Tiền thuê đất là một khoản chi phí phải trả cho Nhà nước khi sử dụng đất do Nhà nước cho thuê trực tiếp dưới hình thức trả tiền thuê hàng năm. Tiền thuê đất được tính theo diện tích, mục đích sử dụng, vị trí và thời hạn sử dụng đất. Tiền thuê đất phải nộp đầy đủ và đúng hạn theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn trong việc thanh toán tiền thuê đất. Để hỗ trợ cho các đối tượng này, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 3/10/2023 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về các nội dung chính của Quyết định này, bao gồm:

 • Đối tượng được giảm tiền thuê đất
 • Mức giảm tiền thuê đất
 • Thời gian áp dụng chính sách giảm tiền thuê đất
 • Thủ tục xin giảm tiền thuê đất

Tài liệu: Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 3/10/2023

Đối tượng được giảm tiền thuê đất

Theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg , các đối tượng được xét giảm tiền thuê đất năm 2023 bao gồm:

 • Tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức trả tiền thuê hàng năm.
 • Bao gồm cả các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước cho thuê lại hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Mức giảm tiền thuê đất

Theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg , mức giảm tiền thuê đất áp dụng trong năm 2023 là 30%.

Mức giảm 30% chỉ được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023, không giảm cho số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc/và được khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định về tiền thuê đất thì mức giảm 30% được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và được khấu trừ (trừ số tiền thuê đất được giảm theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg.

Thời gian áp dụng chính sách giảm tiền thuê đất

Theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg , chính sách giảm tiền thuê đất được áp dụng trong năm 2023.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2023.

Năm 2022, Chính phủ cũng đã giảm 30% tiền thuê đất theo quy định tại Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 30/1/2023  và Quyết định 01/2023/QĐ-TTg .

Thủ tục xin giảm tiền thuê đất

Để được giảm tiền thuê đất năm 2023, người thuê đất phải làm các bước sau:

 • Bước 1: Lập Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg .
 • Bước 2: Nộp Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 kèm theo các chứng từ liên quan (nếu có) cho cơ quan quản lý đất đai cấp huyện.
 • Bước 3: Cơ quan quản lý đất đai cấp huyện xem xét, kiểm tra và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023.
 • Bước 4: Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 và gửi bản sao cho cơ quan thuế và người thuê đất.
 • Bước 5: Người thuê đát dựa vào Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 đã được phê duyệt để tính toán và nộp tiền thuê đất đã được giảm cho cơ quan thuế.

Thời hạn nộp Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 chậm nhất là ngày 31/3/2024.

Kết luận

Tiền thuê đất là một khoản chi phí phải trả cho Nhà nước khi sử dụng đất do Nhà nước cho thuê trực tiếp dưới hình thức trả tiền thuê hàng năm. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Chính phủ đã ban hành chính sách giảm tiền thuê đất của năm 2023 để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn trong việc thanh toán tiền thuê đất. Để được giảm tiền thuê đất, người thuê đất phải tuân thủ các quy định về điều kiện, mức giảm, thời gian áp dụng và thủ tục xin giảm của cơ quan hải quan.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!