Trong kinh doanh, việc áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) đã phổ biến trong nhiều năm nay, tuy nhiên mẫu hóa đơn thì luôn được cập nhật và thay đổi. Từ ngày 01 tháng 07 năm 2022, mẫu hóa đơn điện tử mới sẽ được thay thế, theo thông báo số 8625/TB-CTTPHCM của Cục Thuế TP. HCM vào ngày 01 tháng 06 năm 2022.

Hóa đơn điện tử mẫu cũ sẽ mất giá trị từ ngày 01/07/2023

Theo thông báo trên, việc hướng dẫn, sử dụng và điều chỉnh thông tin hóa đơn sẽ được thực hiện theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC. Dựa vào quy định đã được hướng dẫn rõ, tất cả Doanh nghiệp phải chuyển đổi sang mẫu hóa đơn mới trước ngày 01 tháng 07 năm 2022 vì hóa đơn điện tử mẫu cũ đã hết giá trị sử dụng.

Kể từ thời điểm bắt buộc áp dụng sử dụng hóa đơn mới, giá trị mẫu hóa đơn cũ sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn vì thế Doanh nghiệp phải có trách nhiệm gửi thông báo hủy đến Cơ quan Thuế.

Hóa đơn điện tử mẫu cũ sẽ mất giá trị từ ngày 01/07/2022
Hóa đơn điện tử mẫu cũ sẽ mất giá trị từ ngày 01/07/2023

Quy định về việc thông báo thay đổi ký hiệu của Hóa đơn điện tử

Trong trường hợp Doanh nghiệp có sự thay đổi về ký hiệu của HĐĐT đã đăng ký sử dụng, thì không cần làm thủ tục đăng ký thay đổi thông tin. Mặc khác, khi Doanh nghiệp muốn bổ sung thêm loại HĐĐT dựa vào khoản 5 Điều 8 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì buộc phải thực hiện việc đăng ký thay đổi. Theo quy định, hóa đơn được làm theo mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT đã được ban hành tại Phụ lục IA.

Quy định về việc thông báo thay đổi nhà cung cấp phần mềm hóa đơn

Với yêu cầu về chất lượng, các Doanh nghiệp hoàn toàn có thể lựa chọn một hoặc nhiều nhà cung cấp phần mềm hóa đơn, đáp ứng được nhu cầu của Doanh nghiệp và được cấp phép bởi Nhà nước. Doanh nghiệp được phép đồng thời sử dụng nhiều phần mềm hóa đơn của nhiều nhà cung cấp của cùng đơn vị chữ ký số mà không cần thông báo thay đổi thôi tin. Trong trường hợp thay đổi đơn vị cung cấp chữ ký số dẫn đến chữ ký số thay đổi thì phải thực hiện việc khai báo với Cơ quan Thuế. 

Nếu như do thay đổi địa chỉ email trên tờ khai đăng ký sử dụng HĐĐT, khiến cho Doanh nghiệp không nhận được các thông báo từ Cơ quan Thuế, thì Doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện việc đăng ký lại thông tin email mới theo mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT.

Các địa điểm kinh doanh buộc phải bỏ hóa đơn giấy, thay bằng hóa đơn điện tử

Theo như quy định mới bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử trong kinh doanh và bán hàng thì hóa đơn điện tử sẽ phải được sử dụng cho toàn bộ cơ sở, địa điểm kinh doanh có hoạt động bán hàng, chịu  sự quản lý quy trình kinh doanh bởi Nhà nước, liên quan đến GTGT đầu ra, đầu vào và đăng ký khai, nộp thuế GTGT riêng thì bắt buộc phải đăng ký sử dụng HĐĐT riêng.

Trong Công văn được ban hành bởi Thủ tướng Chính phủ, một số nội dung như: chuẩn dữ liệu HĐĐT; cách ghi thuế GTGT trên hóa đơn; xuất HĐĐT khi trả lại hàng; xuất HĐĐT cho hàng xuất khẩu; xuất HĐĐT khi bán hàng có chiết khấu; xử lý HĐĐT bị sai sót;…cũng được đề cập đến và đưa ra các hướng dẫn thực hiện cụ thế.

Trong thời đại 4.0, việc nhà nước quyết định thay thế hóa đơn giấy bằng hóa đơn điện tử để dễ kiểm soát hơn là điều nên làm. Các quy định về hóa đơn điện tử mẫu mới thay cho mẫu hóa đơn cũ cũng được hướng dẫn cụ thể. Mặc khác, chắc chắn sẽ gây ra những bất cập nhỏ trong hoạt động tại nhiều cửa hàng, cơ sở kinh doanh. Tuy nhiên, đây là việc cần thiết phải đổi mới trong thời đại công nghệ số hóa.

Ban biên tập: Man.net.vn

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.