Trong bối cảnh kinh tế hiện đại, việc quản lý thuế và các khoản trợ cấp thôi việc trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Công văn số 911/TCT-DNNCN ngày 11/3/2024 của Tổng cục Thuế đã đưa ra hướng dẫn cụ thể về việc này, nhất là trong trường hợp các công ty Việt Nam chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động nước ngoài.

Tìm hiểu về trợ cấp thôi việc từ nguồn dự phòng

Trợ cấp thôi việc là một phần không thể thiếu trong quyền lợi của người lao động khi kết thúc hợp đồng lao động. Đối với các công ty, việc trích lập một quỹ dự phòng để chi trả cho người lao động khi họ thôi việc là một thực tiễn phổ biến. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu khoản trợ cấp này có phải chịu thuế hay không?

Công văn 911/TCT-DNNCN và hướng dẫn về thuế

Theo Công văn số 911/TCT-DNNCN, các công ty cần căn cứ vào quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 và điểm b khoản 2 Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC để xác định thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản trợ cấp thôi việc. Đồng thời, Điều 1 Thông tư 103/2014/TT-BTC cũng cần được áp dụng để xác định thuế nhà thầu trong trường hợp này.

Thuế TNCN và thuế nhà thầu đối với trợ cấp thôi việc

Dựa trên các thông tư nêu trên, có thể hiểu rằng:
  • Khoản trợ cấp thôi việc từ nguồn dự phòng không phải chịu thuế TNCN nếu nó tuân thủ theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.
  • Đối với thuế nhà thầu, các công ty cần xác định rõ ràng dựa trên các quy định hiện hành để đảm bảo tuân thủ chính sách thuế.

Kết luận

Công văn số 911/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế đã cung cấp một hướng dẫn rõ ràng về việc xử lý thuế đối với trợ cấp thôi việc từ nguồn dự phòng. Điều quan trọng là các công ty cần nắm vững và tuân thủ các quy định để đảm bảo quyền lợi cho người lao động cũng như tuân thủ đúng chính sách thuế của nhà nước.
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!