Quá trình chuyển đổi báo cáo tài chính từ chế độ kế toán Việt Nam (VAS) sang chuẩn mực kiểm toán quốc tế (IFRS) là một quá trình phức tạp nhằm đảm bảo sự tương thích và so sánh được giữa thông tin tài chính của một doanh nghiệp với các doanh nghiệp quốc tế khác

I. Giới thiệu về chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS

A. Mục đích của việc chuyển đổi

Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS (Việt Nam Accounting Standards – Tiêu chuẩn kế toán Việt Nam) sang IFRS (International Financial Reporting Standards – Tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế) có mục đích chính là nâng cao tính quốc tế, đồng nhất và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế trong việc báo cáo tài chính của một tổ chức, công ty hay doanh nghiệp. Mục tiêu của việc chuyển đổi bao gồm:

 • Tăng tính khả thi so sánh: Bằng cách sử dụng IFRS, doanh nghiệp có thể so sánh hiệu quả với các công ty quốc tế khác và thu hút đầu tư nước ngoài dễ dàng hơn. Điều này cung cấp một cơ sở dữ liệu chung cho việc so sánh và đánh giá hiệu suất tài chính.
 • Nâng cao khả năng thu hút vốn: Khi doanh nghiệp chuyển đổi sang IFRS, nó có thể thu hút vốn đầu tư từ các thị trường quốc tế. Các nhà đầu tư quốc tế thường ưu tiên đầu tư vào các công ty có báo cáo tài chính tuân thủ IFRS, do đó chuyển đổi giúp mở rộng cơ hội tài chính cho doanh nghiệp.
 • Tăng tính minh bạch: IFRS được thiết kế để cung cấp thông tin tài chính chi tiết và rõ ràng hơn. Điều này giúp tăng tính minh bạch và đáng tin cậy của thông tin tài chính, tạo điều kiện cho người dùng báo cáo tài chính hiểu rõ hơn về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

B. Đối tượng sử dụng dịch vụ

Các đối tượng sử dụng dịch vụ chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS có thể bao gồm:

 • Các công ty niêm yết: Các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán quốc tế thường yêu cầu báo cáo tài chính theo IFRS. Để thỏa mãn yêu cầu này, công ty cần chuyển đổi từ VAS sang IFRS để đáp ứng các quy định và quy tắc của sàn giao dịch.
 • Các công ty quốc tế: Các công ty có hoạt động kinh doanh trên quy mô quốc tế hoặc có kế hoạch mở rộng ra nước ngoài thường cần chuyển đổi sang IFRS. Điều này giúp họ tiêu chuẩn hóa báo cáo tài chính của mình với các tiêu chuẩn quốc tế và tạo sự tin tưởng cho các bên liên quan.
 • Ngân hàng và tổ chức tài chính: Các tổ chức tài chính thường áp dụng IFRS để báo cáo tài chính của mình. Chuyển đổi từ VAS sang IFRS giúp họ đáp ứng các yêu cầu quy định của ngành và tăng tính đồng nhất trong việc so sánh thông tin tài chính của các tổ chức tài chính khác nhau.
 • Các tổ chức chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính: Các công ty tư vấn tài chính và kiểm toán thường cung cấp dịch vụ chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS cho các doanh nghiệp khác. Họ có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm trong việc thực hiện quy trình chuyển đổi để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định.

II. Tầm quan trọng của việc chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS

A. Nâng cao tính minh bạch và uy tín của báo cáo tài chính

Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS giúp nâng cao tính minh bạch và uy tín của thông tin tài chính. IFRS cung cấp các quy định chi tiết hơn và nguyên tắc báo cáo tài chính rõ ràng hơn, giúp người dùng báo cáo tài chính hiểu rõ hơn về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này tạo lòng tin cho các bên liên quan như cổ đông, nhà đầu tư, ngân hàng, và đối tác kinh doanh.

B. Mở rộng cơ hội huy động vốn quốc tế

Khi chuyển đổi sang IFRS, doanh nghiệp có thể mở rộng cơ hội huy động vốn từ các thị trường quốc tế. Các nhà đầu tư quốc tế thường ưu tiên đầu tư vào các công ty có báo cáo tài chính tuân thủ IFRS vì tính quốc tế và đáng tin cậy của nó. Việc sử dụng IFRS giúp tăng khả năng thu hút vốn đầu tư và mở rộng phạm vi huy động vốn của doanh nghiệp.

C. Thích ứng với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế

Việc chuyển đổi từ VAS sang IFRS là một phần của xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế. IFRS là tiêu chuẩn báo cáo tài chính được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu và được công nhận bởi nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế. Chuyển đổi giúp các doanh nghiệp thích ứng và tuân thủ quy định quốc tế, tạo điều kiện cho họ tham gia vào các hoạt động kinh doanh và giao dịch quốc tế một cách linh hoạt hơn.

Tổng quát, việc chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS có tầm quan trọng lớn trong việc nâng cao tính minh bạch, uy tín, mở rộng cơ hội huy động vốn quốc tế và thích ứng với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế.

III. Quy trình chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS

A. Đánh giá tình hình hiện tại của báo cáo tài chính theo VAS

Bước đầu tiên trong quy trình chuyển đổi là đánh giá tình hình hiện tại của báo cáo tài chính theo VAS. Điều này bao gồm việc xem xét và hiểu các nguyên tắc, quy định và phương pháp kế toán được áp dụng theo VAS.

B. Xác định các khoản chênh lệch giữa VAS và IFRS

Sau khi đánh giá tình hình hiện tại, cần xác định các khoản chênh lệch giữa VAS và IFRS. Điều này bao gồm việc so sánh các quy định và nguyên tắc kế toán của cả hai tiêu chuẩn và xác định các điểm khác biệt quan trọng trong việc báo cáo tài chính.

C. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết để tuân thủ IFRS

Bước tiếp theo là thực hiện các điều chỉnh cần thiết để tuân thủ IFRS. Các điều chỉnh này có thể bao gồm việc điều chỉnh giá trị tài sản, định giá lại các hợp đồng, thay đổi phương pháp tính toán các khoản thu, chi và chi phí. Các điều chỉnh này phải được thực hiện theo quy định và hướng dẫn của IFRS.

D. Lập báo cáo tài chính theo IFRS và kiểm toán

Sau khi thực hiện các điều chỉnh, tiến hành lập báo cáo tài chính theo IFRS. Báo cáo tài chính này phải tuân thủ các quy định, nguyên tắc và yêu cầu báo cáo của IFRS. Sau đó, báo cáo tài chính sẽ được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định.

Quy trình chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS yêu cầu kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm về cả hai tiêu chuẩn kế toán. Do đó, thường cần sự hỗ trợ từ các chuyên gia tài chính và kiểm toán để thực hiện quy trình chuyển đổi này một cách chính xác và hiệu quả.

IV. Công việc phải làm khi khi sử dụng Hỗ trợ chuyển đổi báo cáo tài chính được lập theo chế độ kế toán việt nam (VAS) sang chuẩn mực kiểm toán quốc tế (IFRS)

Khi sử dụng hỗ trợ chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS, có một số công việc cần được thực hiện để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra thành công. Dưới đây là những công việc quan trọng cần được thực hiện:

 1. Xác định mục tiêu chuyển đổi: Xác định rõ mục tiêu và lý do chuyển đổi từ VAS sang IFRS. Điều này giúp tập trung vào các kết quả cần đạt được và hướng dẫn quy trình chuyển đổi.
 2. Xác định phạm vi chuyển đổi: Xác định các báo cáo tài chính cụ thể cần được chuyển đổi từ VAS sang IFRS. Điều này bao gồm việc xác định các loại tài sản, nguồn vốn, thu nhập và chi phí mà quá trình chuyển đổi sẽ ảnh hưởng đến.
 3. Thu thập thông tin và phân tích: Thu thập thông tin về các quy định và nguyên tắc kế toán IFRS, sau đó phân tích các chênh lệch giữa VAS và IFRS trong việc báo cáo tài chính. Điều này giúp xác định các điểm khác biệt quan trọng và yêu cầu điều chỉnh cần thiết.
 4. Điều chỉnh báo cáo tài chính: Thực hiện các điều chỉnh cần thiết để tuân thủ IFRS. Điều này bao gồm việc điều chỉnh giá trị tài sản, định giá lại các hợp đồng, thay đổi phương pháp tính toán các khoản thu, chi và chi phí. Các điều chỉnh này phải được thực hiện theo quy định và hướng dẫn của IFRS.
 5. Lập báo cáo tài chính theo IFRS: Sau khi thực hiện các điều chỉnh, lập báo cáo tài chính theo IFRS. Báo cáo tài chính này phải tuân thủ các quy định, nguyên tắc và yêu cầu báo cáo của IFRS.
 6. Kiểm toán báo cáo tài chính: Sau khi lập báo cáo tài chính theo IFRS, cần tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính này bởi một công ty kiểm toán độc lập để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định.
 7. Đào tạo và hướng dẫn: Đảm bảo nhân viên liên quan được đào tạo và hướng dẫn về các yêu cầu và quy trình chuyển đổi từ VAS sang IFRS. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và nhất quán trong quá trình chuyển đổi.
 8. Đối thoại với các bên liên quan: Báo cáo kết quả chuyển đổi và thực hiện đối thoại với các bên liên quan như cổ đông, nhà đầu tư và ngân hàng để giải thích và làm rõ các thay đổi trong báo cáo tài chính.
 9. Các công việc trên là những bước cơ bản trong quá trình chuyển đổi từ VAS sang IFRS. Quy trình này có thể phức tạp và đòi hỏi sự hiểu biết về cả hai tiêu chuẩn kế toán. Do đó, việc hỗ trợ từ các chuyên gia tài chính và kiểm toán là quan trọng để đảm bảo thành công của quá trình chuyển đổi.

V. Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS

A. Tiết kiệm thời gian và nguồn lực

Sử dụng dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực cho doanh nghiệp. Quá trình chuyển đổi yêu cầu kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm về cả hai tiêu chuẩn kế toán, và việc có sự hỗ trợ từ các chuyên gia sẽ giúp doanh nghiệp nhanh chóng và hiệu quả hoàn thành quá trình chuyển đổi.

B. Đảm bảo chất lượng và độ chính xác của báo cáo tài chính theo IFRS

Dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS đảm bảo chất lượng và độ chính xác của báo cáo tài chính theo IFRS. Các chuyên gia tài chính và kiểm toán có kiến thức sâu về IFRS sẽ hỗ trợ trong việc thực hiện các điều chỉnh, lập báo cáo tài chính và kiểm toán để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu và quy định của IFRS.

C. Hỗ trợ trong việc thích nghi với các quy định quốc tế

Việc sử dụng dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi giúp doanh nghiệp thích nghi với các quy định quốc tế và hội nhập vào kinh doanh quốc tế. Các chuyên gia tài chính và kiểm toán có kiến thức và kinh nghiệm về quy định và nguyên tắc kế toán quốc tế sẽ cung cấp sự hỗ trợ và tư vấn để doanh nghiệp tuân thủ IFRS và thích ứng với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế.

Tổng quát, việc sử dụng dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS mang lại lợi ích về tiết kiệm thời gian và nguồn lực, đảm bảo chất lượng và độ chính xác của báo cáo tài chính theo IFRS và hỗ trợ trong việc thích nghi với các quy định quốc tế.

VI. Rủi ro khi không sử dụng dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS

A. Rủi ro về chất lượng và độ chính xác của báo cáo tài chính theo IFRS

Quá trình chuyển đổi từ VAS sang IFRS đòi hỏi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm về cả hai tiêu chuẩn kế toán. Khi không sử dụng dịch vụ hỗ trợ, tồn tại rủi ro không đảm bảo chất lượng và độ chính xác của báo cáo tài chính theo IFRS. Điều này có thể gây ra sai sót, thiếu sót trong việc thực hiện điều chỉnh, lập báo cáo và kiểm toán, ảnh hưởng đến độ tin cậy và uy tín của báo cáo tài chính.

B. Rủi ro về thời gian và nguồn lực

Quá trình chuyển đổi từ VAS sang IFRS đòi hỏi sự đầu tư về thời gian và nguồn lực. Khi không có sự hỗ trợ chuyên gia, doanh nghiệp có thể mất nhiều thời gian và nguồn lực để nghiên cứu, áp dụng và tuân thủ các quy định và nguyên tắc của IFRS. Điều này có thể gây ra sự trì hoãn trong việc hoàn thành quá trình chuyển đổi và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

C. Rủi ro về việc thích ứng với các quy định quốc tế

Quá trình chuyển đổi từ VAS sang IFRS cũng liên quan đến việc thích ứng với các quy định và nguyên tắc quốc tế. Khi không có sự hỗ trợ, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc hiểu và tuân thủ các yêu cầu của IFRS, đồng thời không đảm bảo tính nhất quán và tuân thủ quy định quốc tế. Điều này có thể gây rủi ro pháp lý, mất cơ hội huy động vốn quốc tế và ảnh hưởng đến quan hệ với các bên liên quan quốc tế.

D. Giải pháp giảm thiểu rủi ro khi không sử dụng dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS

 • Đào tạo và nâng cao kiến thức cho nhân viên liên quan về các yêu cầu và quy trình chuyển đổi từ VAS sang IFRS.
 • Nghiên cứu và áp dụng các tài liệu tham khảo và hướng dẫn về quy định IFRS.
 • Xây dựng một nhóm nội bộ có chuyên môn về IFRS để thực hiện quá trình chuyển đổi và kiểm soát chất lượng.
 • Tìm kiếm sự tư vấn và hỗ trợ từ các chuyên gia tài chính và kiểm toán có kiến thức về IFRS.
 • Tuy nhiên, việc sử dụng dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS vẫn là phương pháp tốt nhất để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo quá trình chuyển đổi thành công.

VII. Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS

A. Tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ

 1. Kinh nghiệm và chuyên môn: Đảm bảo nhà cung cấp dịch vụ có kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về cả VAS và IFRS. Họ nên có lịch sử hoạt động và thành công trong việc hỗ trợ chuyển đổi từ VAS sang IFRS cho các doanh nghiệp tương tự.
 2. Tính tin cậy và uy tín: Đảm bảo nhà cung cấp dịch vụ có danh tiếng tốt và được công nhận trong lĩnh vực hỗ trợ chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS. Có thể kiểm tra đánh giá và phản hồi từ các khách hàng trước đây để đánh giá tính tin cậy và uy tín của nhà cung cấp.
 3. Phạm vi dịch vụ: Xác định phạm vi dịch vụ mà nhà cung cấp có thể cung cấp. Điều này bao gồm các giai đoạn và hoạt động trong quá trình chuyển đổi, bao gồm đánh giá hiện trạng, điều chỉnh, lập báo cáo tài chính và kiểm toán theo IFRS.
 4. Tư vấn phù hợp: Đảm bảo nhà cung cấp dịch vụ có khả năng cung cấp tư vấn phù hợp với doanh nghiệp của bạn, đáp ứng được các yêu cầu và nhu cầu đặc thù của công ty trong quá trình chuyển đổi.

B. So sánh và đánh giá các nhà cung cấp dịch vụ

 1. Đánh giá kỹ năng và kinh nghiệm của từng nhà cung cấp dịch vụ trong việc hỗ trợ chuyển đổi từ VAS sang IFRS. Xem xét các dự án đã hoàn thành và đánh giá phản hồi từ khách hàng trước đó.
 2. So sánh phạm vi dịch vụ mà các nhà cung cấp có thể cung cấp, bao gồm các giai đoạn và hoạt động trong quá trình chuyển đổi.
 3. Xem xét đánh giá về tính tin cậy và uy tín của từng nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm đánh giá từ khách hàng và nguồn tin khác.
 4. Đánh giá khả năng tư vấn phù hợp của từng nhà cung cấp dịch vụ với doanh nghiệp của bạn, đảm bảo rằng họ có kiến thức và kỹ năng phù hợp với ngành công nghiệp và quy mô của bạn.
 5. Quá trình so sánh và đánh giá sẽ giúp bạn xác định nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS phù hợp nhất với nhu cầu và yêu cầu của doanh nghiệp của bạn.

VIII. Kết luận

A. Tổng kết về lợi ích và rủi ro của dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS

Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS bao gồm tiết kiệm thời gian và nguồn lực, đảm bảo chất lượng và độ chính xác của báo cáo tài chính theo IFRS, và hỗ trợ trong việc thích nghi với các quy định quốc tế.

Rủi ro khi không sử dụng dịch vụ hỗ trợ bao gồm rủi ro về chất lượng và độ chính xác của báo cáo tài chính theo IFRS, rủi ro về thời gian và nguồn lực, và rủi ro về việc thích ứng với các quy định quốc tế.

B. Khuyến nghị các doanh nghiệp cân nhắc sử dụng dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS để

 • Nâng cao tính minh bạch và uy tín của báo cáo tài chính.
 • Mở rộng cơ hội huy động vốn quốc tế.
 • Thích ứng với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế.

Việc sử dụng dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS giúp đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra một cách chính xác, hiệu quả và tuân thủ quy định quốc tế. Điều này sẽ mang lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp, cũng như tạo ra cơ hội tăng cường độ tin cậy từ phía nhà đầu tư và đối tác quốc tế.

Thông tin liên hệ

MAN – Master Accountant Network

 • Địa chỉ: Số 19A, Đường 43, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
 • Mobile/zalo: +84 (0) 903 963 163 hoặc +84 (0) 903 428 622
 • Email: man@man.net.vn
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.