào trong khu phi thuế quan và chỉ dùng trong khu phi thuế quan; những hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này đến khu phi thuế quan khác;
 • Hàng hóa viện trợ không hoàn lại, hàng hóa viện trợ nhân đạo;
 • Phần dầu khí xuất khẩu được sử dụng để chi trả thuế tài nguyên cho Nhà nước.

Công thức sử dụng tính các loại thuế xuất/nhập khẩu

Đối với mỗi loại thuế khác nhau sẽ áp dụng công thức tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu khác nhau:

Công thức tính thuế xuất nhập khẩu được sử dụng theo chuẩn mới nhất:

Thuế Nhập khẩu/Thuế Xuất Khẩu = Thuế suất x Trị giá tính thuế

Ta có:

Trị giá tính thuế = Tiền hàng + các khoản phải cộng + cước vận chuyển quốc tế theo điều kiện giao hàng.

Thuế suất: sẽ tùy thuộc vào mã HS code để tra cứu ra mức thuế suất, hoặc là hàng hóa có C/O ưu đãi sẽ áp dụng mức thuế suất nào của hàng có C/O.

Công thức sử dụng tính thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa

Thuế tiêu thụ đặc biệt = Thuế suất x Trị giá tính thuế.Thuế tiêu thụ đặc biệt

Ta có:

Trị giá tính thuế.Thuế tiêu thụ đặc biệt là trị giá tính thuế thuế tiêu thụ đặc biệt = (Thuế Nhập khẩu + Trị giá tính thuế nhập khẩu) x Thuế suất

Công thức cơ bản cần nắm khi tiến hành tính thuế nhập, xuất khẩu
Công thức cơ bản cần nắm khi tiến hành tính thuế nhập, xuất khẩu

Công thức tính thuế về bảo hộ, chống bán phá giá

Thuế bảo hộ = Trị giá tính thuế thuế Nhập khẩu x Thuế suất.Thuế bảo hộ

Ta có:

Trị giá tính thuế Nhập khẩu là trị giá tính thuế nhập khẩu của hàng hóa.

Thuế suất.Thuế bảo hộ là thuế suất thuế bảo hộ (tra trong biểu thuế xuất nhập khẩu).

Công thức tính thuế về bảo vệ môi trường (BVMT)

Thuế BVMT = Trị giá tính thuế x Thuế BVMT = Thuế suất tuyệt đối x số lượng hàng

Công thức tính thuế GTGT hàng nhập khẩu, VAT đối với các hàng hóa nhập khẩu

Thuế giá trị gia tăng = (Trị giá tính thuế nhập khẩu + Thuế Nhập khẩu + Thuế tiêu thụ đặc biệt + Thuế bảo hộ + Thuế bảo vệ môi trường) x Thuế suất.Thuế GTGT

Ta có:

Thuế suất.Thuế GTGT là thuế suất thuế giá trị gia tăng (Tra trong biểu thuế xuất nhập khẩu).

Lưu ý về những công thức tính thuế nhập khẩu, xuất khẩu trên:

 • Bạn cần tính thuế theo như trình tự trên mới có thể tìm ra được kết quả chính xác.
 • Với mỗi loại hàng hóa khác nhau, sẽ phải chịu những loại thuế xuất khẩu, nhập khẩu khác nhau. Tra cứu trong Biểu thuế xuất nhập khẩu, bạn sẽ biết được hàng hóa đó phải chịu các loại thuế nào.
 • Để xác định được mức thuế suất (TS) của các hàng hóa xuất nhập khẩu, bạn cần tra trong quyển biểu thuế xuất nhập khẩu.

Căn cứ sử dụng để tính thuế xuất nhập khẩu hàng hóa

Theo quy định tại điều 5 của Luật Thuế xuất khẩu (TXK), thuế nhập khẩu (TNK) năm 2016, căn cứ dùng tính thuế xuất nhập khẩu (TXNK) như sau:

– Số tiền của TXK và TNK được tính căn cứ dựa vào trị giá tính thuế và TS theo tỷ lệ phần trăm của từng loại hàng hóa tại thời điểm tính thuế.

Thuế suất đối với các mặt hàng hóa XK đề cặp, quy định cụ thể quy định cho từng loại tại biểu thuế XK.

Với trường hợp hàng hóa được XK sang vùng lãnh thổ hoặc sang nước, nhóm nước có thỏa thuận ưu đãi đối với TXK trong mối quan hệ thương mại đối với Việt Nam thì sẽ được thực hiện theo như các thỏa thuận đó.

Căn cứ dùng tính thuế xuất nhập khẩu theo quy định Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Căn cứ dùng tính thuế xuất nhập khẩu theo quy định Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

– Thuế suất với hàng hóa nhập khẩu gồm TS thông thường, TS ưu đãi đặc biệt, TS ưu đãi được áp dụng cụ thể như sau:

 • TS ưu đãi sẽ áp dụng với những mặt hàng NK có xuất xứ từ nhóm nước, nước hoặc là vùng lãnh thổ đang thực hiện đối xử tối huệ quốc trong mối quan hệ thương mại đối với đất nước Việt Nam; những hàng hóa từ khu phi thuế quan NK vào trong nước đáp ứng đủ Điều kiện xuất xứ từ nhóm nước, nước hoặc là vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong mối quan hệ thương mại với đất nước Việt Nam;
 • TS ưu đãi đặc biệt sẽ áp dụng đối với những hàng hóa NK có xuất xứ từ nhóm nước, nước hoặc vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận trong quan hệ thương mại Việt Nam về ưu đãi đặc biệt với TNK; những hàng hóa từ khu phi thuế quan được NK vào trong nước đáp ứng đủ Điều kiện xuất xứ từ nhóm nước, nước hoặc là vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về TNK trong mối quan hệ thương mại với Việt Nam;
 • TS thông thường sẽ áp dụng với hàng hóa NK không thuộc các trường hợp quy định tại điểm a và b của Khoản này. TS thông thường sẽ được quy định bằng 150% TS ưu đãi của từng loại hàng hóa tương ứng. Trường hợp mức TS ưu đãi bằng 0%, Thủ tướng Chính phủ sẽ căn cứ vào quy định trong điều 10 của Luật TXK, TNK năm 2016 để quyết định việc áp dụng mức TS thông thường.

Phương pháp để tính thuế nhập khẩu và xuất khẩu

Bạn có thể sử dụng 3 phương pháp sau đây để tính thuế của hàng xuất, nhập khẩu. Cụ thể như sau:

Phương pháp dùng để tính thuế XNK theo tỷ lệ phần trăm (%)

Thuế xuất nhập khẩu của hàng hóa phải nộp = Thuế suất theo tỷ lệ % x Trị giá tính thuế

Với:

 • Trị giá tính thuế XK, NK là trị giá hải quan theo như quy định của luật hải quan hiện hành;
 • Thuế suất theo tỷ lệ % của từng loại hàng hóa có thể thay đổi tại từng thời điểm tính thuế khác nhau.
Có 3 phương pháp dùng để để tính thuế của hàng xuất và nhập khẩu
Có 3 phương pháp dùng để để tính thuế của hàng xuất và nhập khẩu

Phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu tuyệt đối

Phương pháp tính này là việc ấn định số tiền thuế xuất nhập khẩu nhất định trên một đơn vị hàng hóa XNK. Số thuế được xác định khi áp dụng theo phương pháp này là:

Thuế xuất nhập khẩu của hàng hóa phải nộp = Mức thuế tuyệt đối x Lượng hàng hóa thực tế xuất, nhập khẩu

Với mức thuế tuyệt đối tại từng thời điểm tính thuế có thể thay đổi được.

Phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu hỗn hợp

Phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu hỗn hợp là việc áp dụng đồng thời phương pháp là phương pháp tính thuế tuyệt đối và phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm.

Số thuế áp dụng theo phương pháp tính thuế hỗn hợp được xác định chính là tổng số thuế XNK theo số thuế tuyệt đối và tỷ lệ phần trăm.

Trên đây, MAN – Master Accountant Network đã có hướng dẫn chi tiết về phương pháp và công thức tính thuế xuất nhập khẩu. Nếu cần hỗ trợ bất cứ vấn đề nào, bạn có thể comment đặt câu hỏi dưới bài viết này.

Đọc thêm: Dịch Vụ Báo Cáo Thuế chuyên nghiệp tại MAN

Ban biên tập: MAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.